Przejdź do treści

Taką emeryturę otrzymuje osoba, która pracowała jedynie przez 5 lat

13/05/2024 22:05 - AKTUALIZACJA 20/05/2024 11:23

Emerytura w Niemczech po 5 latach pracy. Nie każda osoba ma prawo do ustawowej emerytury. Przysługuje ona jedynie tym, którzy skutecznie przeszli przez tzw. okres oczekiwania lub osiągnęli minimalny wymagany okres ubezpieczenia, umożliwiający regularne wypłaty z niemieckiego systemu emerytalnego. Aby uzyskać klasyczną emeryturę, konieczne jest opłacanie składek przez co najmniej 5 lat. Niemniej jednak, jeżeli spełniony zostanie jedynie minimalny wymagany okres ubezpieczenia, to jaką kwotę otrzymamy w ramach emerytury? Tyle wynosi miesięczna emerytura po 5 latach pracy w Niemczech.

Emerytura w Niemczech po 5 latach pracy, jak jest w praktyce?

Jeśli w ciągu jednego roku zarobisz dokładnie tyle, ile przeciętny niemiecki pracownik, otrzymasz dokładnie jeden punkt emerytalny. W 2023 r. średnie roczne wynagrodzenie brutto wynosi tymczasowo 43 142 euro na zachodzie i 41 967 euro na wschodzie.
Przeczytaj także: Emerytura macierzyńska: Mogą je otrzymać także kobiety, które nigdy nie pracowały

Tyle pieniędzy wpływa na konto osoby, która pracowała jedynie 5 lat

Załóżmy teraz, że zarabiałeś przeciętny dochód na Zachodzie przez pięć lat i byłeś zatrudniony podlegając obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu. Następnie zgromadziłeś dokładnie pięć punktów emerytalnych dzięki swoim składkom. Biorąc pod uwagę aktualną wartość emerytury, miesięczna emerytura wyniosłaby 180,10 euro (5 x 1 x 36,02 x 1).

Jeśli w ciągu pięciu lat pracy nie uzyskasz dokładnie jednego punktu emerytalnego, wysokość Twojej emerytury ulegnie zmianie. Możesz skorzystać z kalkulatora Niemieckiego Ubezpieczenia Emerytalnego, aby dowiedzieć się, ile dokładnie wyniesie Twoja emerytura i kiedy będziesz mógł na nią przejść.
Przeczytaj także: Tyle wyniesie twoja niemiecka emerytura lub renta, jeśli wrócisz na stałe do Polski

Wysokość emerytury zależy w dużej mierze od wysokości zarobków. Nie istnieje ustawowa emerytura minimalna. Im wyższy dochód, tym wyższe składki na ustawowe ubezpieczenie emerytalne. A te z kolei określają, ile punktów emerytalnych (punktów zarobkowych) zgromadzisz.
Tutaj znajdziesz więcej aktualnych informacji na temat Emerytury w Niemczech

Komu przysługuje niemiecka emerytura?

Niemcy posiadają jeden z najbardziej zaawansowanych systemów emerytalnych na świecie, stanowiąc wzór do naśladowania dla wielu innych krajów. Solidny system pozwala osobom, które osiągną określony wiek, nie pracować i nadal godnie żyć. Niemieccy emeryci oprócz podstawowej emerytury często otrzymują też liczne dodatki do świadczenia. W Niemczech wiele osób przechodzi na emeryturę w stosunkowo młodym wieku. Dzieje się tak, gdyż po przepracowaniu określonej liczby lat, można przejść na emeryturę nawet przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Granica wieku, uprawniająca do emerytury standardowej bez potrąceń, jest stopniowo podnoszona. Do 2031 wiek emerytalny w Niemczech będzie wynosił 67 lat – wyjaśnia Niemieckie Ubezpieczenie Emerytalno-Rentowe. Wyjątkiem są osoby, które przez 45 lat odprowadzały składki emerytalne, co umożliwia przejście na emeryturę przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Zasadniczo każdy mieszkaniec kraju, który osiągnie wiek emerytalny i który pracował przez co najmniej przez 5 lat otrzyma podstawową emeryturę państwową. Wysokość świadczenia zależy głównie od wysokości zarobków, stażu składkowego. Im większa pensja i więcej przepracowanych lat, tym wyższa emerytura.
Przeczytaj też: Emerytura w Niemczech: Aktualne informacje dla Polaków
Źródło: T-online.de, PolskiObserwator.de