Przejdź do treści

Jak zgłosić w Polsce zgon osoby zmarłej za granicą?

12/09/2016 11:28

zgonSporządzenie aktu zgonu w polskim urzędzie stanu cywilnego jest konieczne między innymi z uwagi na organizację w Polsce pogrzebu oraz postępowanie spadkowe.

Właściwym do sporządzenia polskiego aktu zgonu, w sytuacji gdy śmierć miała miejsce poza granicami kraju, jest kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy.


Warto wiedzieć
Wnioskodawcami mogą być w szczególności członkowie najbliższej rodziny zmarłego. Jeśli wnioskodawca nie ma w kraju aktualnego miejsca zamieszkania, polski akt zgonu sporządza kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na ostanie miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

W przypadku gdy wnioskodawca nigdy nie miał w kraju miejsca zamieszkania lub jeżeli wniosek składał konsul, właściwy pozostaje kierownik urzędu stanu cywilnego miasta stołecznego Warszawy.


Sporządzenie polskiego aktu zgonu, w zależności od rodzaju zagranicznego dokumentu, jakim dysponujemy, może nastąpić poprzez:

  • wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego,
  • odtworzenie aktu stanu cywilnego – gdy nie można uzyskać zagranicznego odpisu aktu zgonu,
  • zarejestrowanie zgonu, który nie został zgłoszony za granicą.

 

Akt zgonu, który nastąpił za granicą, również powinien zostać wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego.

 

Do wpisania aktu zgonu sporządzonego za granicą niezbędne są:

  • oryginalny odpis aktu zgonu lub inny dokument potwierdzający zgon (dokument musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego),
  • podanie wraz z oświadczeniem strony, że dotychczas nie występowała z podobnym wnioskiem do urzędów stanu cywilnego na terenie Polski,
  • dowód dokonanej opłaty skarbowej.

powroty_miniŹródło: Serwis Powroty.gov.pl


Podobne artykuły:

Śmierć Polaka w Niemczech. Jakich formalności należy dopełnić?

Pomoc konsularna w nagłych przypadkach. Na jaką pomoc może liczyć Polak w Niemczech?

Co dzieje się ze spadkiem Polaka, który zmarł w Niemczech

 

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub