Kirchensteuer, czyli podatek kościelny w Niemczech

Podatek kościelny w Niemczech: Kto musi płacić i jaka jest wysokość Kirchensteuer? Oto co trzeba wiedzieć o podatku kościelnym w Niemczech.

Podatek kościelny w Niemczech

Kto musi płacić podatek kościelny w Niemczech?

Podatek na kościół jest to kwota płacona przez podatnika na wskazany przez niego kościół lub związek wyznaniowy zarejestrowany prawnie. Każda osoba zatrudniona lub prowadząca działalność gospodarczą w Niemczech zobowiązana jest do płacenia Kirchensteuer, nawet jeżeli jest niepraktykująca. Jeśli podatnik zmienia miejsce zamieszkania za granicę, podatek kościelny nie będzie już pobierany, nawet jeśli osoba ta podlega podatkowi dochodowemu w Niemczech. 

O przynależności, w przypadku większości Polaków, do kościoła rzymskokatolickiego świadczy przyjęcie chrztu świętego. Wielu Polaków zataja przed  niemieckim fiskusem fakt przynależności do kościoła. Należy pamiętać, że deklarując się w Niemczech jako ateista, do parafii w Polsce zostaje przekazana informacja o wystąpieniu z kościoła. Skutki wysłania z Niemiec informacji o wystąpieniu z kościoła są ogromne – i to zarówno w ujęciu prawa świeckiego, jak i prawa kościelnego. Czytaj poniżej

Kto jest zwolniony z opłacenia podatku kościelnego w Niemczech?

Statystyki pokazują, że podatek kościelny płaci faktycznie około jednej trzeciej katolików i tyle samo członków kościoła ewangelickiego. Podatek na kościół odejmuje się od pensji oraz świadczeń, poza socjalnymi wraz z podatkiem dochodowym i składkami na ubezpieczenie społeczne.  Z płacenia podatku kościelnego w Niemczech zwolnieni są niewierzący, osoby, których dochód roczny nie przekracza ustalonego minimalnego progu tzw. Existenzminimum oraz emeryci i renciści pod warunkiem, że od swoich dochodów nie odprowadzają podatku dochodowego Einkommensteuer

Ile wynosi podatek kościelny w Niemczech?

Stawka podatku kościelnego w zależności od landu wynosi 8% w Badenii-Wirtembergii oraz w Bawarii, 9% w pozostałych krajach związkowych. Wysokość podatku kościelnego uzależniona jest od miejsca zamieszkania. Jego wysokość uzależniona od dochodów, a od 1 stycznia 2015 roku do jego obliczenia brane są także pod uwagę środki zgromadzone w bankach. W niektórych landach podatek kościelny pobierany jest też od nieruchomości. Czytaj poniżej

Ile wynosi podatek kościelny w Niemczech dla małżeństw o ​​różnych wyznaniach?

Jeśli małżonkowie muszą płacić podatek kościelny, zostanie on rozdzielony równo między obie wspólnoty religijne, przy wspólnym rozliczeniu rocznym. Pomimo tego, że tylko osoba wierząca ma obowiązek do płacenia ww. podatku, w przypadku gdy małżonkowie rozliczają się wspólnie, a jeden współmałżonek jest bezwyznaniowy lub należy do grupy religijnej niepobierającej Kirchensteuer i zarobił więcej niż drugi współmałżonek – wówczas tak czy inaczej jest zobowiązany do odprowadzania ww. podatku. Ich wspólny dochód jest wtedy opodatkowany na rzecz kościoła drugiego współmałżonka.

Na co przeznaczony jest podatek kościelny w Niemczech?

Według danych z 2018 roku, dwa największe kościoły w Niemczech wpłacono rekordowy podatek. Kościół katolicki otrzymał z tego 6,643 miliarda, zaś Kościół ewangelicki – 5,790 miliarda euro. Epidemia sprawiła jednak, że wielkie Kościoły w Niemczech, odnotowały w 2020 r. znaczny spadek wpływów z podatku kościelnego, sięgający łącznie 800 mln euro – szacuje Instytut Niemieckiej Gospodarki.

ZOBACZ Rozliczenie podatkowe w Niemczech. Zimny prysznic dla podatników, którzy korzystali z bonusów i skróconego czasu pracy

Podatek kościelny powstał w wyniku tworzenia się w protestanckich krajach kościołów narodowych, mających stanowić przeciwwagę dla Kościoła katolickiego. Podatek kościelny w 80% pokrywa koszty i wydatki danej wspólnoty kościelnej. Przeznaczany jest także na działalność charytatywną i szkolno-wychowawczą.

źródło: dbk.de, PolskiObserwator.de