Przejdź do treści

Historyczny wzrost płacy minimalnej w Polsce – Oto ile wynosi w 2024 roku

05/01/2024 18:07 - AKTUALIZACJA 15/01/2024 18:35
Historyczny wzrost płacy minimalnej w Polsce

Płaca minimalna w Polsce 2024Historyczna podwyżka płacy minimalnej w Polsce – Od 1 stycznia 2024 r. każdy kraj Unii Europejskiej podniósł płacę minimalną, aby zapewnić wszystkim pracownikom minimalny poziom utrzymania. Podwyżka płacy minimalnej obowiązuje także w Polsce. Jesteśmy tutaj świadkami historycznego wzrostu na poziomie 20%. Pracownicy odnotują jedynie 17% wzrost na swoich kontach. Różnica ta wynika z wysokości podatku dochodowego oraz składek na ZUS. Oprócz podwyżki od 1 stycznia, Polska wprowadzi kolejną już 1 lipca 2024 r. Oto ile wynosi płaca minimalna w Polsce od 1 stycznia 2024 roku.
Przeczytaj: Płaca minimalna w Niemczech 2024. Stawki obowiązujące od 1 stycznia

Płaca minimalna w Polsce 2024 : Wysokość

Od stycznia 2024 r. płaca minimalna w Polsce wynosi 4242 zł (około 974 euro), a od 1 lipca wzrośnie do 4300 zł (987 euro). Podwyżki dotyczą także minimalnej stawki godzinowej – od 1 stycznia wynosi ona 27,70 zł brutto, a od 1 lipca wzrośnie do 28,10 zł (6,46 euro).
W Polsce jedynie co dziesiąty pracownik otrzymuje płacę minimalną. Podniesienie płacy minimalnej przekłada się jednak na presję płacową i inflację w wyniku rosnących kosztów w przedsiębiorstwach. Dla lepiej zarabiających na wyższych stanowiskach komfort pracy jest ważniejszy niż podwyżki. Tak czy inaczej, szacuje się, że w tym roku ich wynagrodzenia również wzrosną o 7-10%. Na podwyżkach płac najbardziej ucierpią branże dotknięte brakiem kadr – budownictwo, transport i handel – pisze kadry.infor.pl.
Przeczytaj także: Płaca minimalna w Holandii 2024. Stawki obowiązujące od 1 stycznia

Historyczny wzrost płacy minimalnej w Polsce

Po podwyżce wynagrodzeń w lipcu 2023, Polska pod względem płacy minimalnej zajmuje 14. miejsce wśród krajów Unii Europejskiej. Wyprzedza Litwę, Rumunię, Węgry i Bułgarię. W takich krajach jak Estonia, Chorwacja, Czechy i Słowacja płaca minimalna jest na podobnym poziomie jak w naszym kraju. Czytaj dalej pod zdjęciem

Płaca minimalna w Polsce 2024

W 2015 r. krajowa płaca minimalna wynosiła 1750 zł brutto, natomiast obowiązująca od 2017 r. minimalna stawka godzinowa wynosiła 13 zł brutto. Ekonomiści zwracają uwagę, że tak dynamiczny wzrost płacy minimalnej przekłada się na wzrost cen, jaki obserwujemy od czterech lat. Inflacja w Polsce przekroczyła już górną granicę celu inflacyjnego, tj. 3,5%, jeszcze przed pandemią. Dodatkowo na wzrost cen wpłynęły wojna na Ukrainie, ale także czynniki lokalne.

Tylko co dziesiąty Polak otrzymuje płacę minimalną

Tylko około 10 procent pracowników w Polsce zarabia płacę minimalną. Czynnikiem proinflacyjnym jest jednak wzrost płac. Koszty osobowe w każdym przedsiębiorstwie stanowią bardzo ważną pozycję w rachunku zysków i strat. Dlatego przedsiębiorcy będą musieli przełożyć te koszty na ceny swoich towarów i usług.

Można odnieść wrażenie, że płaca minimalna w Polsce rośnie szybciej niż w Niemczech . Jest to jednak iluzoryczne. W latach 2010-2023 wzrosła ona w Niemczech o prawie 600 euro, a w Polsce o nieco ponad 300 euro. Dwie podwyżki płacy minimalnej na 2024 r. zostały zatwierdzone przez Radę Ministrów we wrześniu 2023 r. źródło: Gov.pl