Przejdź do treści

Hartz IV także dla pracujących. Sprawdź, jak otrzymać jednorazową dotację

14/11/2022 12:05 - AKTUALIZACJA 14/12/2023 10:05
Hartz IV dla pracowników – Przejęcie kosztów ogrzewania

Życie w Niemczech – Hartz IV dla pracowników: Nie tylko odbiorcy Hartz IV, ale także obywatele z małymi emeryturami lub niskimi dochodami mają prawo do pomocy finansowej ze strony państwa, jeśli nie mogą dłużej opłacać rachunków za eksplodujące koszty energii.

Jeszcze do końca roku obowiązuje uproszczony dostęp do podstawowego zabezpieczenia wynikający z przejściowego rozporządzenia o dochodach obywateli – podaje Westen.de. Zgodnie z tym koszty zakwaterowania i ogrzewania nie są sprawdzane w pierwszych sześciu miesiącach po złożeniu wniosku o Hartz IV. Majątku nie sprawdza się również, jeśli wnioskodawca oświadczy we wniosku, że jest on nieistotny – limit wynosi 60 000 euro w przypadku wnioskodawcy i 30 000 euro na każdego dodatkowego członka gospodarstwa domowego. Jeżeli aktywa przekraczają ten limit, nie przysługuje prawo do Hartz IV. Czytaj dalej poniżej.
>>> Niemcy: Od 1 stycznia 2023 roku Hartz IV przestanie istnieć. Zastąpi go dochód obywatelski. Oto o ile wzrosną stawki świadczenia

Hartz IV dla pracowników – Przejęcie kosztów ogrzewania

Jeżeli osoby, których dochody pokrywają ich własne potrzeby i w związku z tym normalnie nie przysługuje im Hartz IV, otrzymują wysoką zaległość z tytułu kosztów ogrzewania, mogą ubiegać się o Hartz IV na podstawie wysokiej zaległości i żądać przejęcia kosztów ogrzewania przez Jobcenter” – informuje portal Hartziv.org. Zakup paliw takich jak olej opałowy, pellet itp. może również uzasadniać roszczenie do Hartz IV w miesiącu zakupu. Dotyczy to również sytuacji, gdy np. otrzymuje się już zasiłek mieszkaniowy i dodatek na dziecko.

„Jednorazowa dopłata do kosztów ogrzewania” uzasadnia wyższe zapotrzebowanie całkowite tylko w miesiącu, w którym jest należna, dlatego wniosek Hartz IV musi być koniecznie złożony również w tym miesiącu.Jeśli wniosek wpłynie zbyt późno, uprawnienie wygasa” – podaje derwesten.de.

Reforma dodatku mieszkaniowego

Dodatek mieszkaniowy Wohngeld ma na celu zapewnienie godnych warunków mieszkaniowych osobom niezamożnym. Obecnie otrzymują go głównie osoby, które otrzymują też inne świadczenia socjalne i te których dochody nie przekraczają ustalonej górnej granicy. Otrzymanych pieniędzy w ramach dodatku mieszkaniowego nie trzeba zwracać, nawet w momencie polepszenia się warunków ekonomicznych. 

Na początku 2023 r. wejdzie w życie reforma Wohngeld, dzięki której więcej gospodarstw domowych będzie mogło skorzystać z dopłat do czynszu. Średnio gospodarstwa domowe pobierające dodatek mieszkaniowy Wohngeld będą w przyszłości otrzymywać około 370 euro miesięcznie. Dzięki zmianom zatwierdzonym przez rząd koalicji świetlnej od stycznia świadczenie będzie mogło otrzymać o wiele więcej osób niż dotychczas. Świadczenie Wohngeld od stycznia stanie się dostępne dla osób samotnie wychowujących dzieci, pracowników o niskich dochodach, emerytów, ale także mieszkańców domów starców i domów opieki.
>>>Wohngeld, dodatek mieszkaniowy w Niemczech. Można go łączyć z Kindergeld, ale nie tylko

Wciąż jednak nie wiadomo, jak dokładnie będzie wyglądać zmiana przepisów. Możesz jednak w łatwy sposób sprawdzić, czy dodatek mieszkaniowy przysługuje Ci już teraz. W internecie udostępniono kalkulator, który nie tylko wskaże, czy dodatek Ci przysługuje, ale obliczy również szacowaną miesięczną kwotę zasiłku.

Kliknij tutaj, aby przenieść się do kalkulatora: Wohngeldrechner

W kalkulatorze musisz wypełnić następujące pola:

  • Liczba członków gospodarstwa domowego: Wpisz liczbę wszystkich członków Twojego gospodarstwa domowego
  • Liczba członków gospodarstwa domowego, których należy uwzględnić: obejmuje to małżonków, partnerów cywilnych, rodziców i dzieci, innych członków rodziny. Z obliczeń wykluczeni są członkowie gospodarstwa domowego, którzy już otrzymują różne zasiłki
  • Łączny miesięczny dochód: Ile łącznie brutto zarabiają wszyscy członkowie gospodarstwa? Musisz być w stanie udowodnić tę kwotę przy składaniu wniosku o zasiłek mieszkaniowy
  • Miesięczny czynsz brutto: Tutaj wpisujemy obciążenie czynszem lub w przypadku mieszkania własnościowego – miesięczne obciążenie, np. ratą kredytu.
  • Poziom czynszu: Do jakiego poziomu czynszu należy Twoja dzielnica lub miasto? To ważne, bo za 1000 euro w małym mieście można wynająć znacznie więcej mieszkań niż w Monachium czy Hamburgu. Informacje o poziomie znajdziesz w oficjalnym rządowym PDF -> TUTAJ

Po wypełnieniu wszystkich punktów, kliknij przycisk „Oblicz”. Wtedy sprawdzisz, czy i ile w przybliżeniu przysługuje Ci dodatku mieszkaniowego.

Merkur.de, PolskiObserwator.de