Przejdź do treści

To stanie się z twoją emeryturą, jeśli nie przepracowałeś odpowiedniej liczby lat

11/11/2023 13:49 - AKTUALIZACJA 17/11/2023 13:25
Mniej niż 1000 euro emerytury

Wiadomości z Niemiec Brak odpowiedniej liczby lat pracy do emerytury w Niemczech. Każdy kto chce otrzymywać emeryturę państwową, musi wcześniej przez określony czas opłacać składki. Jest to określane jako minimalny okres ubezpieczenia lub okres oczekiwania. Jak się jednak okazuje, nie wszystkim mieszkańcom się to udaje. Wyjaśniamy najważniejsze kwestie: W jaki sposób możesz przegapić ważne lata składkowe, jakie są tego konsekwencje i jak możesz rozwiązać ten problem. 
>>> Emeryci w związkach małżeńskich muszą podjąć trudną decyzję. Jest nieodwołalna

Odmowa wypłaty podstawowej emerytury

Jeśli odmówiono Ci wypłaty świadczenia z ustawowego ubezpieczenia emerytalnego lub jeśli otrzymujesz emeryturę z potrąceniami, nie zgromadziłeś wystarczającej liczby lat składkowych. Dzieje się tak, jeśli:

  • Po pierwsze, nie pracowałeś wystarczająco długo w pracy, za którą opłacałeś składki na ubezpieczenie emerytalne,
  • A po drugie, nie możesz wykazać żadnych innych okresów, które są uwzględniane jako okresy składkowe.

Tyle lat składek potrzebujesz

Okres oczekiwania (minimalny okres ubezpieczenia) na prawo do emerytury wynosi 5, 20, 25, 35 lub 45 lat, w zależności od emerytury. Na przykład, klasyczna emerytura jest dostępna od pięcioletniego okresu oczekiwania, podczas gdy tak zwana emerytura w wieku 63 lat jest dostępna dopiero od 35 roku życia – a następnie tylko z potrąceniami. Osoby, które ukończyły 45-letni okres oczekiwania, otrzymują niezmniejszoną emeryturę dla osób ubezpieczonych przez szczególnie długi czas, lepiej znaną jako emerytura w wieku 63 lat.

Okresy oczekiwania wynoszące 20 i 25 lat mają zastosowanie w szczególnych przypadkach. 20 lat opłacania składek jest wymagane do uzyskania emerytury z tytułu pełnego ograniczenia zdolności do pracy zarobkowej, jeśli ograniczenie zdolności do pracy zarobkowej nastąpiło przed upływem ogólnego pięcioletniego okresu oczekiwania, a ograniczenie zdolności do pracy zarobkowej trwało nieprzerwanie od tego czasu. Dotyczy to na przykład osób niepełnosprawnych od urodzenia lub ubezpieczonych, którzy poważnie zachorowali w młodym wieku. Z kolei 25-letni okres oczekiwania dotyczy górników, którzy przez wiele lat pracowali pod ziemią i chcą otrzymać emeryturę. Dotyczy to również emerytur górników w wieku od 50 lat.
>>> Wspaniała wiadomość dla milionów pracowników: Już w listopadzie 2023 otrzymają dodatkowe pieniądze

Okresy uznawane za uprawniające do emerytury

W zależności od rodzaju emerytury za okres kwalifikacyjny uznaje się różne okresy. Klasyczne okresy zgodnie z prawem emerytalnym to np:

  • Okresy, w których byłeś zatrudniony i w związku z tym opłacałeś obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne,
  • okresy, w których opłacałeś dobrowolne składki na ubezpieczenie emerytalne jako osoba samozatrudniona,
  • Miesiące, w których otrzymywałeś zasiłek chorobowy, zasiłek dla bezrobotnych I, zasiłek dla bezrobotnych II (tylko od stycznia 2005 r. do grudnia 2010 r.) lub świadczenia przejściowe liczą się pod pewnymi warunkami,
  • okresy, w których byłeś pracownikiem MiniJob i nie byłeś zwolniony z obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego (w przeciwnym razie okresy te są liczone tylko proporcjonalnie),
  • miesiące, w których otrzymywałeś świadczenia z tytułu skróconego czasu pracy lub niewypłacalności,
  • okresy wychowywania dziecka przez pierwsze dwa i pół lub trzy lata życia (w zależności od tego, czy dziecko urodziło się przed czy po 1992 r.),
  • okresy, w których opiekowałeś się krewnymi w domu, nie będąc zatrudnionym,
  • okresy podziału emerytury.

Tak zwane okresy zastępcze są również uznawane za okresy oczekiwania wynoszące 5, 20, 35 i 45 lat. Obejmują one na przykład miesiące prześladowań politycznych w byłej NRD.

W przypadku okresu oczekiwania wynoszącego 35 lat można również dodać okresy zaliczalne i okresy rozpatrywania. Okresy zaliczalne to na przykład okresy choroby, ciąży lub bezrobocia. Czas edukacji szkolnej, dobrowolnego roku socjalnego i studiów również mogą zostać uznane. Okresy zaliczone to na przykład okresy wychowywania dziecka, które nie ukończyło jeszcze dziesięciu lat.

>>> Emerytura, żadnych tajemnic. Tak sprawdzisz ile otrzymasz po 35 latach pracy

Rekompensata zbyt małej liczby lat składkowych

Rekompensata zbyt małej liczby lat składkowych jest możliwa. W końcu nie tylko lata spędzone w stosunku pracy liczą się jako okresy zgodnie z prawem emerytalnym. Można również uznać okresy wychowywania dzieci, szkolenia lub bezrobocia.

W przypadku emerytury dla osób ubezpieczonych długoterminowo z okresem oczekiwania wynoszącym 35 lat lub więcej, można również zrekompensować obniżki, dokonując dodatkowych płatności. Innymi słowy, można dokupić punkty emerytalne z mocą wsteczną.

Pod warunkiem, że nadal jesteś wystarczająco sprawny fizycznie, możesz również zarobić dodatkowe pieniądze na emeryturze. Od 2023 r. nie ma już limitu w tym zakresie (wszystkie ważne informacje można przeczytać tutaj). Nie musisz się więc martwić, że Twoja emerytura zostanie pomniejszona o dodatkowy dochód.

Brak odpowiedniej liczby lat pracy do emerytury. To stanie się z twoim świadczeniem

Każdy, kto nie zgromadził wystarczającej liczby lat składkowych, tj. nie spełnił okresu kwalifikacyjnego, zasadniczo nie jest uprawniony do emerytury. Szczególnym przypadkiem jest standardowa emerytura. W tym przypadku możliwe jest przejście na emeryturę wcześniej niż standardowy wiek emerytalny („emerytura w wieku 63 lat”).

Jest to jednak możliwe bez potrąceń tylko wtedy, gdy można wykazać co najmniej 45 lat opłacania składek (patrz wyżej). Jeśli przepracowałeś co najmniej 35 lat, możesz również otrzymać emeryturę przed osiągnięciem standardowego wieku emerytalnego, ale będziesz musiał zaakceptować potrącenia.

Za każdy miesiąc, w którym chcesz przejść na wcześniejszą emeryturę, musisz odliczyć 0,3% swojej emerytury. W skali roku daje to 3,6%. Odliczenie wynosi maksymalnie 14,4 procent. Obowiązuje ono przez cały okres trwania emerytury, tj. do śmierci. Źródło: Źródło: T-online.de, PolskiObserwator.de