Przejdź do treści

11 faktów o Polakach żyjących za granicą

Tagi:
02/05/2022 10:43 - AKTUALIZACJA 22/11/2023 18:35

Fakty o Polonii i Polakach za granicą: Ilu Polaków mieszka poza granicami swojej ojczystego kraju? W jakim państwie działa najwięcej organizacji polonijnych? Ilu Polaków mieszka w Niemczech? Oto kilka faktów o Polonii i Polakach za granicą.

Fakty o Polonii i Polakach za granicą

Fakty o Polonii i Polakach za granicą

Dzisiaj już po raz 20. obchodzimy Dzień Polonii i Polaków za Granicą, ustanowiony przez Senat RP w 2002 roku w uznaniu za „wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach”. 2 maja jest też Dniem Flagi RP. 

Oto kilka faktów o Polonii i Polakach za granicą

Ilu Polaków mieszka poza granicami swojej ojczystego kraju? W jakim państwie działa najwięcej organizacji polonijnych? Ilu Polaków mieszka w Niemczech? Oto kilka faktów o Polonii i Polakach za granicą:

 • Według danych MSZ poza Polską mieszka obecnie ok. 20 mln osób polskiego pochodzenia. Są to osoby, które wyjechały z kraju lub urodziły się poza Polską, ale poczuwają się do polskiego pochodzenia i związków z polskością: potomkowie emigrantów z XIX wieku i uchodźców uciekających przed wojnami, kolejne pokolenia dawnych obywateli polskich, którzy pozostali na Wschodzie, niegdysiejsi dysydenci z rodzinami i emigranci zarobkowi. Jesteśmy tym samym jedną z największych diaspor na świecie!
 • Najwięcej przedstawicieli Polonii, szacunkowo – ponad 10 mln osób mieszka w USA.
 • Kraje, w których znajduje się najwięcej ośrodków języka polskiego i szerzenia wiedzy o Polsce to z kolei: Ukraina, Niemcy, Wielka Brytania, USA i Białoruś.
 • Niemcy są ulubioną metą emigracyjną Polaków od wielu lat. Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego w Wiesbaden, Niemcy zamieszkuje obecnie łącznie prawie 2 mln osób mających polskie korzenie. Niemieccy statystycy traktują jako osobę o pochodzeniu migranckim kogoś, kto albo sam nie urodził się w Niemczech, albo przynajmniej jedno z jego rodziców w chwili jego urodzenia nie miało niemieckiego obywatelstwa.
 • Zgodnie z najnowszymi danymi Federalnego Urzędu Statystycznego w Wiesbaden, w 2021 roku w Niemczech mieszkało 22,3 mln osób o zagranicznych korzeniach. Najważniejszymi krajami pochodzenia są Turcja (12%), następnie Polska (10%). Czytaj więcej TUTAJ.
 • Na świecie nawet 45 milionów ludzi posługuje się językiem polskim, co czyni go 26. najczęściej używanym językiem.
 • Polacy wciąż  chcą emigrować. Ulubionym kierunkiem pozostają Niemcy, rośnie liczba osób, które rozważają wyjazd za granicę. Na drugim miejscu znajduje się Holandia, a na trzecim Wielka Brytania.
 • Polacy mieszkający za granicą wysyłają do Polski miliardy. Według danych NBP, w IV kwartale 2021 r. do kraju trafiło 4,5 mld zł – to więcej o ok. 0,2 mld zł niż w ostatnim kwartale poprzedniego roku.
 • 16,1 aktywnych zawodowo Polaków rozważa wyjazd do pracy za granicę w ciągu najbliższego roku, wynika z najnowszego badania „Migracje Zarobkowe Polaków”. Obecnie o wyjeździe za granicę w celach zarobkowych myśli 16,1 Polaków. 
 • Najważniejszymi powodami do emigracji zarobkowej Polaków są nadal: wyższe zarobki niż w Polsce (79 proc. wskazań) oraz wyższy standard życia (47 proc.). Respondenci deklarowali poza tym, że ważnym czynnikiem są też lepsze ich zdaniem za granicą warunki socjalne (31 proc.), możliwości podróżowania (25 proc.), lepsze perspektywy rozwoju zawodowego (22 proc.) oraz korzystniejszy system podatkowy (20 proc.). (źródło: Migracje Zarobkowe Polaków)
 • Polacy masowo wracają do kraju. Według danych GUS, rok 2020 był trzecim z kolei, w którym odnotowano zmniejszenie się liczby stałych mieszkańców Polski przebywających w Wielkiej Brytanii. Liczba ta zmniejszyła się o około 164 tys. (24,2 proc.). Ubyło także polskich emigrantów we Włoszech i Szwecji.

PolskiObserwator.de