Przejdź do treści

Ważne zmiany w Polsce dla pracodawców i pracowników od 2024 roku

14/11/2023 11:05 - AKTUALIZACJA 14/12/2023 23:16
Zmiany w prawie w Polsce od 2024 roku

Polska: Pracowników i pracodawców czeka wiele ważnych zmian w prawie od 2024 roku. Mowa tu przede wszystkim o wzroście płacy minimalnej. Wraz z nią zwiększą się takie świadczenia jak dodatek za pracę w nocy oraz kwoty wolne od potrąceń. A to i tak nie wszystko. Gazeta Prawna podaje najważniejsze zmiany dotyczące praw pracowników i pracodawców.
>>> Zmiany w naliczaniu wynagrodzeń w Niemczech od 2024 roku

Zmiany w prawie w Polsce od 2024 roku. Wzrost płacy minimalnej

Z Nowym Rokiem w Polsce wejdą w życie nowe, bardzo ważne zmiany. Pierwszą z nich jest wzrost minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 4242 zł brutto. Od 1 lipca nastąpi kolejna podwyżka. Wtedy wyniesie 4300 zł brutto za pełen etat.

Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, wzrośnie również stawka minimalna godzinowa w odniesieniu do umów zlecenie. Zleceniobiorca od 1 stycznia 2024r. nie będzie mógł zarabiać mniej niż 27,70 zł brutto. Natomiast od lipca 2024 roku – 28,10 zł brutto.

Od stycznia 2024 roku wzrastają także takie świadczenia jak:

Dodatek za pracę w porze nocnej. W styczniu, lutym, marcu, kwietniu będzie on wynosił 5,05 zł, za maj i czerwiec – 5,30 zł, za lipiec i październik – 4,67 zł, za sierpień i wrzesień – 5,12 zł, za listopad – 5,66 zł, a za grudzień – 5,38 zł.

Odprawa z tytułu zwolnień grupowych. Nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od stycznia 2024 roku będzie wynosiła 63630 zł, natomiast od lipca – 64500 zł.

Odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Mobbing lub dyskryminacja – odszkodowanie od stycznia 2024 roku będzie wynosiło 4242 zł, natomiast od lipca – 4300 zł.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego. Od 1 stycznia 2024 roku minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego wyniesie 3660,42 zł (od 4242 zł odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne, które jest pokrywane przez pracownika, czyli minus 13,71 proc.). Od lipca 2024 roku kwota ta wyniesie 3710,47 zł (tu również od kwoty 4300 zł odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne pokrywane przez pracownika).
>>> Zmiany dla 7 milionów kierowców. To czeka ich w 2024 roku

Wzrost kwoty wolnej od potrąceń

Od 2024 zwiększają się również kwoty wolne od potrąceń. Jak podaje Gazeta Prawna, wyglądać będą następująco:

potrącenia niealimentacyjne – 3221,98 zł.

zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi – 2416,49 zł.

kary pieniężne – 2899,78 zł.

Wzrost składek ZUS w 2024 roku

Zmiana wysokości prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej wpływa na niektóre świadczenia. W 2024 roku kwota prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej wynosi 7824 zł (w roku 2023 wynosiła 6935 zł). Przez co składki ZUS wzrosną o 12,8%.

Zmiany w służbie cywilnej w Polsce od stycznia 2024

W styczniu 2024 roku wejdą w życie nowe zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych członkom korpusu służby cywilnej. Zmiany umożliwiają przyznanie wynagrodzenia pracownikowi służby cywilnej za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych oraz urzędnikowi służby cywilnej za pracę w godzinach nadliczbowych wykonywaną w porze nocnej. Jednak jeżeli pracownik będzie chciał otrzymać wynagrodzenie powinien złożyć odpowiedni wniosek.

Zmiany w zakresie zwolnienia z kosztów sądowych

Od 1 stycznia 2024 roku wejdą w życie przepisy dotyczące kosztów sądowych w sprawach pracowniczych. Zgodnie z nimi, pracownik nie będzie musiał wnosić opłaty od pozwu, jeżeli powództwo dotyczy prawa pracy. Zwolnienie to dotyczy takich pism jak pozwy i wnioski o wszczęcie postępowania nieprocesowego. Jednak zmiany zakładają jeden wyjątek. Pracownik będzie musiał zapłacić opłatę sądową w przypadku apelacji, jeżeli wartość przedmiotu sporu przewyższa 50 000 zł. Źródło: Gazeta Prawna, PolskiObserwator.de

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub