Przejdź do treści

Kolegium Tłumaczy – nabór do 30 września

31/08/2017 07:00

Trwa nabór do Kolegium Tłumaczy na rok 2018. Program pobytowy adresowany jest do tłumaczy literatury polskiej zamieszkałych poza Polską. UWAGA!!! Termin składania wniosków o trwające od jednego do trzech miesięcy pobyty twórcze upływa 30 września 2017.

Program adresowany jest do wszystkim tłumaczy literatury polskiej, zarówno tych z dużym dorobkiem, jak i początkujących. Kandydat musi mieć przynajmniej jeden tekst tłumaczenia ogłoszony drukiem bądź w poważnej publikacji internetowej. Kandydaci mogą ubiegać się o pobyt od jednego do trzech miesięcy we wskazanym przez siebie terminie. Jest to typowy pobyt twórczy, jedyną ewentualną obligacją tłumacza jest wykład na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tłumacze zakwaterowani będą w pokojach Kolegium Tłumaczy przy nowej siedzibie Instytutu Książki, na ulicy Zygmunta Wróblewskiego 6.

Zasady zgłaszania się kandydatów:

Kandydaci zgłaszają się sami i przedkładają następujące dokumenty (wszystko wysyłane e-mailem):

  • życiorys (data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, działalność zawodowa),
  • pełna lista opublikowanych przekładów (i ewentualnie innych publikacji),
  • krótki opis prac przewidzianych na czas pobytu studyjnego (czyli nad jakim przekładem kandydat będzie pracował podczas pobytu, jakiego rodzaju badania/ poszukiwania/kwerendy/konsultacje są potrzebne etc. Rozpatrywane będą wyłącznie projekty związane z przekładem konkretnych dzieł – a nie np. projekty badawcze, naukowe itd.),
  • próbka tłumaczenia (tekstu opublikowanego),
  • informacja na temat preferowanego terminu i ilości miesięcy,
  • informacja na temat preferowanego tematu wykładu/zajęć dla studentów.
  • ewentualnie: rekomendacja (tłumacza z dużym dorobkiem, wydawcy, polonisty, instytucji kultury, polskiej placówki dyplomatycznej, ośrodka akademickiego).

Aplikacje należy kierować na adres Instytutu Książki:

Instytut Książki
ul. Zygmunta Wróblewskiego 6
31-148 Kraków
Tel. +48 12 61 71 918
Faks +48 12 62 37 682
osoba kontaktowa: Elżbieta Wierzchowska-Ziobro [email protected]

Informacja pochodzi ze strony internetowej Ambasady RP w Berlinie – www.berlin.msz.gov.pl