Przejdź do treści

Zasiłek dla bezrobotnych Polaków w Niemczech: Oto jak długo możesz go otrzymywać w 2024 roku

14/02/2024 18:14 - AKTUALIZACJA 05/04/2024 12:51
Jak długo jest wypłacany zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech? 

Wszyscy pracownicy w Niemczech, którzy wystarczająco długo opłacali składki na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, a następnie stracili pracę, otrzymują zasiłek dla bezrobotnych (ALG 1). Dotyczy to też Polaków, którzy pracują w tym kraju. Czy zasiłek dla bezrobotnych będzie wypłacany do czasu ponownego znalezienia pracy, czy też przez określony czas? Odpowiadamy na pytanie, jak długo jest wypłacany zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech

Zasiłek dla bezrobotnych ALG 1. Kto go otrzymuje?

Zasiłek dla bezrobotnych ma zapewnić zabezpieczenie finansowe pracownikom, którzy stracą pracę. Częściowo zastępuje dotychczasowe dochody. Zasiłek dla bezrobotnych ALG 1 finansowany jest ze składek na ubezpieczenie od bezrobocia. W przeciwieństwie do dochodu obywatelskiego nie jest to świadczenie społeczne. Dlatego istnieje minimalny okres ubezpieczenia wymagany przez prawo. Według Federalnej Agencji Pracy do okresów objętych ubezpieczeniem zaliczają się, oprócz zatrudnienia objętego ubezpieczeniem, także okresy, w których osoby objęte ubezpieczeniem:

  • dobrowolnie opłacały ubezpieczenie na wypadek bezrobocia – na przykład prowadząc działalność na własny rachunek
  • wychowały dziecko – do 3. roku życia dziecka
  • otrzymywały zasiłek chorobowy
  • odbyły ochotniczą służbę wojskową, ochotniczą służbę federalną lub wolontariat młodzieżowy.

Warto wiedzieć: Według Federalnej Agencji Pracy krótszy okres kwalifikacyjny ma zastosowanie pod pewnymi warunkami w przypadku osób, które często były zatrudnione tymczasowo przed utratą pracy. Wystarczy wówczas, że osoby te wykażą, że okresy obowiązkowego ubezpieczenia wynoszą co najmniej sześć miesięcy w ciągu 30 miesięcy poprzedzających utratę pracy.
Przeczytaj koniecznie: Tyle wynosi zasiłek dla bezrobotnych, który Polacy w Niemczech mogą otrzymać w 2024 roku
Czytaj dalej pod zdjęciem

Jak długo jest wypłacany zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech? 

Osoba, która spełnia wszystkie wymagania i pobiera zasiłek z Federalnej Agencji Pracy, nie jest objęta ubezpieczeniem na czas nieokreślony. Według BMAS czas trwania zasiłku dla bezrobotnych opiera się na dwóch kryteriach:

  • Przez jaki okres czasu osoby bezrobotne opłacały składki na ubezpieczenie w ciągu ostatnich pięciu lat przed utratą pracy?
  • Ile lat mają osoby, w momencie starania się o zasiłek dla bezrobotnych?

Maksymalny okres uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech wynosi od sześciu do 24 miesięcy, w zależności od sytuacji. Osoby z krótkim okresem opłaconych składek są uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych przez maksymalny okres od trzech do pięciu miesięcy. Każda osoba poniżej 50. roku życia może otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych przez maksymalnie dwanaście miesięcy. Od 50. roku życia okres uprawnienia wydłuża się kilkustopniowo, aż do 24 miesięcy. Dalsza część artykułu pod materiałem video:

Według BMAS, w zależności od sytuacji, maksymalny okres roszczenia wynosi:

Obowiązkowe ubezpieczenie w ciągu ostatnich 5 latWiekMaksymalny okres uprawniający do pobierania zasiłku dla bezrobotnych
Co najmniej 12 miesięcy 6 miesięcy
Co najmniej 16 miesięcy Osiem miesięcy
Co najmniej 20 miesięcy 10 miesięcy
Co najmniej 24 miesiące 12 miesięcy
Co najmniej 30 miesięcyod 50 lat15 miesięcy
Co najmniej 36 miesięcyod 55 lat18 miesięcy
Co najmniej 48 miesięcyod 58 roku życia24 miesiące

W przypadku pracowników krótkoterminowych, maksymalny okres wypłaty zasiłku dla bezrobotnych jest różny w zależności od długości opłaconych składek na ubezpieczenie:

Obowiązkowe ubezpieczenieMaksymalny okres uprawniający do pobierania zasiłku dla bezrobotnych
Co najmniej 6 miesięcy3 miesiące
Co najmniej 8 miesięcy4 miesiące
Co najmniej 10 miesięcy5 miesięcy

W jaki sposób można przedłużyć okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych?

Jak podaje portal finansowy Finanztip, okres uprawnienia można przedłużyć, jeśli w ciągu ostatnich pięciu lat przed utratą pracy bezrobotny posiadał już prawo do zasiłku dla bezrobotnych, ale okres uprawnienia nie został wykorzystany w całości. Nowe uprawnienie zostanie wówczas powiększone o pozostały czas – ale tylko do maksymalnego okresu uprawnienia obecnego uprawnienia. Reguluje to § 147 ust. 4 SGB III .

Dobrze wiedzieć: jeśli złożysz wymówienie, możesz podlegać okresowi zawieszenia i przez pewien czas nie otrzymywać zasiłku dla bezrobotnych. Jednakże osoba otrzymująca ALG 1 może nadal pracować w niepełnym wymiarze godzin, pod warunkiem że nie przekracza ona 15 godzin tygodniowo. źródło: augsburger-allgemeine.de, PolskiObserwator.de