Przejdź do treści

Apostazja: Jak wystąpić z Kościoła w Niemczech i ile to kosztuje?

18/05/2022 11:16 - AKTUALIZACJA 28/03/2023 21:04

Jak wystąpić z Kościoła w Niemczech? Oto co trzeba wiedzieć o wypisaniu się z Kościoła w Niemczech i kosztach apostazji.

Jak wystąpić z Kościoła w Niemczech

Podatek kościelny w Niemczech: Kirchensteuer

Podatek na kościół w Niemczech jest to kwota płacona przez podatnika na wskazany przez niego kościół lub związek wyznaniowy zarejestrowany prawnie. Każda osoba zatrudniona lub prowadząca działalność gospodarczą w Niemczech zobowiązana jest do płacenia Kirchensteuer, nawet jeżeli jest niepraktykująca. Jeśli podatnik zmienia miejsce zamieszkania za granicę, podatek kościelny nie będzie już pobierany, nawet jeśli osoba ta podlega podatkowi dochodowemu w Niemczech.  Więcej na temat podatku kościelnego w Niemczech czytaj na: Kirchensteuer, czyli podatek kościelny w Niemczech

Apostazja w Niemczech

Coraz więcej osób w Niemczech decyduje się na apostazję. Według sondażu Niemieckiego Instytutu Ekonomicznego (IW) średnio 300 000 osób każdego roku wypisuje się z Kościoła.

Głównym powodem apostazji w ostatnich latach są przede wszystkim skandale dot. przede wszystkim nadużyć seksualnych w Kościele Katolickim, które coraz częściej wychodzą na jaw.

W Niemczech Kościół Katolicki od początku 2021 r. zapewnia ofiarom nadużyć wyższe odszkodowania, sięgające nawet 50.000 euro. Wcześniej wynosiły one średnio 5000 euro na osobę.

ZOBACZ: Fala apostazji w Niemczech. Rekordowa liczba w NRW

Kolejnym powodem jest chęć uniknięcia obowiązku płacenia podatku kościelnego. Stawka podatku kościelnego w zależności od landu wynosi 8% w Badenii-Wirtembergii oraz w Bawarii, 9% w pozostałych krajach związkowych. Wysokość podatku kościelnego różni się od miejsca zamieszkania i dochodów. Od 1 stycznia 2015 roku do jego obliczenia brane są także pod uwagę środki zgromadzone w bankach. W niektórych landach podatek kościelny pobierany jest też od nieruchomości.

Przy średnim dochodzie rocznym w wysokości 37.000 euro brutto wynosi on około 449 euro rocznie.

Jak wstąpić z Kościoła w Niemczech?

O przynależności, w przypadku większości Polaków, do kościoła rzymskokatolickiego świadczy przyjęcie chrztu świętego. Wielu Polaków w Niemczech zataja przed tutejszym fiskusem fakt przynależności do kościoła. Należy pamiętać, że deklarując się w Niemczech jako ateista, do parafii w Polsce zostaje przekazana informacja o wystąpieniu z kościoła. Skutki wysłania z Niemiec informacji o wystąpieniu z kościoła są ogromne – i to zarówno w ujęciu prawa świeckiego, jak i prawa kościelnego.

Wystąpienie z Kościoła w Niemczech jest bardzo szybkie i nieskomplikowane. Należy osobiście zgłosić chęć apostazji w odpowiednim urzędzie (listę znajdziesz poniżej) z ważnym dokumentem tożsamości i wypełnić formularz. W przypadku osób znajdujących się w związku małżeńskim, należy przedłożyć przetłumaczony akt małżeństwa (dotyczy osób, które zawarły małżeństwo za granicą). W przypadku osób, które zawarły związek małżeński w Niemczech, należy przedstawić tzw. Familienbuch, czyli księgi zakładanej po ślubie w Urzędzie Stanu Cywilnego, zawierającej akt ślubu oraz dane osobowe małżonków i ich rodziców, do której wpisywane są wszelkie zmiany osobistych danych.

Oprócz tego należy uiścić opłatę administracyjną, której wysokość jest zależna od kraju związkowego. Akt wystąpienia z Kościoła można sporządzić u notariusza, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Ile kosztuje wystąpienie z Kościoła w Niemczech?

Jak już napisaliśmy wcześniej, koszt wystąpienia z Kościoła w Niemczech zależy od kraju związkowego, w którym mieszkamy i kształtuje się następująco (w nawiasie podaliśmy urzędy, w których zgłasza się chęć apostazji):

 • Badenia-Wirtembergia: od 10 do 60 euro (Urząd stanu cywilnego lub notariusz)
 • Bawaria: 35 euro (urząd stanu cywilnego lub notariusz)
 • Berlin: 30 euro (sąd rejonowy lub notariusz)
 • Brandenburgia: za darmo (sąd rejonowy lub notariusz)
 • Brema: za darmo lub 5.50 w USC (Kościół, urząd stanu cywilnego lub notariusz)
 • Hamburg: 31 euro (urząd stanu cywilnego lub notariusz)
 • Hesja: 30 euro (urząd Spraw Obywatelskich lub notariusz)
 • Meklemburgia-Pomorze Przednie: 12 euro (urząd stanu cywilnego lub notariusz)
 • Dolna Saksonia: 25 euro (urząd stanu cywilnego lub notariusz)
 • Nadrenia Północna-Westfalia: 30 euro (sąd rejonowy lub notariusz)
 • Nadrenia-Palatynat: 30 euro (urząd stanu cywilnego lub notariusz)
 • Kraj Saary: 32 euro (urząd stanu cywilnego lub notariusz)
 • Saksonia: 30 euro (urząd stanu cywilnego lub notariusz)
 • Saksonia Anhalt: 30 euro (urząd stanu cywilnego lub notariusz)
 • Schleswig-Holstein: 20 euro (urząd stanu cywilnego lub notariusz)
 • Turyngia: 30 euro (urząd stanu cywilnego lub notariusz)

źródło: dbk.de, Handelsblatt.com, PolskiObserwator.de