w

Podróż z Polski do Niemiec, powrót do Polski – zasady obowiązujące w okresie świąt Bożego Narodzenia

wjazd do Niemiec

Podróż z Polski do Niemiec, a także powrót do Polski podlegają w okresie świątecznym licznym obostrzeniom. Ambasada RP w Berlinie oraz Konsulaty Generalne w Hamburgu, Kolonii i Monachium przygotowały INFORMATOR dot. podróży z Niemiec do Polski, z Polski do Niemiec oraz tranzytu przez Niemcy w okresie Świąt Bożego Narodzenia. 
Cała publikacja dostępna jest pod wskazanym powyżej linkiem. Poniżej zamieszczamy informacje dot. Podróży z Polski do Niemiec i powrotu do Polski oraz tranzytu przez Niemcy. (Przedruk za oficjalną stroną Ambasady RP w Berlinie)

Podróż z Polski do Niemiec i powrót do Polski

Wjazd do Niemiec na Święta

Przy wjeździe do Niemiec należy liczyć się z obowiązkiem elektronicznej rejestracji wjazdu do Niemiec oraz obowiązkiem przebywania w 10-dniowej kwarantannie. W celu skrócenia kwarantanny można po 5 dniach od wjazdu do Niemiec wykonać test, którego negatywny wynik zwalnia z dalszej kwarantanny. Takie wcześniejsze testy dla osób wjeżdżających z obszarów podwyższonego ryzyka są płatne.

Jedynie w wyjątkowych sytuacjach przepisy federalne zwalniają z obowiązkowej elektronicznej rejestracji wjazdu. Dotyczy to tylko takich podróży, przy których pobyt świąteczny w Niemczech jest krótszy niż 24h, a taka podróż jest zwolniona z kwarantanny według przepisów landowych. Czas jest liczony od momentu przekroczenia granicy i należy być w stanie udokumentować, że w Niemczech spędziło się mniej niż 24h (np. bilet, sms od operatora). Wszystkie inne osoby powinny przed wjazdem do Niemiec zarejestrować swój wjazd na stronie www.einreiseanmeldung.de. Dane zostaną przekazane do lokalnego urzędu ds. zdrowia. Rejestracja umożliwia lokalnym urzędom ds. zdrowia kontrolę obowiązujących landowych przepisów dotyczących kwarantanny. W przypadku wyrywkowej kontroli granicznej i braku przedstawienia potwierdzenia rejestracji trzeba liczyć się z mandatem.

Kwarantanna w Niemczech

Z ewentualnej kwarantanny po wjeździe do Niemiec mogą zwolnić przepisy landowe. Zwolnienie jest tylko możliwe, gdy osoba nie ma objawów zachorowania na COVID-19. W Niemczech jest 16 landów (krajów związkowych) i przepisy dot. obowiązkowej kwarantanny różnią się od siebie.

W Nadrenii Północnej-Westfalii (NRW) obowiązuje zwolnienie z kwarantanny w przypadku wjazdu z Polski. Zaleca się posiadanie negatywnego testu na koronawirusa (PCR w języku niemieckim) wykonanego w ciągu ostatnich 48h od wjazdu do Niemiec oraz kontakt z lokalnym urzędem ds. zdrowia (Gesundheitsamt). Obowiązkiem wszystkich osób wjeżdżających do NRW jest rejestracja na portalu: www.einreiseanmeldung.de.

We wszystkich pozostałych landach (tj. w Badenii-Wirtembergii, Bawarii, Berlinie, Brandenburgii, Bremie, Dolne Saksonii, Hamburgu, Hesji, Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Nadrenii-Palatynacie, kraju Saary, Saksonii, Saksonii-Anhalt, Szlezwiku-Holsztynie i Turyngii) zwolnienie z kwarantanny obowiązuje przy odwiedzinach rodziny pierwszego lub drugiego stopnia, partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub w celu opieki nad osobami pod kuratelą pod warunkiem posiadania negatywnego wyniku testu wykonanego najwcześniej 48h przed wjazdem do Niemiec.
Czytaj także: Kwarantanna narodowa w Polsce od 28 grudnia do 17 stycznia – obowiązujące obostrzenia

Zwolnienie z kwarantanny

Alternatywnie, w przypadku podróży do niektórych landów zwolnienie z kwarantanny obowiązuje bez posiadania negatywnego wyniku testu w przypadku gdy:

  • pobyt w Niemczech trwa krócej niż 24h i odbywał się w ramach małego ruchu granicznego. Land musi jednak zezwalać na taki małych ruch graniczny z Polską. Ten wyjątek NIE dotyczy zatem odwiedzin w Bawarii, Brandenburgii, Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Saksonii i Szlezwiku-Holsztynie.
  • pobyt w Niemczech trwa krócej niż 72h i celem wizyty są odwiedziny rodziny pierwszego stopnia pokrewieństwa, partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub w celu opieki nad osobami pod kuratelą. Taka możliwość zwolnienia obowiązuje przy odwiedzinach w Badenii-Wirtembergii, Brandenburgii, Nadrenii-Palatynacie, kraju Saary, Saksonii, Saksonii-Anhalt, Szlezwiku-Holsztynie i Turyngii.
  • pobyt w Niemczech trwa krócej niż 72h i celem wizyty są odwiedziny rodziny pierwszego lub drugiego stopnia pokrewieństwa, partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub w celu opieki nad osobami pod kuratelą. Ten wyjątek obowiązuje przy odwiedzinach w Bawarii i Berlinie.

Pokrewieństwo pierwszego stopnia to rodzice i dzieci. Pokrewieństwo drugiego stopnia: dziadkowie, wnuki i rodzeństwo.

