w

Wjazd do NIEMIEC i tranzyt przez Niemcy: Obostrzenia obowiązujące w sierpniu 2021 roku

Wjazd do NIEMIEC i tranzyt przez Niemcy

Wjazd do NIEMIEC i tranzyt przez Niemcy: Obostrzenia obowiązujące w sierpniu 2021 roku.

Od 1 sierpnia 2021 roku obowiązuje zaostrzone przepisy dotyczące wjazdu do Niemiec oraz podróży przez Niemcy. Wjazd i tranzyt przez Niemcy jest możliwy co do zasady tylko z negatywnym wynikiem testu, zaświadczeniem o szczepieniu przeciw Covid-19 lub byciu ozdrowieńcem.

Aktualnie obowiązujące zasady (informacja opracowana w oparciu o komunikat Ambasady RP w Berlinie)

WJAZD do Niemiec z Polski w sierpniu 2021 roku

Obowiązkowe jest posiadanie negatywnego wyniku testu na koronawirusa. Z testów zwolnione są:

 • dzieci do 12 r. życia;
 • osoby zaszczepione (14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE);
 • ozdrowieńcy (28 dni-6 miesięcy po chorobie);
 • osoby przewożące zawodowo osoby lub towary;
 • pracownicy transgraniczni;
 • osoby przekraczające granicę w ramach małego ruchu przygranicznego do 24 godzin.

TRANZYT przez Niemcy 

Przy tranzycie (tj. podróż przez Niemcy do innego kraju) z obowiązku posiadania testu zwolnione są:

 • dzieci do 12 r. życia;
 • osoby zaszczepione (14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE);
 • ozdrowieńcy (28 dni-6 miesięcy po chorobie);
 • osoby przewożące zawodowo osoby lub towary;
 • osoby przesiadające się na niemieckim lotnisku na kolejny lot.

Tranzyt powinien odbywać sie bez zbędnych postojów i noclegów.

Wymagania dotyczące testów: 

Szybkie testy antygenowe mogą być wykonane najwcześniej 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Ważne: Czas liczy się od godziny pobrania próbki, a nie od otrzymania wyniku. Wynik testu musi być dostępny w języku niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim. Jeśli wynik testu został wydany w języku polskim należy do niego załączyć tłumaczenie. Jeśli chodzi o rodzaje testów to honorowane są badania: PCR, LAMP, TMA 72h.

Wymagania dotyczące certyfikatów szczepień i byciu ozdrowieńcem:

Jako potwierdzenie bycia osobą zaszczepioną lub ozdrowieńcem może służyć Unijny Certyfikat COVID-19.

Pracownicy transgraniczni – wjazd bez testu tylko drogą lądową

Pracownicy transgraniczni i osoby w małym ruchu granicznym nie muszą mieć negatywnego wyniku testu gdy przekraczają granicę lądową. Jeżeli jednak przylatują do Niemiec, to muszą mieć negatywny wynik testu albo skorzystać z innego zwolnienia.

KONTROLE NA GRANICACH

Kontrole sanitarne na granicach z Niemcami mają charakter wyrywkowy.

Wjazd do Niemiec z kraju INNEGO niż Polska

Podróżując do Niemiec należy sprawdzić czy kraj, z którego wyruszamy nie należy do:

 • obszaru wysokiego ryzyka (Hochrisikogebiet);
 • obszaru występowania mutacji (Virusvariantengebiet).

Aktualna lista obszarów ryzyka jest dostępna w języku niemieckim i angielskim na stronie Instytutu Roberta Kocha. Polska nie jest uznawana za obszar ryzyka. Czytaj dalej poniżej

 >>Niemcy: Koniec z bezpłatnymi testami antygenowymi na koronawirusa

W przypadku krajów wysokiego ryzyka lub mutacji koronawirusa obowiązują następujące ograniczenia dot. podróży do Niemiec:

Negatywnego wyniku testu przy wjeździe do Niemiec z obszaru wysokiego ryzyka nie muszą mieć:

 • dzieci do 12 r. życia;
 • osoby zaszczepione (14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE);
 • ozdrowieńcy (28 dni-6 miesięcy po chorobie);
 • osoby przewożące zawodowo osoby lub towary.

Co do zasady wszystkie osoby wjeżdżające do Niemiec z obszaru wysokiego ryzyka muszą udać się na 10-dniową kwarantannę. Możesz skrócić kwarantannę, jeżeli wykonasz drugi test po 5 dniach od wjazdu. Osoby zaszczepione i ozdrowieńcy nie podlegają kwarantannie. Dzieciom poniżej 12 r. życia kwarantanna kończy się automatycznie po 5 dniach.

