Przejdź do treści

Niemcy wprowadzili DOBRE zmiany. Nowości w przepisach weszły w życie

02/01/2023 06:38 - AKTUALIZACJA 17/05/2023 19:31
Pozytywne zmiany w 2023 roku w Niemczech

Życie w NiemczechPozytywne zmiany w 2023 roku w Niemczech. Nowy rok przynosi wiele zmian w przepisach. Poniżej lista tych, które w jakiś sposób zmieniają życie na lepsze albo przynajmniej ułatwią codzienne życie w Niemczech.
Czytaj także: Niemcy: Wszystkie gospodarstwa domowe otrzymają dodatki finansowe w 2023 roku

Pozytywne zmiany w 2023 roku w Niemczech

Zmiany w sektorze zdrowia: Mniej biurokracji, większa swoboda podejmowania decyzji: te dwa przepisy ułatwią codzienne życie.

Małżonkowie mogą wzajemnie decydować o swoich sprawach zdrowotnych

Od 1 stycznia 2023 roku małżonkowie mogą decydować za siebie nawzajem w kwestiach zdrowotnych. Jeśli jedno z nich ulegnie wypadkowi lub zachoruje tak ciężko, że będzie w stanie samodzielnie dbać o swoje zdrowie, drugie może teraz to robić za niego. Wcześniej nie było to możliwe bez pełnomocnictwa. Niemniej jednak eksperci radzą zająć się tematem pełnomocnictwa lub mieszkania w najbliższym czasie – o ile jeszcze tego nie zrobiono. Ponieważ prawo do reprezentowania małżonka dotyczy wyłącznie spraw zdrowotnych. Nie dopuszcza żadnych procedur administracyjnych, spraw ubezpieczeniowych ani transakcji bankowych.
Czytaj także: Ważne zmiany w supermarketach i dyskontach w Niemczech w 2023 roku

Zniknęły papierowe zaświadczenia o chorobie

Od stycznia osoby ubezpieczone w państwowych kasach chorych nie muszą już przedstawiać pracodawcy zaświadczenia o niezdolności do pracy.  Od 1 stycznia 2023 roku papierowe zaświadczenia o chorobie zostały zastąpione cyfrowymi, które są automatycznie wysyłane do pracodawcy po wizycie lekarskiej.
Nadal jednak pracownik ma obowiązek zgłosić pracodawcy swoją chorobę najszybciej jak, to możliwie.
Czytaj także: Zmiany w zwolnieniach chorobowych w Niemczech od 1 stycznia 2023

Zastrzyk finansowy dzięki dotacjom i podwyżką świadczeń. Pomimo wielu podwyżek cen wiele osób zauważy poprawę swojej sytuacji finansowej. 

Od stycznia rodzice w Niemczech będą dostawać co miesiąc po 250 euro na każde dziecko

O 1 stycznia 2023 roku zasiłek Kindergeld wzrósł do 250 euro miesięcznie każde na dziecko. Ponadto rodzice o niższych dochodach mogą teraz otrzymywać także wyższy Kinderzuschlag.
Kinderzuschlag jest dodatkiem do zasiłku rodzinnego Kindergeld i wypłacanym co miesiąc wraz z nim także Polakom w Niemczech. Wysokość dodatku zależy od dochodów rodziny. Od 1 stycznia 2023 roku, dzięki wprowadzonej podwyżce Kinderzuschlag wzrósł do 250 euro na dziecko.
Czytaj także: Wypłata zasiłku Kindergeld w STYCZNIU 2022 ROKU

Więcej pieniędzy dla osób zatrudnionych w sektorze opieki 

Nowy rok to wyższe płace minimalne w branżach elektrycznych, mięsnych, a także dla pracowników opieki geriatrycznej. Podwyżki wejdą w życie w różnych terminach. Ponadto  pracownicy opieki geriatrycznej od 2023 roku będą mieli więcej urlopu: przy pięciodniowym tygodniu pracy mają prawo do dodatkowych dziewięciu dni oprócz ustawowego urlopu wynoszącego 20 dni.
Czytaj także: Od przyszłego roku w Niemczech wzrosną płace. To dobra wiadomość dla milionów pracowników

