Przejdź do treści

Rozliczenie podatku w Niemczech – do kiedy trzeba się rozliczyć w 2022 roku?

01/09/2022 18:56 - AKTUALIZACJA 14/12/2023 10:06

Życie w Niemczech: Do kiedy trzeba rozliczyć podatki w Niemczech w 2022 roku – Z powodu pandemii rząd federalny wydłużył terminy składania deklaracji podatkowych. Jeśli samodzielnie składasz zeznanie w tym roku masz czas do 31 października. Do tego czasu masz czas na złożenie dokumentów do zeznania podatkowego za rok 2021 we właściwym urzędzie skarbowym. Jeśli korzystasz z usług doradcy podatkowego masz więcej czasu. Oto najważniejsze aktualne zasady składania rozliczeń podatkowych w Niemczech.

>>>Życie w Niemczech: Przez ile lat należy przechowywać różnego rodzaju rachunki i dokumenty?

podatki niemcy 2022

Do kiedy trzeba rozliczyć podatki w Niemczech w 2022 roku

W związku z pandemią Covid niemiecki rząd przedłużył termin złożenia zeznania podatkowego za 2021 rok.

Podatnicy, którzy składają zeznanie samodzielnie, mają czas do końca października 2022 r. Za 2023 rok termin złożenia deklaracji rocznej upłynie 30 września 2023 r., a za zeznania podatkowe za 2023 r. 31 sierpnia 2024 r. Od 2025 roku termin ten ostateczny termin na złożenie oświadczenia podatkowego w Niemczech będzie ponownie upływał 31 lipca każdego roku.

>> Zwrot podatku z Niemiec. Jakie dokumenty złożyć i jak długo czeka się na pieniądze?

Kto MUSI złożyć zeznanie podatkowe w Niemczech?

Generalnie zaleca się wszystkim pracownikom w Niemczech złożenie zeznania podatkowego ze względu na możliwy zwrot podatku. Istnieją jednak pewne okoliczności, które do tego zobowiązują. Zeznanie podatkowe należy złożyć, jeżeli podatnik:

  • jeden z małżonków wybrał klasę podatkową (Steuerklasse) III lub V, zgodnie z zaświadczeniem o podatku od wynagrodzenia  (Lohnsteuerbescheinigung),
  • urząd skarbowy (Finanzamt) przyznał ulgę (Freibetrag) na zeznanie podatkowe z dochodów z zatrudnienia,
  • ma inne źródła przychodu lub zasiłki zastępcze (Lohnsteuerersatzleistungen) przekraczające 410 euro. Mowa tu np. o zasiłku macierzyńskim (Mutterschaftsgeld), zasiłku rodzicielskim (Elterngeld) lub płatnym urlopie chorobowym. Przychody te są wprawdzie wolne od podatku, ale uwzględnia się je podczas obliczania stopy podatkowej,
  • otrzymał dochody niestandardowe, takie jak odprawa, za którą pracodawca zatrzymał podatek od zatrudnienia,
  • jest po rozwodzie i przynajmniej jeden z małżonków wstąpił w związek małżeński ponownie w tym samym roku,
  • jest zatrudniony u kilku pracodawców w tym samym czasie (z wyłączeniem pracy na Minijob), 
  • w ciągu ostatniego roku, np. w trakcie przeprowadzki do/ wyprowadzki z Niemiec, uzyskał dochody w innym kraju.

Osoby wykonujące wolny zawód oraz osoby pracujące na własny rachunek są również zobowiązane do złożenia zeznania podatkowego w Niemczech.

>> Zwrot podatku z Niemiec. Jakie dokumenty złożyć i jak długo czeka się na pieniądze?

Obowiązuje to także emerytów, którzy otrzymują rentę przekraczającą 1.616 euro miesięcznie i rozliczenie podatkowe nie miało dotychczas miejsca.

Dokumenty potrzebne do złożenia zeznania podatkowego w 2022 roku

Do złożenia deklaracji podatkowej, należy przygotować wszelkie wymagane dokumenty. Jakie dokumenty są potrzebne pisaliśmy w TYM artykule.

Zobacz także:

Źródło: Bundesfinanzministerium.dePolskiObserwator.de