Przejdź do treści

Emerytura w Niemczech po 5 latach pracy. Oto jak działa w praktyce

26/11/2023 10:30 - AKTUALIZACJA 16/03/2024 10:05
Emerytura po 5 latach pracy w Niemczech

Praca w Niemczech: Emerytura po 5 latach w Niemczech – Planowanie emerytury jest jednym z najważniejszych etapów w życiu każdego pracownika. W Niemczech istnieje interesująca opcja dla osób, które przepracowały w kraju zaledwie 5 lat. Zgodnie z niemieckimi przepisami, po tym okresie opłacania składek emerytalnych pracownik otrzymuje prawa do ubiegania się o niemiecką emeryturę. Oto, jak ten system działa w praktyce i ile wynosie emerytura po 5 latach pracy.

Wśród wielu Polaków przybywających w poszukiwaniu pracy w Niemczech pokutuje mit: “Jak popracuje tu 5 lat, to wypracuje sobie minimalną niemiecką emeryturę i pojadę do Polski”.  Skąd biezre się to jakże mylne przekonanie? Zapewne z tego, że po wpisaniu do wyszukiwarki Google’a zapytanie o minimalny okres składkowy, potrzebny do uzyskania emerytury w Niemczech, otrzymujemy odpowiedź: “5 lat”.
Jeśli myślisz o pracy w Niemczech, a zależy Ci na emeryturze, musisz znać fakty. Zanim wyjaśnimy po ilu latach pracy w Niemczech naprawdę można otrzymać emeryturę zachęcamy do zapoznania z dwoma poradnikami na temat emerytury po pracy w Niemczech:

Ile lat trzeba pracować na emeryturę w Niemczech?

Poniżej publikujemy informację Deutsche Rentenversicherung (Niemieckiego Ubezpieczenie Emerytalno-Rentowego) na temat zasad nabywania prawa do niemieckiej emerytury. Ważne: Po 5 latach pracy w Niemczech uzyskuje się jedynie prawo do ubiegania się do świadczenie z ubezpieczenia emerytalnego. Nie oznacza, że po tym okresie możemy otrzymać pełne świadczenie emerytalne. Z dalszej części artykułu dowiesz się na jaką emeryturę można liczyć po 5, 20, 25, 35, i 45 latach pracy.

Roszczenie o wypłatę świadczenia rentowo-emerytalnego powstaje tylko wtedy, gdy między innymi spełniony jest tzw. okres oczekiwania. Okresem oczekiwania nazywany jest określony minimalny okres ubezpieczenia w ustawowym ubezpieczeniu rentowo-emerytalnym. Ten minimalny okres ubezpieczenia mierzy się na podstawie liczby okresów ubezpieczeniowych, zwłaszcza zaś liczby wpłaconych składek.
Przeczytaj także: Urodzony w 1967 roku – kiedy mogę przejść na emeryturę?

W zależności od rodzaju świadczenia rentowo-emerytalnego wymaganym okresem ubezpieczeniowym jest 5 lat, 20 lat, 25 lat, 35 lat lub 45 lat.
Weryfikacja, czy spełniony jest wymagany okres oczekiwania, następuje w miesiącach a nie w latach. Miesiące to najmniejsza jednostka kalkulacji, czyli nie prowadzi się obliczeń w dniach. Uznaje się przy tym, że każdy rok ma 12 miesięcy. Miesiąc kalendarzowy, w którym choć w części wystąpił okres ubezpieczeniowy, liczy się jako cały miesiąc.
Czytaj także: Co stanie się z Twoją niemiecką emeryturą, jeśli zdecydujesz się na powrót do Polski?

Jak działa emerytura po 5 latach pracy w Niemczech?

Jak działa emerytura po 5 latach pracy w Niemczech? Spełnienie ogólnego okresu oczekiwania, który wynosi pięć lat, stanowi warunek przyznania:

  • emerytury po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego,
  • Rent z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy
  • Rent z tytułu śmierci.

Na ogólny okres oczekiwania wynoszący 5 lat zalicza się miesiące kalendarzowe, w których były odprowadzane składki oraz zastępcze okresy (np. okresy prześladowań politycznych w byłym NRD).

Emerytura dla osób urodzonych w 1964

Niemiecka emerytura państwowa – lata pracy

Okres oczekiwania wynoszący 20 lat

Okres oczekiwania wynoszący 20 lat stanowi warunek przyznania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, jeśli całkowita niezdolność do pracy wystąpiła przed spełnieniem ogólnego okresu oczekiwania i od tej pory trwa bez żadnej przerwy. Także tutaj na ogólny okres oczekiwania zalicza się miesiące kalendarzowe, w których były odprowadzane składki oraz okresy zastępcze (np. okresy prześladowań politycznych w byłym NRD).
PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Emeryci w związkach małżeńskich muszą podjąć trudną decyzję. Jest nieodwołalna

Okres oczekiwania wynoszący 25 lat

Okres oczekiwania wynoszący 25 lat stanowi warunek przyznania

  • emerytury dla górników zatrudnionych przez wiele lat pod ziemią i
  • renty dla górników w wieku powyżej 50 lat.

Na okres oczekiwania wynoszący 25 lat zalicza się miesiące kalendarzowe, w których odprowadzane były składki od zatrudnienia w miejscu pracy znajdującym się stale pod ziemią oraz okresy zastępcze związane z bractwem górniczym (niem. knappschaftsbezogene Ersatzzeiten).