Pracownicy transgraniczni lub osoby przekraczające granicę w ramach małego ruchu przygranicznego do 24 godzin między obszarem wysokiego ryzyka a Niemcami muszą wykonywać testy dwa razy w tygodniu, żeby nie podlegać kwarantannie.

Przy wjeździe z obszaru wysokiego ryzyka obowiązkowi rejestracji i kwarantannie nie podlegają:

 • osoby, które podróżują przez Niemcy w tranzycie. Tranzyt powinien odbywać się bez zbędnych postojów oraz noclegu;
 • osoby przewożące zawodowo osoby lub towary;
 • osoby, które przejeżdżały przed wjazdem do Niemiec przez obszar ryzyka bez zbędnych postojów;
 • osoby przekraczające granicę w ramach małego ruchu przygranicznego do 24 godzin;
 • pracownicy transgranczni;
 • członkowie oficjalnych delegacji wracających do Niemiec przez część rządową lotnisk w Berlin-Brandenburg lub Kolonii/Bonn.
 • przy pobycie w Niemczech lub w obszarze wysokiego ryzyka do 72 godzin i przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego:
  • osoby odwiedzające najbliższą rodzinę (pierwszego stopnia), partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub podróżujące w celu opieki nad osobami pod kuratelą;
  • członkowie korpusu dyplomatycznego i konsularnego, parlamentarzyści i przedstawiciele rządu.

Przy wjeździe z obszaru wysokiego ryzyka obowiązkowej kwarantannie nie podlegają:

 • osoby, które w pilnych celach zawodowych lub kształcenia wjeżdżają na teren Niemiec lub na obszar wysokiego ryzyka i pobyt nie przekracza 5 dni;
 • osoby pracujące w służbie zdrowia;
 • osoby zapewniające bezpieczeństwo publiczne (np. policjanci);
 • osoby zapewniające funkcjonowanie przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych;
 • osoby zapewniające funkcjonowanie systemu prawnego;
 • osoby zapewniające funkcjonowanie rządów, administracji federalnej, administracji rządowej ora samorządów;
 • osoby zapewniające funkcjonowanie organów UE oraz instytucji międzynarodowych.
 • osoby wjeżdżające na terytorium Niemiec w celu:
  • odwiedzin członków rodziny pierwszego lub drugiego stopnia, odwiedzin partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub podróżujące w celu opieki nad osobami pod kuratelą;
  • wykonania pilnego zabiegu medycznego;
  • towarzyszenia osobom wymagającym opieki;
 • osoby, którzy wjeżdżają na teren Niemiec w związku ze sportowymi zawodami międzynarodowymi;
 • osoby, które prowadzą działalność artysytyczną wynikającą ze zobowiązań umownych;
 • pracownicy sezonowi (min. 3 tygodniowy pobyt) po spełnieniu wymogów i warunków sanitarnych ustalonych z właściwym urzędem ds. zdrowia;
 • wszystkie inne osoby, które zostały zwolnione z obowiązku wykonywania testu i kwarantanny przez właściwy urząd ds. zdrowia.

Wjazd z obszaru występowania mutacji (Virusvariantengebiet)

Wjazd do Niemiec z obszaru występowania mutacji jest możliwy co do zasady tylko dla obywateli Niemiec i osób mieszkających w Niemczech. Jeżeli mieszkasz w Niemczech posiadaj przy sobie zaświadczenie zameldowania (niem. Meldebescheinigung).

Wszystkie osoby wjeżdżające z obszaru występowania mutacji muszą posiadać wynik testu wykonanego najwcześniej 24h przed wjazdem do Niemiec (testy PCR, LAMP, TMA 72h) i muszą udać się na 14-dniową kwarantannę. Nie ma możliwości skrócenia kwarantanny. Nie obowiązuje zwolnienie z kwarantanny dla osób zaszczepionych i ozdrowieńców.

Pracownicy transgraniczni lub osoby przekraczające granicę w ramach małego ruchu przygranicznego do 24 godzin między obszarem występowania mutacji a Niemcami muszą wykonywać testy dwa razy w tygodniu. Osoby przewożące zawodowo osoby lub towary muszą również posiadać negatywny wynik testu i nie podlegają kwarantannie, jeżeli ich pobyt w Niemczech lub w obszarze występowania mutacji nie przekracza 72h.

Więcej informacji na temat aktualnie obowiązujacych zasad wjazdu do Niemiec i podróży przez Niemcy można znaleźć na stronie internetowej Ambasady RP w Berlinie KLIK>>

Źródło: Ambasada RP w Berlinie, PolskiObserwator.de

Szczepienia dzieci przeciw Covid-19 w Niemczech: Decyzja zapadła, lekarze krytykują pośpiech polityków

Niemcy: Strażak, opłakujący zaginioną pięcioosobową rodzinę na ruinach domu, symbolem dramatu, który nie ma końca