Przejdź do treści

Co siódme dziecko w Niemczech jest zagrożone ubóstwem

01/07/2024 14:08 - AKTUALIZACJA 01/07/2024 14:09

Miliony dzieci w Niemczech są zagrożone ubóstwem. W zeszłym roku około 2,1 miliona dzieci i młodych ludzi w Niemczech było zagrożonych ubóstwem. Odpowiada to wskaźnikowi zagrożenia ubóstwem wynoszącemu 14%, jak ogłosił Federalny Urząd Statystyczny. Choć wskaźnik ten spadł nieznacznie w porównaniu z rokiem poprzednim, nadal 15% nieletnich było zagrożonych ubóstwem w 2022 roku. Jaka jest tego przyczyna?

Wykształcenie rodziców a zagrożenie ubóstwem dzieci

Jak wynika z danych Federalnego Urzędu Statystycznego, szczególnie dotknięte są dzieci i młodzież rodziców o niższym wykształceniu. W 2023 roku wskaźnik zagrożenia ubóstwem dla młodych ludzi poniżej 18 roku życia, których rodzice posiadali niższy poziom wykształcenia, wyniósł 36,8%. Dla rodziców posiadających przeciętny poziom wykształcenia, zagrożone ubóstwem było około 14,3% dzieci. Natomiast w rodzinach, gdzie rodzice posiadali wyższe kwalifikacje, odsetek ten wynosił zaledwie 5,8%. Ale w jakiej sytuacji możemy mówić o zagrożeniu ubóstwem? Oto definicja.
Czytaj dalej pod zdjęciem

miliony dzieci w Niemczech zagrożone ubóstwem

Definicja zagrożenia ubóstwem

Za zagrożoną ubóstwem uważa się każdą osobę, której dochód wynosi mniej niż 60% średniego dochodu całej populacji. W 2023 roku wartość ta w przypadku osoby mieszkającej samotnie w Niemczech wynosiła 1314 euro netto miesięcznie, natomiast w przypadku dwojga dorosłych z dwójką dzieci do 14 roku życia było to 2759 euro netto miesięcznie. Czytaj dalej

Miliony dzieci w Niemczech zagrożone ubóstwem

Dane wyraźnie pokazują, że poziom wykształcenia rodziców odgrywa kluczową rolę w określaniu zagrożenia ubóstwem dzieci i młodzieży. Podkreśla to potrzebę polityk i programów wspierających kształcenie dorosłych oraz dostęp do szkolenia zawodowego, aby zmniejszyć ryzyko ubóstwa wśród przyszłych pokoleń. Niezwykle istotne jest także stworzenie stabilnego i niedrogiego środowiska społeczno-gospodarczego, które umożliwi rodzinom poprawę warunków życia i zapewni bezpieczniejszą przyszłość dzieciom.

Podsumowując, walka z ubóstwem wśród dzieci i młodzieży w Niemczech wymaga zintegrowanego podejścia, które obejmuje zarówno podnoszenie kwalifikacji edukacyjnych rodziców, jak i tworzenie odpowiednich warunków społeczno-ekonomicznych. Tylko poprzez skoordynowane działania na różnych płaszczyznach można zapewnić, że przyszłe pokolenia będą miały lepsze szanse na godne życie.
Przeczytaj też: Wypłata zasiłku na dzieci KINDERGELD w lipcu 2024. Pieniądze trafią na konta wcześniej