Przejdź do treści

31 lat od zjednoczenia Niemiec. Czy Niemcy to jeden kraj?

03/10/2021 08:25

Pomimo tego, że od Zjednoczenia Niemiec upłynęło już 31 lat, nadal widoczne są różnice pomiędzy wschodem a zachodem kraju.

Zjednoczenie Niemiec stało się faktem 3 października 1990 roku na mocy porozumienia zawartego 12 września podczas moskiewskiej konferencji “2 plus 4″* zorganizowanej w 1990 roku. Dzień ten jest uznawany za oficjalną datę zjednoczenia Niemiec i obchodzony jest jako święto państwowe – Dzień Jedności Niemiec.

Czy po 30 latach występują nadal różnice pomiędzy wschodem i zachodem kraju?

MDR.de zapytało mieszkańców środkowo-wschodnich krajów związkowych (Saksonii, Saksonii-Anhalt i Turyngii) o ich odczucia związane z byciem „mieszkańcem byłego NRD”.

Zdaniem większości (75 proc.) ankietowanych bycie „Niemcem ze Wschodu” nadal odgrywa istotną rolę.

W przeprowadzonym przez MDR Barometrze Opinii wzięli udział także młodzi ludzie, urodzeni już po upadku Muru Berlińskiego. Spośród tej grupy 82 proc. jest zdania, że ich pochodzenie wciąż jest istotne, a podział zauważalny. Gdy weźmie się pod uwagę wszystkie grupy wiekowe, które wzięły udział w badaniu, taką opinię wyraża 76 proc. respondentów.

Uczestnicy badania w przeważającej większości (89 proc.) potwierdzają, że wciąż spotykają się z wieloma uprzedzeniami na temat NRD.

W ankiecie wzięło udział około 25 tys. osób. „To pokaźna liczba, uwzględniająca osoby o różnym wieku i wykształceniu, więc wyniki mogą z pewnością dać wyobrażenie o tym, co wiele osób w Saksonii-Anhalt i środkowych Niemczech myśli o jedności” – podkreśla MDR.

Przytoczona jest m.in. wypowiedź 69-letniego uczestnika badania, który wskazywał w swej wypowiedzi, że wielu Niemców ze Wschodu było bardzo ciekawych tego, jak wyglądają Niemcy „po drugiej stronie muru”, a po jego upadku – starali się poznawać tamtą stronę. W drugą stronę to nie działało – „Niemcy z Zachodu trzymali się swoich klisz i przekonań, a procentowo niewielu z nich zainteresowało się Wschodem”.

Respondenci wskazywali też na istniejące w ich opinii do dziś duże rozbieżności w bogactwie, zarobkach, możliwościach rozwoju zawodowego – na niekorzyść Niemców ze Wschodu.

źródło: MDR.de, PAP.pl

AKTUALIZACJA 03/10/2021 08:48