Przejdź do treści
Home » Wiadomości z Niemiec » 31 lat od zjednoczenia Niemiec. Czy Niemcy to jeden kraj?

31 lat od zjednoczenia Niemiec. Czy Niemcy to jeden kraj?

Pomimo tego, że od Zjednoczenia Niemiec upłynęło już 31 lat, nadal widoczne są różnice pomiędzy wschodem a zachodem kraju.

Zjednoczenie Niemiec stało się faktem 3 października 1990 roku na mocy porozumienia zawartego 12 września podczas moskiewskiej konferencji “2 plus 4″* zorganizowanej w 1990 roku. Dzień ten jest uznawany za oficjalną datę zjednoczenia Niemiec i obchodzony jest jako święto państwowe – Dzień Jedności Niemiec.

Czy po 30 latach występują nadal różnice pomiędzy wschodem i zachodem kraju?

MDR.de zapytało mieszkańców środkowo-wschodnich krajów związkowych (Saksonii, Saksonii-Anhalt i Turyngii) o ich odczucia związane z byciem „mieszkańcem byłego NRD”.

Zdaniem większości (75 proc.) ankietowanych bycie „Niemcem ze Wschodu” nadal odgrywa istotną rolę.

W przeprowadzonym przez MDR Barometrze Opinii wzięli udział także młodzi ludzie, urodzeni już po upadku Muru Berlińskiego. Spośród tej grupy 82 proc. jest zdania, że ich pochodzenie wciąż jest istotne, a podział zauważalny. Gdy weźmie się pod uwagę wszystkie grupy wiekowe, które wzięły udział w badaniu, taką opinię wyraża 76 proc. respondentów.

Uczestnicy badania w przeważającej większości (89 proc.) potwierdzają, że wciąż spotykają się z wieloma uprzedzeniami na temat NRD.

W ankiecie wzięło udział około 25 tys. osób. „To pokaźna liczba, uwzględniająca osoby o różnym wieku i wykształceniu, więc wyniki mogą z pewnością dać wyobrażenie o tym, co wiele osób w Saksonii-Anhalt i środkowych Niemczech myśli o jedności” – podkreśla MDR.

Przytoczona jest m.in. wypowiedź 69-letniego uczestnika badania, który wskazywał w swej wypowiedzi, że wielu Niemców ze Wschodu było bardzo ciekawych tego, jak wyglądają Niemcy „po drugiej stronie muru”, a po jego upadku – starali się poznawać tamtą stronę. W drugą stronę to nie działało – „Niemcy z Zachodu trzymali się swoich klisz i przekonań, a procentowo niewielu z nich zainteresowało się Wschodem”.

Respondenci wskazywali też na istniejące w ich opinii do dziś duże rozbieżności w bogactwie, zarobkach, możliwościach rozwoju zawodowego – na niekorzyść Niemców ze Wschodu.

źródło: MDR.de, PAP.pl