Przejdź do treści

Berlin: Obchody 72. rocznicy zakończenia II wojny światowej

12/05/2017 10:46
7-8 maja w Berlinie odbyły się organizowane przez Attachat Obrony oraz Ambasadę RP w Berlinie uroczystości z okazji 72. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Wziął w nich udział Ambasador Andrzej Przyłębski oraz wiceminister obrony narodowej Michał Dworczyk.
 

7 maja 2017 r. w bazylice św. Jana Chrzciciela (siedziba PMK w Berlinie) odbyła się msza św. w intencji ofiar II wojny światowej. Msza celebrowana była przez ks. Marka Kędzierskiego, proboszcza PMK. Asystę wojskową zapewnili żołnierze z 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. We mszy św. uczestniczył Ambasador Andrzej Przyłębski wraz z małżonką oraz przedstawiciele Attachatu Obrony i Wydziału Konsularnego. Licznie reprezentowana była berlińska Polonia.

8 maja 2017 r. na brytyjskim cmentarzu wojennym odbyła się główna uroczystość organizowana przez Ambasadę. Podczas niej Ambasador Przyłębski wygłosił przemówienie, w którym uczcił wszystkie ofiary II wojny światowej. W sposób szczególny przypomniał o polskich ofiarach, zwracając uwagę na fakt, iż nasz kraj w 1939 r. przeżył podwójną napaść zbrojną, a po 1945 r. pozostawał państwem z narzuconym systemem komunistycznym. – To powinna być część naszej edukacji i naszej tożsamości, pamiętanie o tym, co się wydarzyło i zadbanie o to, by ponownie się nie wydarzyło. Konflikty mogą się pojawić i będą się pojawiać, ale trzeba je rozwiązywać w duchu kompromisu, w duchu dialogu. Okrucieństwa tej wojny pokazały ponure oblicze człowieczeństwa i powinniśmy z tego wyciągnąć naukę – podkreślił prof. Andrzej Przyłębski.

W uroczystości połączonej ze składaniem wieńców udział wzięli m.in. Michał Dworczyk, sekretarz stanu w polskim Ministerstwie Obrony Narodowej, przedstawiciele władz niemieckich (w tym premier Brandenburgii, Dietmar Woidke), korpusu dyplomatycznego oraz Polonii. Oprawę wojskową zapewnili żołnierze 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Na cmentarzu pochowanych jest pięciu polskich lotników.

Tego samego dnia w południe przy tablicy upamiętniającej ofiary Generalnego Planu Wschodniego (Generalplan Ost) przy ulicy Kurfürstendamm odbył się happening ku czci ofiar. W ramach uroczystości ze zniczy w kolorach białych i czerwonych ułożony został znak Polski Walczącej.

Foto: Paweł Woźniak

Informacja pochodzi ze strony internetowej Ambasady RP w Berlinie