Przejdź do treści

Trwa wielka akcja wzmożonych kontroli drogowych w całych Niemczech

09/12/2021 11:39

Wzmożone kontrole drogowe w Niemczech i innych krajach europejskich trwać będą do 12 grudnia. Drogówka będzie sprawdzać m.in. stan trzeźwości kierowców.

Działania policji w Niemczech będą koncentrowały się na eliminowaniu z ruchu drogowego osób będących po spożyciu alkoholu lub po użyciu środków odurzających.

Wzmożone kontrole drogowe w Niemczech

Wzmożone kontrole drogowe w Niemczech

Do najbliższej niedzieli, 12 grudnia kierowcy w Niemczech powinni liczyć się ze zwiększoną liczbą kontroli drogowych a także większą liczbą policyjnych patroli policyjnych – podaje Trans.Info.

Europejska Organizacja Policji Ruchu Drogowego Roadpol rozpoczęła 7 grudnia kolejną akcję  kontroli “Alkohol i narkotyki”. Funkcjonariusze w Niemczech i całej Europie. Ma ona na celu eliminację z ruchu drogowego kierowców będących po spożyciu alkoholu lub po użyciu środków działających odurzających.

 Niemcy: Nowe stawki mandatów weszły w życie

Trwająca siedem dni kampania, organizowana jest w krajach należących do organizacji Roadpol, czyli w: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, na Cyprze, w Czechach, Danii, Estonii, Francji, Finlandii, Grecji, Holandii, Hiszpanii, Irlandii, na Litwie, w Luksemburgu, na Łotwie, na Malcie, w Niemczech, Norwegii, Polsce, Portugalii, na Słowacji, w Rumunii, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

ROADPOL, czyli Europejska Sieć Policji Ruchu Drogowego, funkcjonująca do 2019 r. jako TISPOL.

Do najważniejszych działań kontrolnych realizowanych przez ROADPOL należą:

  • Europejska Operacja „Mermaid” („Syrenka”) dotycząca kontroli wykonywania transportu tzw. „ciężkiego”: stanu technicznego wielotonowych ciężarówek oraz wykroczeń popełnianych przez kierujących tym taborem
  • europejskie działania mające na celu przeciwdziałanie przekraczaniu dozwolonych prędkości oraz lekceważeniu obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa
  • akcja „Alkoholi i Narkotyki”, której celem jest ujawnianie i eliminowanie z ruchu kierujących pojazdami „po alkoholu” lub „po narkotykach”.

Akcje te odbywają się jednocześnie we wszystkich krajach członkowskich TISPOL i trwają kilka dni.

źródło: Trans.Info, PolskiObserwator.de

AKTUALIZACJA 09/12/2021 11:42