Przejdź do treści

Niemcy: Kinderzuschlag, czyli dodatek do Kindergeld w 2018 roku

Tagi:
08/01/2018 09:47 - AKTUALIZACJA 14/12/2023 10:07

Mieszkasz w Niemczech i masz dzieci? Jeśli Twoje dochody wynoszą co namniej 900€ (jeśli wychowujesz wspólnie z partnerem) lub minimum 600€ (wychowujesz samotnie) również w 2018 roku, możesz otrzymać dodatkowo 170€ miesięcznie na każde dziecko z tytułu Kinderzuschlag.

Co to jest Kinderzuschlag?
Kinderzuschlag jest świadczeniem, które mogą otrzymać w Niemczech  rodzice o niskich dochodach na dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia i mieszkają z nimi w jednym gospodarstwie domowym.

Komu przysługuje świadczenie?

Rodzicom (obydwojgu lub samotnie wychowującym dziecko), których:

  • dziecko nie ma ukończonych 25 lat, pozostaje na ich utrzymaniu i mieszka wspólnie z nimi,
  • których dochody wynoszą co najmniej 900 euro miesięcznie (w przypadku pary) lub 600 euro ( w przypadku samotnej matki lub ojca), jednak nie przekraczają górnej granicy dochodu, określonej przez przepisy prawa socjalnego. Tabelę z granicami dochodu na 2018 rok znajdziesz w tej broszurze.

Kinserzuschlag 2018 pobierz pdf

Ważne: Do obliczenia dochodów rodziców bierze się pod uwagę: miesięczne wynagrodzenie, rentę lub emeryturę, zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld I) lub zasiłek chorobowy (Krankengeld). Nie są natomiast brane pod uwagę wpływy z tytułu Kindergeld i Wohngeld.

Kto nie może otrzymać Kinderzuschlag?
Kinderzuschlag nie przysługuje bezrobotnym rodzicom, którzy pobierają zapomogę socjalną Hartz IV (Arbeitslosengeld II).

Ile wynosi Kinderzuschlag?
Kwota wypłacanego dodatku jest obliczana na podstawie dochodów obojga rodziców (opiekunów). W 2018 roku świadczenie maksymalnie wynosi 170 euro/miesiąc na każde dziecko przebywające w gospodarstwie domowym. Jest ono wypłacana razem z zasiłkiem rodzinnym lub wychowawczym.

Uwaga: Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny. Redakcja serwisu Polskiobserwator.de dokłada starań, aby wszystkie publikowane artykułu były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one  jednak wiążącej interpretacji przepisów prawnych.


Zobacz także:

Niemcy: Od 1 stycznia 2018 roku znaczące zmiany w wypłacaniu zasiłku rodzinnego Kindergeld

Kiedy dziecku przysługuje niemieckie obywatelstwo?