Przejdź do treści

Wjazd do Niemiec na 24 godziny – nowe zasady już obowiązują

25/03/2022 18:10

Wjazd do Niemiec na 24 godziny – zasady podróży z Niemiec do Polski na jeden dzień, obowiązujące w marcu i w kwietniu 2022 roku.

Wjazd do Niemiec na 24 godziny – aktualnie obowiązujące zasady

W związku z poluzowaniem przez Niemcy obostrzeń covidowych oraz skreślenia Polski z listy obszarów ryzyka wjazd do Niemiec wiele obostrzeń na granicach przestało obowiązywać. Zgodnie z nowymi zasadami osoby podróżujące do Niemiec na jeden dzień, a także osoby przekraczające granicę codziennie lub raz na tydzień w związku z pracą, nauką itp. są zwolnione z wszelkich wymogów sanitarnych.

Podróż do Niemiec na jeden dzień – nie są wymagane testy i certyfikaty covidowe

Przy wjeździe do Niemiec NIE MUSZĄ posiadać dowodu szczepienia, negatywnego testu ani zaświadczenia o ozdrowieniu osoby, które:

  • przekraczają granicę w ramach małego ruchu granicznego (do 24 h)
  • przekraczające granicę codziennie lub raz na tydzień w związku z pracą, nauką itp.

Wjazd do Niemiec na kilka dni

Brak kwarantanny wjazdowej i obowiązku rejestrowania podróży – to najważniejsze ułatwienia dla podróżnych z całego świata, które obowiązują od 3 marca 2022 roku. Nadal jednak, co do zasady, wymagane jest posiadanie negatywnego wyniku testu, zaświadczenia o szczepieniu lub bycia ozdrowieńcem.

>>>Zasady wjazdu do NIEMIEC z Polski w kwietniu 2022 roku

Za osoby w pełni zaszczepione uważa się TYLKO osoby zaszczepione trzema dawkami preparatów dopuszczonych w UE pod warunkiem, że trzecie szczepienie nastąpiło co najmniej trzy miesiące po otrzymaniu drugiej dawki. TYLKO wyjątkowo jeszcze do 30 września 2022 za osoby w pełni zaszczepione będą uważane osoby zaszczepiona dwoma dawkami preparatów dopuszczonych w UE.

UWAGA! Osoba, która jednorazowo przyjęła preparat Janssen (Johnson & Johnson) nie jest uznawana za zaszczepioną.

UWAGA! Osoba nie w pełni zaszczepiona traktowana jest jako osoba niezaszczepione.

>>>Zmiana zasad wjazdu do POLSKI z Niemiec od 28 marca 2022 roku

Za ozdrowieńca uważa się osobę, które posiada potwierdzenie zakażenia Covid-19, przy czym test potwierdzający zakażenie został wykonany nie więcej niż 90 dni i nie mniej niż 28 dni przed wjazdem do Niemiec.

Dowód szczepienia albo ozdrowienia musi być w formie papierowej albo cyfrowej. Dokument musi być sporządzony w j. niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim albo hiszpańskim.

Dzieci do ukończenia 12 roku życia nie muszą w chwili wjazdu z Polski do Niemiec posiadać żadnych testów, szczepień czy dowodów ozdrowienia.

Kontrole sanitarne

Przy wjeździe do Niemiec samochodem, autobusem lub pociągiem nie ma regularnych kontroli sanitarnych na granicach. Natomiast  w przypadku podróży samolotowej posiadanie paszportu covidowego jest zasadniczo niezbędne do uzyskania wstępu na pokład samolotu lecącego do Niemiec.

Źródło: Bundesgesundheitsministerium.de, PolskiObserwator.de

AKTUALIZACJA 26/03/2022 09:51