Przejdź do treści

Duża podwyżka emerytur w 2024 roku. Ci emeryci najbardziej na niej skorzystają

30/11/2023 06:00

Wiadomości z Niemiec – Wzrost emerytur w 2024 roku. W przyszłym roku emerytury wzrosną. Według ministerstwa około trzech milionów emerytów otrzyma także dodatek do swojego świadczenia. Wiadomo, kto najbardziej skorzysta na podwyżce.
Sprawdź: Minimalny wiek emerytalny powyżej 67 roku życia. To czeka miliony pracowników

Wzrost emerytur w 2024 roku

Wynagrodzenia emerytów o ograniczonej zdolności do zarobkowania znacznie wzrosły w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Wzrosły one o prawie 60 procent do średnio 1065 euro miesięcznie. Dla porównania: w 2013 r. średnia emerytura brutto z tytułu ograniczonej zdolności do pracy wynosiła nadal 678 euro miesięcznie.

Oprócz corocznej waloryzacji emerytur, jednym z powodów tej pozytywnej zmiany jest wydłużenie okresu kwalifikacyjnego od 2014 roku. Okres ten był kilkakrotnie przedłużany w ostatnich latach i obecnie obowiązuje do standardowego wieku emerytalnego 65 lat i 8 miesięcy, który został ustalony w 2018 roku.
Również interesujące: Tyle będzie wynosić twoja emerytura. Odpowiedź może cię zaskoczyć

W rezultacie osoby o ograniczonej zdolności do zarobkowania, które otrzymują emeryturę po raz pierwszy, są traktowane tak, jakby kontynuowały pracę z poprzednim średnim dochodem do osiągnięcia standardowego wieku emerytalnego. Ponadto, zgodnie z niemieckim ubezpieczeniem emerytalnym (DRV), obniżenie dochodów w ciągu ostatnich czterech lat przed zmniejszeniem zdolności do zarobkowania nie ma już wpływu na obniżenie emerytury.

Równość dla osób o ograniczonej zdolności do zarobkowania od 2024 r.

Jednak jedna grupa emerytów o ograniczonej zdolności do zarobkowania przez długi czas znajdowała się w niekorzystnej sytuacji. Są to osoby, które zostały sklasyfikowane jako długotrwale niezdolne do pracy, a zatem mają znacznie krótszy okres ubezpieczenia i w rezultacie otrzymują znacznie mniej pieniędzy. Grupa ta może teraz liczyć na comiesięczny dodatek.

>>> Dodatek do czynszu: Oto, kto może go otrzymać od stycznia 2024 r.

Aby otrzymać dodatek, pobieranie renty z tytułu obniżonej zdolności do pracy musi rozpocząć się między 1 stycznia 2001 r. a 31 grudnia 2018 r. Ponadto emerytura z tytułu obniżonej zdolności do pracy musi być pobierana nieprzerwanie do 30 czerwca 2024 r. Emeryci, którzy bezpośrednio przed emeryturą otrzymywali rentę z tytułu ograniczonej zdolności do pracy, również otrzymają dodatkową kwotę, jak wyjaśnia Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych (BMAS) na swojej stronie internetowej. Według ministerstwa dodatek otrzyma około trzech milionów emerytów. Ze względu na wysokość dodatku rozróżnia się dwa okresy rozpoczęcia pobierania emerytury:

  • Rozpoczęcie pobierania emerytury między 1 stycznia 2001 r. a 30 czerwca 2014 r.: dodatek w wysokości 7,5% emerytury w dniu 30 czerwca 2024 r.
  • Rozpoczęcie pobierania emerytury między 1 lipca 2014 r. a 31 grudnia 2018 r.: dodatek w wysokości 4,5% emerytury w dniu 30 czerwca 2024 r.

Średnio, według DRV, dodatek skutkuje wzrostem o 70 euro dla emerytur rozpoczynających się do 30 czerwca 2014 r. i 40 euro dla emerytur rozpoczynających się po tej dacie. Źródło: Hna.de, PolskiObserwator.de

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub