Przejdź do treści

Tyle pieniędzy na emeryturze otrzymują ci, którzy nigdy nie pracowali

17/03/2024 09:00 - AKTUALIZACJA 19/03/2024 12:35

Ile emerytury otrzymują ci, którzy nigdy nie pracowali? Pracownicy zazwyczaj płacą składkę na niemiecki system ubezpieczeń emerytalnych przy otrzymywaniu wynagrodzenia. Samozatrudnieni, freelancerzy i bezrobotni nie muszą płacić tej składki. Ale jak wysoka jest późniejsza emerytura, jeśli nigdy nie odprowadzano składek do funduszu emerytalnego? Oto czy osobom bezrobotnym przez całe życie przysługuje emerytura i ile pieniędzy wpływa na ich konta.

Ile emerytury otrzymują ci, którzy nigdy nie pracowali?

Pracownicy, uczniowie i rzemieślnicy to tylko niewielki wybór grup zawodowych i osobowych, które podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu w Niemczech. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, bezrobotni i inni nie muszą płacić obowiązkowych składek. Często jednak warto skorzystać z dobrowolnych składek, aby zwiększyć późniejszą ustawową emeryturę. Co się jednak stanie, jeśli konsumenci nigdy nie pracowali i nie odprowadzali dobrowolnych składek do funduszu emerytalnego? Ma to istotny wpływ na wysokość ustawowej emerytury.

Prawo do emerytury istnieje tylko wtedy, gdy osiągnięty został co najmniej pięcioletni okres karencji. „Okres ten jest definiowany jako pewien minimalny okres ubezpieczenia dla ustawowego ubezpieczenia emerytalnego” – napisano. Spełnienie pięciu lat jest warunkiem uzyskania standardowej emerytury, emerytury z tytułu zmniejszonej zdolności do zarobkowania oraz emerytury z tytułu śmierci. W skład tej ostatniej wchodzi renta wdowia i renta z tytułu wychowywania dzieci. Jeśli jednak nigdy nie pracowałeś, nie spełniasz pięcioletniego okresu oczekiwania – co wtedy?
>>> Taką emeryturę otrzymuje osoba, która pracowała jedynie przez 5 lat

Ile wynosi emerytura, jeśli nie odprowadzano składek na fundusz emerytalny?

Osoby, które nie mają prawa do emerytury, mogą ubiegać się o podstawową pomoc społeczną. Pomoc społeczna jest finansowana z podatków i wspiera tych, którzy nigdy nie płacili na fundusz emerytalny. Osoby potrzebujące, które nie otrzymują regularnej emerytury i nie mogą pokryć kosztów utrzymania ze swoich dochodów, mają prawo do podstawowego zabezpieczenia. O podstawowe wsparcie dochodowe można ubiegać się również w przypadku pełnego ograniczenia zdolności do pracy. Wysokość podstawowego zabezpieczenia zależy od dochodów i majątku – pod uwagę brany jest również majątek współmałżonka. Dorośli samotni otrzymują co najmniej 449 euro, pary – 809 euro wspólnie.

Co liczy do dochodu przy ubieganiu się o podstawowe wsparcie dochodowe?

 • Dochód z tytułu zatrudnienia
 • Emerytury i renty
 • Świadczenia alimentacyjne od rodziców
 • Zasiłek rodzicielski powyżej 300 euro
 • Przychody z tytułu najmu i dzierżawy
 • Zasiłek na dziecko
 • Zasiłek chorobowy
 • Odsetki

Co nie wlicza się do dochodu?

 • 30 procent dochodu z pracy na własny rachunek/niezatrudnienia, co najwyżej 50 procent standardowego poziomu potrzeb 1
 • Emerytura podstawowa zgodnie z federalną ustawą emerytalną
 • Roszczenia alimentacyjne wobec rodziców lub dzieci
 • Zasiłek rodzicielski do 300 euro
 • Do 250 euro z niektórych działań zwolnionych z podatku
 • Dodatek pielęgnacyjny
 • Świadczenia z dodatkowego systemu emerytalnego na zasadzie dobrowolności
 • Maksymalnie 224,50 euro emerytury brutto, jeżeli zostały spełnione 33 lata podstawowych okresów emerytalnych.

Do dochodów zalicza się zarobione dochody, emerytury, zasiłek rodzicielski powyżej 300 euro, dochody z wynajmu i zasiłek na dzieci. Do aktywów zaliczamy gotówkę, oszczędności, majątek domowy, a nawet samochód. Jeśli chcesz otrzymać podstawowe wsparcie dochodowe, musisz się o nie ubiegać. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Opieki Społecznej lub w Niemieckim Ubezpieczeniu Emerytalnym. Wsparcie dochodu podstawowego jest wypłacane przez 12 miesięcy, po czym wymagane jest złożenie nowego wniosku. W razie wątpliwości należy skontaktować się z niemieckim ubezpieczeniem emerytalnym – oni powiedzą, czy należy pobierać emeryturę, czy też ubiegać się o podstawowe świadczenia.
Przeczytaj także: Dobra wiadomość dla tysięcy emerytów. Będą mogli zyskać dodatkowo do 281 euro
Źródło: Merkur.de, PolskiObserwator.de