Przejdź do treści

Wielka Brytania. Rząd wypłaci mieszkańcom do 600 funtów dodatku na ogrzewanie 

16/11/2023 17:05 - AKTUALIZACJA 12/12/2023 09:12

Dodatek do ogrzewania Winter Fuel Payment w UK – Brytyjski rząd przygotował świadczenie w wysokości od 250 do 600 funtów, aby pomóc mieszkańcom opłacić rachunki za energię tej zimy. Nawet 11 milionów gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii może otrzymać jednorazową płatność w wysokości do 600 funtów w ciągu najbliższych kilku tygodni. Nie ogłoszono jeszcze konkretnych dat tak zwanego Winter Fuel Payment, czyli dodatku do ogrzewania, ale jak podaje portal DailyRecord.co.uk według wytycznych Departamentu Pracy i Emerytur „większość kwalifikujących się osób otrzyma wypłatę w listopadzie lub grudniu”.
>>> Kryzys w Wielkiej Brytanii. Rodziny podejmują “desperackie kroki”

Dodatek do ogrzewania w UK – Kto otrzyma Winter Fuel Payment

Dodatek jest adresowany do emerytów. Aby zakwalifikować się do Winter Fuel Payment (WFP), musisz być osobą urodzoną się przed 25 września 1957 r.. Ponadto musisz wykazać, że mieszkałeś w Wielkiej Brytanii przez co najmniej jeden dzień w tygodniu od 18 do 24 września 2023 r. – znanym jako „tydzień kwalifikacyjny”.

Płatności będą dokonywane automatycznie na to samo konto, na które wpłacana jest emerytura, a osoby, które otrzymały WFP w zeszłym roku, powinny otrzymać je ponownie w tym roku – chyba że ich sytuacja uległa zmianie. Ważne jest również, aby pamiętać, że pieniądze mogą być wykorzystane w dowolny sposób, nie tylko na rachunki za energię.
>>> Tyle obecnie trzeba zarabiać w Wielkiej Brytanii, aby móc godnie żyć w tym kraju

Kto nie musi składać wniosku

Świadczenie otrzymują automatycznie wszystkie osoby pobierające państwową emeryturę, zamieszkujące na terenie Wielkiej Brytanii. Nie muszą składać wniosku, także osoby otrzymujące m.in. takie świadczenia jak zasiłek emerytalny czy pielęgnacyjny, zasiłek na niezależność osobistą (PIP), zasiłek dla opiekunów,  zasiłek dla osób niepełnosprawnych (DLA) czy zasiłek z tytułu niezdolności do pracy. 

Jak złożyć wniosek o dodatek do ogrzewania?

Jak podaje portal DailyRecord.co.uk osoby, które nie spełniają kryteriów kwalifikacyjnych lub mieszkają za granicą, będą musiał złożyć wniosek pocztą (dane adresowe znajdują się na GOV.UK ) lub telefonicznie pod numerem 0800 731 0160 – linie są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 . Przed wykonaniem połączenia należy przygotować swój numer ubezpieczenia społecznego, dane bankowe lub dane kasy oszczędnościowej oraz datę zawarcia związku małżeńskiego (jeśli dotyczy).

Ile wynosi świadczenie?

Wszelkie otrzymane pieniądze są wolne od podatku i nie mają wpływu na inne świadczenia. Kwoty różnią się w zależności od tego, czy emeryt ubiega się o świadczenie sam czy wraz z osobą z którą mieszka. Najwyższą wypłatę, bo aż 600 GBP,  otrzymają osoby w wieku powyżej 80 lat. Emeryci w wieku od 66 do 79 lat otrzymają 500 GBP. Emeryci mieszkający wspólnie, którzy nie pobierają innych świadczeń typu wsparcie dochodu (Income Support), Pension Credit, JSA czy ESA otrzymają odpowiednio po 250 GBP dla osób w wieku od 66 do 79 lat  i 300 GBP dla tych powyżej 80 lat.
Źródło: DailyRecord.co.uk , PolskiObserwator.de