Przejdź do treści

Wizyta Ambasadora Andrzeja Przyłębskiego w Nadrenii Północnej-Westfalii

09/10/2017 10:15

W dniach 1-2 października 2017 r. Ambasador Andrzej Przyłębski odbył w Nadrenii Północnej-Westfalii (NPW) wizytę inauguracyjną. Jej program obejmował spotkania z Polonią i wiodącymi politykami landu, premierem A. Laschetem oraz przewodniczącym Landtagu A. Kuperem, a także udział w otwarciu festiwalu literatury dziecięcej i młodzieżowej „Käpt`n Book” w Bonn.

Premier NPW Armin Laschet i Ambasador Andrzej Przyłębski. Źródło zdjęcia: www.berlin.msz.gov.pl

1 października Ambasador Przyłębski uczestniczył w spotkaniu z zamieszkałą w NPW Polonią, które odbyło się w siedzibie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Kolonii. Wydarzenie było okazją do omówienia głównych założeń polityki polonijnej rządu, wśród których wymieniono walkę z wadliwymi kodami pamięci oraz zwiększenie zaangażowania Polonii w wydarzenia promujące obiektywy wizerunek Polski w Niemczech. Wydarzenie było także okazją do dyskusji nt. implementacji polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy oraz problemów związanych z dostępem Polonii do nauki języka ojczystego i remontem Domu Polskiego w Bochum.

Ambasador Andrzej Przyłębski, wspólnie z towarzyszącą mu żoną, Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julią Przyłębską, wzięli także udział w Narodowym Czytaniu „Wesela”, które przy udziale Konsulatu Generalnego RP w Kolonii zorganizował Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Królowej Rychezy oraz Polska Misja Katolicka w Kolonii. Ponadto, Ambasador odbył także spotkanie z prezesem Związku Polaków w Niemczech Józefem Malinowskim, który szczegółowo zapoznał Ambasadora ze stanem prac remontowych Domu Polskiego w Bochum oraz aktualną działalnością ZPwN.

Podczas spotkań z władzami NPW, które odbyły się 2 października br. w Düsseldorfie, Ambasador omówił aktualną sytuację polityczną w Niemczech i Unii Europejskiej, a także odniósł się do bieżących problemów Polonii w NPW. Wśród kwestii poruszanych w rozmowie z premierem A. Laschetem znalazły się m.in. finansowanie nauki języka polskiego w szkołach społecznych na terenie NPW, kontynuacja przyznawanej przez rząd NPW Nagrody Rychezy w formule polsko-niemieckich projektów zgłaszanych przez organizacje społeczne, a także zaangażowanie władz landowych w remont Domu Polskiego w Bochum. W trakcie spotkania z przewodniczącym Landtagu A. Kuperem omówiona została m.in. kwestia powstania, wzorem poprzedniej kadencji, grupy parlamentarnej Polska-NPW, która stanowi istotne forum wzmocnionej współpracy między stronami.

Wizyta inauguracyjna była także okazją do odbycia spotkań w Instytucie Polskim w Düsseldorfie oraz Konsulacie Generalnym RP w Kolonii, gdzie Ambasador Przyłębski zapoznał się z bieżącą działalnością obu placówek oraz ich pracownikami.

Zobacz galerie zdjęć 

Informacja i zdjęcie pochodzą ze strony internetowej Ambasady RP w Berlinie – www.berlin.msz.gov.pl

 

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub