Przejdź do treści
Home » Wiadomości z Niemiec » Wymiana handlowa Polski i Niemiec

Wymiana handlowa Polski i Niemiec

20/12/2018 12:24 - AKTUALIZACJA 20/12/2018 12:26

Analizując dane statystyczne na temat polskiego handlu zagranicznego, szybko można się zorientować, że kluczowym partnerem dla wymiany handlowej jest nasz zachodni sąsiad. To właśnie do Niemiec eksportujemy najwięcej towarów i niewiele mniej importujemy.

Co więcej, nic nie wskazuje na to, by sytuacja ta miała się w najbliższym czasie zmienić, gdyż eksport sukcesywnie rośnie. W niektórych branżach nawet o 400%! Korzystają na tym zarówno producenci, jak i firmy transportowe, bez których wymiana handlowa nie byłaby możliwa. Skąd tak duży udział Niemiec w ogólnym bilansie wymiany handlowej?

Dlaczego warto prowadzić wymianę handlową z Niemcami?

Powodów, dla których wymiana handlowa z naszym zachodnim sąsiadem jest prowadzona na tak dużą skalę, jest co najmniej kilka.

Mimo że Niemcy są mocno przywiązani do własnych marek i produktów, a niemiecki rynek charakteryzuje się ponadprzeciętnie silną konkurencją, to bliskość geograficzna oraz rozliczne powiązania gospodarcze sprawiają, że Niemcy są i przez długie lata będą naszym najważniejszych partnerem handlowym.

Rosnącym wolumenom wymiany sprzyja zarówno wysoka skłonność niemieckich przedsiębiorców do inwestowania nad Wisłą, jak i bliskość kulturowa i mentalna. Nie bez znaczenia są również zbliżone gusta i preferencje Polaków i Niemców. Dzięki temu, szanse na to, że polskie produkty w Niemczech czy niemieckie w Polsce znajdą szerokie grono odbiorców są znacznie większe aniżeli w przypadku innych rynków.

Brak konieczności modyfikowania produktów i dostosowywania ich do lokalnych preferencji sprawiają, że Polska jest naturalnym kierunkiem rozwoju dla niemieckich przedsiębiorców i odwrotnie.

Bilans handlowy na 2017 rok

O tym, jak znaczącą pozycję zajmują Niemcy w polskim bilansie handlowym doskonale obrazują statystyki. Obroty towarowe Polski za okres od stycznia do grudnia 2017 roku wyniosły 206  647,3 mln euro w przypadku eksportu i 206  084,4 mln euro dla importu, co przekłada się na saldo na poziomie 562,9 mln euro. Jak duży w tym udział Niemiec? Eksport w 2017 roku wyniósł 56  794,1 mln euro, zaś import 47  681,2 mln euro – saldo wyniosło tym samym 9  112,9 mln euro.

Statystyki wskazują również, że pozycja Niemiec jako lidera jest niezagrożona. Wymiana handlowa z Francją, zajmującą drugie miejsce w rankingu dla krajów strefy euro, wynosi dla eksportu i importu odpowiednio 11  629,8 mln euro i 7  997,4 mln euro. W przypadku Włoch (3. pozycja w zestawieniu) eksport wyniósł 10  116,3 mln euro, zaś import 10  975,0 ml euro. Jeśli uwzględnić w zestawieniu również kraje spoza strefy euro miejsce Francji zajęłaby Republika Czeska, zaś Włoch Wielka Brytania.

Co eksportujemy do Niemiec?

Najważniejszą grupę produktową stanowią maszyny i urządzenia mechaniczne i elektryczne, w tym samochody i części samochodowe (ok. 34%). Kolejne miejsce w rankingu zajmują samoloty, statki i inne niż samochody środki transportu. Na podium znajdują się również materiały szlachetne i nieszlachetne (w tym miedź rafinowana), a także artykuły produkowane przy ich użyciu.

Dalej na liście znajdują się meble, wyroby przemysłu chemicznego, tworzywa sztuczne czy artykuły rolno-spożywcze.

Co z Niemiec importujemy?

Struktura importu prezentuje się wręcz symetrycznie, aczkolwiek jego skala jest nieco mniejsza – Niemcy posiadają ok. 23% udział w całkowitym imporcie Polski. Podium należy do maszyn i urządzeń mechanicznych i elektrycznych oraz ich części. Kolejne miejsce zajmują samochody, statki, samoloty oraz inne środki transportu, a zaraz za nimi znajdują się wyroby metalowe i hutnicze, produkty chemiczne, tworzywa sztuczne, żywność oraz tekstylia.

Pomimo tego, że analogiczne produkty eksportujemy do Niemiec, te niemieckie cieszą się dużą popularnością nad Wisłą i uchodzą za produkty wyższej jakości.

Rosnący poziom zamożności polskiego społeczeństwa, a co za tym idzie rosnące zapotrzebowanie na produkty wysokiej jakości, to czynniki, które pozwalają przypuszczać, że wymiana handlowa na linii Polska – Niemcy będzie się w najbliższych latach dynamicznie rozwijać. Potwierdzają to dane za pierwsze półrocze 2018 roku, które wskazują na wzrost wolumenu wymiany handlowej o 8,2 % względem analogicznego okresu ubiegłego roku.

Co ważne, rok 2017 był rekordowy, a wiele wskazuje na to, że obecny okaże się jeszcze lepszy, co pozwoli Polsce jeszcze bardziej umocnić swoją pozycję w gronie siedmiu najważniejszych partnerów handlowych Niemiec.


Autork
ą wpisu jest Natalia Olszewska, redaktorka bloga ikalkulator.pl