Przejdź do treści

Wezwanie na kwalifikację wojskową w Polsce a pobyt za granicą. Oto kogo obejmuje obowiązek stawienia się w 2024 roku

25/03/2024 17:06 - AKTUALIZACJA 07/04/2024 20:22
Kwalifikacja wojskowa a pobyt za granicą 2024

Kwalifikacja wojskowa a pobyt za granicą 2024. Od lutego w Polsce trwa kwalifikacja wojskowa. Ma na celu wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez obywateli RP. Zgodnie z przepisami obywatele polscy mają też obowiązek stawiania się do kwalifikacji wojskowej. Dotyczy także Polaków żyjących za granicą. Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej jest wykroczeniem i podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej obejmuje wszystkich mężczyzn, którzy kończą w danym roku kalendarzowym 19 lat, a także innych roczników, którzy nie odbyli jeszcze kwalifikacji. Jej celem jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej danej osoby do pełnienia służby wojskowej. Obowiązek stawiennictwa trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy 60 lat.

UWAGA! Do kwalifikacji mogą zostać także wezwane kobiety posiadające przydatne w wojsku kwalifikacje.
Przeczytaj również: Powołanie do wojska a pobyt za granicą

Kwalifikacja wojskowa a pobyt za granicą 2024

Przed kwalifikacją wojskową nie uratuje nas pobyt za granicą! Osoba podlegająca kwalifikacji w danym roku, musi stawić się na nią OBOWIĄZKOWO! Niestawienie się jest wykroczeniem i podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
Czytaj także: Niemcy powiększają rezerwę wojskową. Ponad 900 tysięcy osób otrzyma wezwanie

Jak informuje portal powroty.gov.pl: Obowiązkowi obrony Ojczyzny podlegają obywatele polscy zdolni ze względu na wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku. Obywatel polski będący równocześnie obywatelem innego państwa nie podlega obowiązkowi obrony, jeżeli stale zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Teksty aktów prawnych są dostępne w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej http://dziennikustaw.gov.pl/ Źródło: Powroty.gov.pl, Gov.pl, PolskiObserwator.de