Brak dodatkowego limitu zarobków dla osób przechodzących na wcześniejszą emeryturę

Do końca 2022 r. wszyscy, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę i zarabiali ponad 46 060 euro rocznie musieli się liczyć z tym, że ich emerytura zostanie obniżona. Od 1 stycznia limit zarobków dla wcześniejszych emerytów został całkowicie zniesiony. Ma to przeciwdziałać niedoborowi wykwalifikowanych pracowników.
Czytaj także: Niemcy znoszą limit dorabiania dla osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę

Co najmniej 620 euro dla stażystów

Od 1 stycznia ustawowa płaca minimalna za pierwszy rok szkolenia wzrosła z 585 euro do 620 euro miesięcznie. Za drugi, trzeci i czwarty rok nauki obowiązują dopłaty.
Czytaj także: Niemcy: Ważne zmiany dla pracowników i pracodawców od 2023 roku

Zasiłek obywatelski zamiast Hartz IV

Od stycznia 2023 roku zasiłek Hartz IV stanie się dochodem obywatelskim Bürgergeld.
Beneficjenci, którzy otrzymują Hartz IV, nie muszą nic robić, by zacząć pobierać dochód obywatelski. Będzie jest on naliczany automatycznie od 1 stycznia 2023 r. Nowy wniosek nie jest warunkiem płatności. Dochód obywatelski to także opcja dla osób zamożniejszych, których dochody z pracy nie wystarcza na pokrycie kosztów utrzymania. Znane są już daty wypłaty Bürgergeld w 2023 roku. Czytaj: Terminy wypłat dochodu obywatelskiego w 2023 roku

Dodatki do czynszu dla około dwóch milionów osób

Od 1 stycznia dodatek mieszkaniowy Wohngeld wzrósł do około 190 euro miesięcznie. Kwota dotacji zależy od dochodów, czynszu i miejsca zamieszkania. Do tej pory uprawnionych do otrzymywania dopłaty do czynszu było ok. 600 tys. osób. Od nowego roku z zasiłku mieszkaniowego może korzystać ok. 2 mln osób.
Czytaj także: Dodatek mieszkaniowy 2023 w Niemczech 

Hamulce cenowe na gaz, prąd i ciepło sieciowe

Obniżka cen gazu i ogrzewania powinna wejść w życie 1 marca 2023 z mocą wsteczną od stycznia. Obywatele oraz małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymują od swoich dostawców (rachunki na, przyp. red.) 80 procent zużywanego gazu ziemnego lub ogrzewania w cenie 12 lub 9,5 centa za kilowatogodzinę. Odbiorcy przemysłowi otrzymują natomiast 70 procent zużywanego gazu ziemnego lub 80 procent zużywanego ogrzewania w cenie 7 lub 7,5 centa za kilowatogodzinę.
Wynajmujący musi przenieść obniżone koszty „na najemcę w ramach rachunku za ogrzewanie za bieżący okres rozliczeniowy”. Zgodnie z projektem ustawy korekta kosztów eksploatacji musi nastąpić „niezwłocznie”.
Czytaj także: Niemcy: Ważne zmiany dla kierowców od 2023 roku

Dobra wiadomość dla 21 milionów emerytów

Od 1 lipca 2023 r. emerytury wzrosną o 3,5 proc. na zachodzie i 4,2 proc. na wschodzie. Decyzja o waloryzacji emerytury zostanie ostatecznie podjęta wiosną przyszłego roku.
Czytaj także: Zasiłek rodzinny Kindergeld w 2023 r. Ci rodzice muszą pamiętać o złożeniu wniosku o przyznanie 250 euro na dziecko

Wyższy ryczałt na dojazdy do pracy

Zmiana wejdzie w życie w zeznaniu podatkowym w 2023 r.: od 21. kilometra obowiązywać będzie zryczałtowana stawka 38 zamiast 35 centów za kilometr.
Czytaj także: 20 zmian, które zaczną obowiązywać w Niemczech od 2023 roku
>>>Czytaj także: Niemcy z nową prognozą dot. inflacji w 2023 roku

Źródło: Kreiszeitung.de, PolskiObserwator.de