Na całym terytorium Niemiec obowiązuje jednocześnie rozporządzenie federalne, które w przypadku wjazdu z obszaru podwyższonego ryzyka daje prawo urzędom ds. zdrowia wezwania podróżnego do przedstawienia negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa. W takim przypadku osoba może przedstawić test na obecność koronawirusa wykonany 48h przed wjazdem do Niemiec w jęz. angielskim, niemieckim lub francuskim lub wykonać test w Niemczech. Brak przedstawienia negatywnego wyniku testu lub odmowa jego wykonania są zagrożone karą.

Testy zwalniające z kwarantanny przy odwiedzinach rodziny w Niemczech

Test musi spełniać wymogi Instytutu Roberta Kocha i być wykonany 48h przed wjazdem do Niemiec lub bezpośrednio po przyjeździe. Aktualnie wymogi spełniają testy PCR i szybkie testy antygenowe. Szybkie testy antygenowe muszą jednak spełniać kryteria porównywalne z testami PCR tj. wrażliwość ≥ 80%, dokładność ≥ 97%. Informacje o producencie oraz właściwościach testu antygenowego powinny jednoznacznie wynikać z dokumentacji/certyfikatu. W przypadku gdy szybki test antygenowy nie spełnia powyższych kryteriów, nie będzie akceptowany przez urzędy ds. zdrowia. Wynik testu powinien być w jęz. angielskim, francuskim i niemieckim. Negatywny wynik testu należy zachować co najmniej przez 10 dni od wjazdu do Niemiec i przedstawić go dopiero na żądanie właściwego urzędu ds. zdrowia.

Obostrzenia w Niemczech

Szczegóły obostrzeń w życiu publicznym i wprowadzonych ograniczeń różnią się w zależności od kraju związkowego. Ponadto, mogą się one różnić dodatkowo na poziomie lokalnym, tzn. między powiatami. Co najmniej do 10 stycznia 2021 roku obowiązuje w całych Niemczech tzw. twardy lockdown. Wprowadzenie dodatkowych obostrzeń ma na celu ograniczenie kontaktów międzyludzkich do niezbędnych.

W całych Niemczech występują ograniczenia w kontaktach prywatnych: spotkania są dozwolone do 5 osób z dwóch gospodarstw domowych. W okresie świątecznym (24-26/27.12) dopuszczone zostaną spotkania do 5 osób z wielu gospodarstw domowych lub ponad 5 osób, ale przy ograniczeniu, że oprócz gospodarstwa goszczącego będą to maksymalnie 4 osoby, które są spokrewnione z gospodarzami. Dzieci do 14 lat nie są brane pod uwagę.

Ograniczenia w poruszaniu się

Na obszarach z dużą liczbą zakażeń (z reguły pow. 200 nowych przypadków na 100 tys. mieszkańców w przeciągu ostatnich 7 dni) obowiązują dodatkowe ograniczenia w poruszaniu się np. zakaz opuszczania mieszkania bez posiadania ważnego powodu. Do ważnych powodów opuszczenia mieszkania należą m.in.

  • droga do pracy, szkoły, przedszkola;
  • niezbędne zakupy (w okolicy miejsca zamieszkania/miejsca pracy);
  • odwiedziny u partnerów życiowych lub u osób wymagających opieki;
  • uprawianie sportu na świeżym powietrzu w okolicy miejsca zamieszkania (np. do 15 km).

Jeżeli na danym obszarze został wprowadzony zakaz opuszczania mieszkań w godzinach nocnych, to opuszczenie mieszkania w tych godzinach jest dozwolone tylko wówczas, gdy jest to konieczne. Zakres godzin nocnych może różnić się w zależności od landu.

Powrót do Polski

  • brak regularnych kontroli granicznych;
  • rejestracja nie jest wymagana;
  • nie ma obowiązku odbycia kwarantanny w Polsce po powrocie z Niemiec. Informacje o zasadach kwarantanny dla osób wjeżdżających do Polski transportem zbiorowym od 28.12.2020 r. związanych z narodową kwarantanną (28.12.2020-17.01.2021 r.) będą dostępne na stronie www.gov.pl/koronawirus.

Informacje na temat obostrzeń w Polsce są dostępne na stronie www.gov.pl/koronawirus

Tranzyt przez Niemcy do/z Polski

Tranzyt (przejazd) przez Niemcy z innego kraju do Polski lub z Polski do innego kraju jest możliwy bez ograniczeń.

Osoby podróżujące w tranzycie nie muszą dokonywać wcześniej elektronicznej rejestracji podróży. Nie trzeba również posiadać przy sobie negatywnego wyniku testu, ani nie podlega się kwarantannie na terenie Niemiec.

Podczas podróży tranzytowej nie można dokonywać zbędnych postojów oraz nie powinno korzystać się z noclegów. Co najmniej do 10 stycznia 2021 r. hotele nie przyjmują turystów.

W związku z zawieszeniem przez Brandenburgię małego ruchu granicznego z Polską nie ma możliwości wjazdu osób prywatnych na lotnisko Berlin-Brandenburg, aby odwieźć/odebrać członka rodziny. Nowe berlińskie lotnisko Berlin-Brandenburg znajduje się w całości na terenie Brandenburgii. Osoby podróżujące przez lotnisko Berlin-Brandenburg powinny korzystać z innych możliwości transportu między lotniskiem a Polską m.in. z istniejących połączeń kolejowych lub autobusowych.

Źródło: Ambasada RP w Berlinie, PolskiObserwator.de

 

Podróż do Niemiec, podróż z Niemiec – zasady obowiązujące w okresie świątecznym

29 finał WOŚP

29. finał WOŚP, z powodu narodowej kwarantanny został przesunięty o trzy tygodnie