Przejdź do treści

Tyle wynosi zasiłek dla bezrobotnych, który Polacy w Niemczech mogą otrzymać w 2024 roku

05/04/2024 12:43 - AKTUALIZACJA 05/04/2024 12:43
Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech w 2024

Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech w 2024 r.: Groźba utraty pracy często powoduje, że pracownicy martwią się o swoją przyszłość finansową. Obecnie bez pracy w Niemczech pozostaje ponad 2,5 miliona osób. Aby bezrobotny mógł się utrzymać do czasu znalezienia nowej pracy, często przysługuje mu przez określony czas tzw. „ALG 1” (zasiłek dla bezrobotnych). Podobnie jest w przypadku Polaków zatrudnionych w Niemczech. Czym jednak właściwie jest zasiłek dla bezrobotnych i jak jest regulowany prawnie? Którzy pracownicy mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych i jak długo mogą go pobierać? Kiedy dokładnie będzie wypłacony w 2024 roku? Tego dowiesz się z naszego poradnika.

Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech w 2024 roku

Arbeitslosengeld I lub ALG 1, jest świadczeniem wypłacanym pracownikom, którzy utracili pracę pod pewnymi warunkami, w celu zapewnienia im bezpieczeństwa finansowego przez określony czas. Zasiłek dla bezrobotnych ALG 1 należy odróżnić od „ALG 2” lub „Bürgergeld ”, czyli dobrze znanego już dochodu obywatelskiego, który zastąpił Hartz IV.
Przeczytaj koniecznie: Zasiłek dla bezrobotnych Polaków w Niemczech: Oto jak długo możesz go otrzymywać w 2024 roku

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech w 2024 roku

Arbeitslosengeld I (ALG I) mogą otrzymać osoby bezrobotne, które przepracowały w Niemczech co najmniej 12 miesięcy i opłacały w tym czasie składki na ubezpieczenie społeczne (ubezpieczenie na wypadek bezrobocia) die Arbeitslosenversicherung.

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych ALG 1, należy spełnić określone wymagania. Są to:

  1. Jeżeli składki na ubezpieczenie były opłacane łącznie przez dwanaście miesięcy, zasiłek dla bezrobotnych będzie wypłacany przez sześć miesięcy.
  2. Przy 24-miesięcznym okresie, ALG 1 będzie wypłacany przez dwanaście miesięcy.
  3. Jeśli pracownik ukończył 50 lat i przez 30 miesięcy opłacał składki na ubezpieczenie, ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych przez okres 15 miesięcy.
  4. Osoby, które płaciły zasiłek przez 36 miesięcy i ukończyły 55. rok życia, mogą pobierać zasiłek dla bezrobotnych przez 18 miesięcy.
  5. Pracownicy poniżej 50. roku życia otrzymują zasiłek dla bezrobotnych maksymalnie przez rok, nawet jeśli opłacali składki na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia przez ponad 24 miesiące.

Jak długo wypłacany jest zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech

Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech w 2024

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych, zależy od średnich zarobków netto pracownika, które otrzymał w ciągu 12 miesięcy przed utratą pracy (tzw. okres rozliczeniowy ). Świadczenie osób bezdzietnych wyniesie 60% poprzedniego średniego wynagrodzenia (lub 67%, w przypadku osób posiadających dzieci na utrzymaniu). Istnieje górna granica dziennego wynagrodzenia naliczanego w postaci limitu wymiaru składki na ubezpieczenie od bezrobocia. W 2024 r. jest to 251,67 euro dziennie w zachodnich krajach związkowych i 248,33 euro we wschodnich krajach związkowych.

Wypłata świadczenia będzie wówczas podlegać opodatkowaniu i składkom na ubezpieczenie społeczne, podobnie jak zwykłe wynagrodzenie. Zostaną one automatycznie odliczone od świadczenia przez Urząd Pracy, zanim zostaną przelane na konto bankowe bezrobotnego pod koniec każdego miesiąca. Tutaj możesz obliczyć kwotę zasiłku dla bezrobotnych, jaką otrzymasz.

Kiedy dokonywana jest płatność zasiłku dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych jest zawsze wypłacany przelewem na rachunek bieżący pierwszego dnia miesiąca i odbywa się to z mocą wsteczną. Zasiłek dla bezrobotnych za styczeń jest zatem wypłacany dopiero pierwszego lutego. Jeśli pierwszy dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, płatność jest odpowiednio odraczana. W przypadku, gdy nie posiadasz rachunku bieżącego, istnieje inna możliwość.

Jeśli nie posiadasz własnego rachunku bieżącego lub Twój rachunek bieżący jest zablokowany, masz możliwość otrzymania zasiłku dla bezrobotnych w formie płatności gotówkowej jako „zlecenie płatnicze do rozliczenia” za zryczałtowaną opłatą w wysokości kilku euro. Jest to możliwe w urzędach płatniczych Postbank i Deutsche Post.

Tabela terminów wypłaty zasiłku dla bezrobotnych w 2024 roku

Zasiłek dla bezrobotnych za dany
miesiąc w 2024 r.
Termin wypłaty zasiłku dla bezrobotnych w 2024 r.
styczeń 2024 rCzwartek, 1 lutego 2024 r
luty 2024Piątek, 1 marca 2024 r
marzec 2024 rponiedziałek, 1 kwietnia 2024 r
kwiecień 2024Czwartek, 2 maja 2024 r
Maj 2024poniedziałek, 3 czerwca 2024 r
Czerwiec 2024poniedziałek, 1 lipca 2024 r
lipiec 2024 rCzwartek, 1 sierpnia 2024 r
sierpień 2024poniedziałek, 2 września 2024 r
Wrzesień 2024środa, 2 października 2024 r
Październik 2024Miesiąc, 3 listopada 2024 r
Listopad 2024poniedziałek, 2 grudnia 2024 r
Grudzień 2024Czwartek, 2 stycznia 2025 r

Czy zasiłek dla bezrobotnych można otrzymywać będąc za granicą? Transfer zasiłku dla bezrobotnych do Polski

Tak, można otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych ALG 1, jeśli bezrobotny mieszka za granicą, ale tylko wtedy, gdy jest to państwo członkowskie UE lub Szwajcaria. Oznacza to, że Polacy mogą otrzymać zasiłek, jeśli powrócą do ojczyzny. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w artykule: Niemcy: Zasiłek dla bezrobotnych Arbeitslosengeld i jego transfer do Polski. Ponadto trzeba być zarejestrowanym jako bezrobotny w Niemczech. Wniosek o zasiłek dla bezrobotnych należy złożyć w Federalnej Agencji Pracy przed wyjazdem z kraju. Należy zachować czterotygodniowy okres karencji. źródło: Bundesagentur für Arbeit, Buerger-geld.org, PolskiObserwator.de