Okres oczekiwania wynoszący 35 lat

Okres oczekiwania wynoszący 35 lat stanowi warunek przyznania

  • emerytury dla osób z długim okresem ubezpieczeniowym i
  • emerytury dla osób z ciężką niepełnosprawnością.

Na okres oczekiwania wynoszący 35 lat zalicza się wszystkie okresy ubezpieczeniowe. Oprócz okresów składkowych i okresów zastępczych (np. okresów prześladowań politycznych w byłym NRD) okresami ubezpieczeniowymi są także okresy naliczenia (niem. Anrechnungszeit) i okresy uwzględniające (niem. Berücksichtigungszeit). Okresem naliczenia jest na przykład okres choroby, ciąży, bezrobocia oraz uczęszczania do szkoły i na studia wyższe. Okresem uwzględniającym jest na przykład okres wychowywania dziecka, które nie ma jeszcze 10 lat.
Czytaj także: Emerytura, żadnych tajemnic. Tak sprawdzisz ile otrzymasz po 35 latach pracy

Okres oczekiwania wynoszący 45 lat

Okres oczekiwania wynoszący 45 lat stanowi warunek przyznania emerytury dla osób ze szczególnie długim okresem ubezpieczeniowym. Do okresu oczekiwania wynoszącego 45 lat zalicza się miesiące kalendarzowe, w których odprowadzane był obowiązkowe składki w związku z zatrudnieniem objętym ubezpieczeniem lub działalnością, jak również za okres wychowania dzieci (maksymalnie do ukończenia trzeciego roku życia), okresy zastępcze (np. okresy prześladowań politycznych w byłym NRD) oraz okresy uwzględniające (np. okres wychowywania dziecka, które nie ukończyło jeszcze 10 lat).
Przeczytaj: Tak wyliczysz swoją emeryturę po 45 latach pracy w Niemczech. Sprawdź, ile dostaniesz

Od 01.07.2014 r. można także dodatkowo zaliczyć na przykład okresy pobierania świadczeń zastępczych związanych ze wspieraniem zatrudnienia, świadczeń chorobowych i świadczeń przejściowych (niem. Übergangsgeld), o ile są one okresami naliczenia oraz miesiące kalendarzowe, w których odprowadzano składki dobrowolne. Należy zwrócić uwagę, że dobrowolne składki można zaliczyć tylko wtedy, gdy na koncie ubezpieczonego jest co najmniej 18 lat, w których odprowadzano składki obowiązkowe od zatrudnienia objętego ubezpieczeniem albo od działalności.
Przeczytaj: Emerytura przeciętnego mieszkańca Niemiec. Tyle wynosi w 2023 roku

Na okres oczekiwania wynoszący 45 lat zalicza się między innymi następujące okresy:

  • Okresy objęte obowiązkiem odprowadzania składek i okresy naliczenia w związku z pobieraniem świadczeń zastępczych związanych ze wspieraniem zatrudnienia w ciągu ostatnich dwóch lat przed rozpoczęciem emerytury, chyba że pobieranie tych świadczeń było spowodowane niewypłacalnością lub całkowitym zakończeniem działalności gospodarczej przez pracodawcę,
  • Miesiące kalendarzowe, w których odprowadzono składki dobrowolne w ostatnich dwóch latach przez rozpoczęciem emerytury, jeśli jednocześnie mają miejsce okresy naliczenia w związku z wystąpieniem bezrobocia,
  • Okresy pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych albo zasiłku socjalnego ALG II.

Zarobki a wysokość emerytury. Ile muszę zarabiać teraz, aby w przyszłości otrzymywać 1500 euro, 2000 euro lub 3000 euro emerytury?

Tyle wynosi emerytura po 5 latach pracy

Wysokość emerytury zależy w dużej mierze od wysokości zarobków. Nie istnieje ustawowa emerytura minimalna. Im wyższy dochód, tym wyższe składki na ustawowe ubezpieczenie emerytalne. A te z kolei określają, ile punktów emerytalnych (punktów zarobkowych) zgromadzisz.
Dalsza część artykułu pod materiałem video. Wiadomości z Niemiec teraz także na kanale YouTube. Subskrybuj kanał PolskiObserwator.de i bądź na bieżąco


Jeśli w ciągu jednego roku zarobisz dokładnie tyle, ile przeciętny niemiecki pracownik, otrzymasz dokładnie jeden punkt emerytalny. W 2023 r. średnie roczne wynagrodzenie brutto wynosi tymczasowo 43 142 euro na zachodzie i 41 967 euro na wschodzie. Miesięczna kwota emerytury po pięciu latach pracy jest następnie obliczana według następującego wzoru: Zarówno współczynnik dostępu, jak i współczynnik typu emerytury mają wartość 1, jeśli nie przechodzisz na wcześniejszą emeryturę, a emerytura jest normalną emeryturą. Załóżmy teraz, że zarabiałeś przeciętny dochód na Zachodzie przez pięć lat i byłeś zatrudniony podlegając obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu. Następnie zgromadziłeś dokładnie pięć punktów emerytalnych dzięki swoim składkom. Biorąc pod uwagę aktualną wartość emerytury, miesięczna emerytura wyniosłaby 180,10 euro (5 x 1 x 36,02 x 1). Dalsze informacje w artykule: Taką emeryturę otrzymuje osoba, która pracowała jedynie przez 5 lat
Źródło: Deutsche-Rentenversicherung.de, PolskiObserwator.de
Ostatnia aktualizacja: 26 listopada 2023 roku