Przejdź do treści

Bezpieczna praca w Niemczech. Uważaj na pośredników!

14/07/2016 15:34 - AKTUALIZACJA 10/05/2024 16:49

Jeżeli poszukujesz pracy w Niemczech musisz uważać na nieuczciwych pracodawców oraz pośredników. O tym, jak sprawdzić przyszłego pracodawcę pisaliśmy w artykule Jak bezpiecznie znaleźć pracę w Niemczech? Sprawdź przyszłego pracodawcę. Tym razem podpowiadamy, jak uchronić się przed nieuczciwymi pośrednikami i na co trzeba uważać, by nie paść ofiarą handlarzy ludzi.

Wraz z wejściem Polski do Unii europejskiej zwiększyła się liczba naszych rodaków, którzy decydują się na wyjazd za granicę w poszukiwaniu pracy. Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych zorganizowała kampanię społeczną “Bezpieczna praca”, która ma na celu przeciwdziałanie zjawisku handlu ludźmi i pracy przymusowej oraz zmniejszenie liczby zaginięć wśród osób wyjeżdżających do pracy za granicę.

Zdecydowana większość zagranicznych zaginięć Polaków zgłaszana jest na terenie Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech i Holandii. To tam najczęściej wyjeżdżają obywatele polscy poszukujący zatrudnienia.

Na stronie www.bezpiecznapraca.eu znajdziemy wiele przydatnych informacji, pozwalających na sprawdzenie wiarygodności  pośrednika.

Jak sprawdzić pośrednika?

1. Szukając pracy poprzez pośrednika, zawsze korzystaj z usług profesjonalnej agencji zajmującej się zagranicznym rynkiem pracy. Nawet jeśli pośrednik, którego wybrałeś działa legalnie i ma wszystkie wymagane certyfikaty i dokumenty, sprawdź go. Poszukaj informacji o nim w internecie, na forach internetowych. Popytaj znajomych, rodzinę, może ktoś już korzystał z ich usług. Sprawdź, czy agencja wysyłała już pracowników za granicę, czy współpracowała już z danym pracodawcą i czy ma z nim podpisaną umowę.

2. Pamiętaj, że legalnie działająca agencja zatrudnienia musi mieć wpis do rejestru agencji zatrudnienia. Rejestr prowadzony jest przez Marszałków Województw. Dokumentem potwierdzającym wpis jest wydawany agencji zatrudnienia certyfikat. Wykaz agencji zatrudnienia, posiadających taki certyfikat znajdziesz na stronie internetowej www.kraz.praca.gov.pl.

3. Z obowiązku posiadania certyfikatu zwolnione są agencje zatrudnienia z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. Agencje te mają obowiązek jedynie poinformowania Marszałka Województwa o zamiarze prowadzenia swojej działalności w Polsce.

4. Sprawdź czy agencja ma zgłoszoną działalność gospodarczą, jak długo działa na rynku oraz czy jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

5. Nie korzystaj z ofert pracy zamieszczanych w prasie lub Internecie zawierających jedynie numer telefonu kontaktowego, w szczególności, jeśli jest to numer telefonu komórkowego.

Podobnie jak w Polsce tak i za granicą nie wolno pobierać opłat za znajdowanie pracy, jednakże w Niemczech są od tego wyjątki:

  • Vermittlungsgutschein – dokument wystawiany osobom poszukującym pracy, przez państwową agencję pracy (Bundesagentur für Arbeit), w przypadku, w którym osoba jest niezatrudniona od ponad 6 tygodni i ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych. W takim wypadku państwowa agencja może podpisać umowę z prywatnym pośrednikiem w celu znalezienia dla kandydata pracy. Za znalezienie pracy agencja może pobrać opłatę wysokości do 2000-2500 EUR.
  • W przypadku prywatnych pośredników pracy prywatna osoba może podpisać z firmą zlecenie poszukiwania pracy. Za tę usługę prywatna osoba utrzymuje rachunek.

Pamiętaj, że agencja zatrudnienia ma prawo pobierać opłaty z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy zagranicą, tj. kosztów poniesionych na: dojazd i powrót osoby kierowanej do pracy, wydawanie wizy, badania lekarskie i tłumaczenie dokumentów – pod warunkiem wyspecyfikowania tych opłat w umowie zawartej z osobą kierowaną do pracy za granicą (art. 85 ust. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Umowa z pośrednikiem

Pamiętaj!

  • Agencja ma obowiązek przekazania Ci umowy na piśmie, w języku, który rozumiesz.
  • Nie musisz podpisywać umowy od razu, w biurze. Zabierz umowę do domu i przeczytaj spokojnie.
  • Sprawdź, jakie są Twoje prawa i obowiązki oraz co oferuje pośrednik i pracodawca.
  • Gdy nie wszystko rozumiesz, poproś pracownika agencji o wyjaśnienie.

Zachowaj egzemplarz umowy dla siebie. Pamiętaj, że umowa chroni interesy Twoje, pracodawcy oraz agencji pośrednictwa pracy.

***

Pamiętaj, jeżeli zabrano ci dokumenty tożsamości zgłoś się natychmiast na policję oraz do najbliższej polskiej placówki dyplomatycznej w Niemczech. Poniżej znajdziesz numery telefonów dla Polaków, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji.

TELEFON ALARMOWY KONSULA DYŻURNEGO W BERLIŃSKIM OKRĘGU KONSULARNYM: 00 49 163 788 7676

TELEFON ALARMOWY KONSULA DYŻURNEGO  W KOLOŃSKIM OKRĘGU KONSULARNYM: 00 49 177 372 7164

TELEFON ALARMOWY KONSULA DYŻURNEGO  W MONACHIJSKIM OKRĘGU KONSULARNYM: 00 49 173 370 5828

TELEFON ALARMOWY KONSULA DYŻURNEGO  W HAMBURSKIM OKRĘGU KONSULANYM: 00 49 178 800 0327

UWAGA!

Pod numery alarmowe można dzwonić tylko w sytuacjach losowych, wymagających nagłej interwencji konsula np. wypadki, zgony, zatrzymania (numer czynny poza godzinami urzędowania).

źródło: Bezpiecznapraca.eu


PRZECZYTAJ TAKŻE:

Pomoc konsularna w nagłych przypadkach. Na jaką pomoc może liczyć Polak w Niemczech?

Jak bezpiecznie znaleźć pracę w Niemczech? Sprawdź przyszłego pracodawcę