Przejdź do treści

Powołanie do wojska a pobyt za granicą: Kogo obejmuje obowiązek stawienia się na ćwiczenia w 2023 roku

13/06/2023 13:26 - AKTUALIZACJA 05/06/2024 17:34
wezwanie do wojska a pobyt za granicą

Powołanie do wojska a pobyt za granicą 2023 W kwietniu 2022 roku w Polsce weszła w życie Ustawa o obronie Ojczyzny. W celu zwiększenia liczebności Sił Zbrojnych ustawa przewiduje trzy rodzaje czynnej służby wojskowe oraz dwa rodzaje służby w rezerwie. Zgodnie z przepisami obywatele polscy mają też obowiązek stawiania się do kwalifikacji wojskowej oraz na ewentualne ćwiczenia. Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej jest wykroczeniem i podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. To czy obywatel polski przebywający za granicą podlega obowiązkowi kwalifikacji zawodowej i stawianiem się na ćwiczenia zależy od charakteru jego pobytu. Z tego artykułu dowiesz się jakie zasady obowiązują w 2023 roku.
Przeczytaj koniecznie: Powołanie do wojska a pobyt za granicą 2024 roku. Oto, kto może zostać wezwany na ćwiczenia

Kwalifikacja wojskowa w 2023 roku – kogo obejmuje

W związku z przepisami dotyczącymi kwalifikacji wojskowej, obowiązek stawienia się do tej procedury obejmuje w czasie pokoju wszystkich mężczyzn oraz niektóre kobiety, które kończą 19 lat w danym roku kalendarzowym.
W przypadku kobiet, obowiązek ten dotyczy absolwentek uczelni publicznych i niepublicznych, które w danym roku akademickim kończą naukę na kierunkach takich jak analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, oraz w szkołach policealnych na kształcących w zawodach technik farmaceutyczny oraz technik weterynarii.
Przeczytaj koniecznie: Wezwanie na kwalifikację wojskową w Polsce. Oto kogo obejmuje obowiązek stawienia się w 2024 roku

Jak informuje portal powroty.gov.pl: „Obowiązkowi obrony Ojczyzny podlegają obywatele polscy zdolni ze względu na wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku. Obywatel polski będący równocześnie obywatelem innego państwa nie podlega obowiązkowi obrony, jeżeli stale zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej co oznacza również, że nie podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej”.

Powołanie do wojska a pobyt za granicą 2023

Powołanie do wojska obejmuje żołnierzy rezerwy. Żołnierzem rezerwy jest osoba:

 • przeniesiona do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej,
 • przeniesiona do rezerwy z zawodowej służby wojskowej lub ze służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych
 • która nie odbyła służby, ale w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej oraz w przypadkach, o których mowa w art. 58 ust. 3 ww. ustawy (tj. w przypadkach gdy obowiązkowi służby wojskowej nie podlegają kobiety w ciąży, opiekujące się dziećmi lub innymi członkami rodziny)

Żołnierze rezerwy podlegają obowiązkowi odbywania ćwiczeń wojskowych. Niezgłoszenie się w określonym terminie i miejscu na ćwiczenia wojskowe podlega karze aresztu albo karze grzywny.  Powołaniu nie podlegają żołnierze rezerwy, którzy przebywają za granicą pod warunkiem jednak, że pobyt ten ma charakter stały i mogą to udowodnić.
Przeczytaj także: Zarobki w niemieckiej armii. Tyle żołnierz w Niemczech dostaje na miesiąc
Czytaj dalej poniżej albo obejrzyj wideo:

Powołanie do wojska a pobyt za granicą – Kto może zostać powołany do odbycia ćwiczeń wojskowych 

Wielu ludzi zadaje sobie pytanie, czy praca za granicą zwalnia ich od obowiązku odbywania ćwiczeń wojskowych. Obowiązek stawienia się na ćwiczenia wojskowe określa Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej. Wynika z niego, że obowiązkowi podlegają żołnierze rezerwy uznani za zdolnych do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju. Powołaniu nie podlegają żołnierze rezerwy, którzy przebywają na stałe za granicą.
Sprawdź: Niemcy posiadają coraz więcej broni w domach. Mieszkańcy tego landu mają jej najwięcej

Ważne: Sam fakt przebywania za granicą nie zwalnia z obowiązku stawienia się na ćwiczenia wojskowe lub do kwalifikacji wojskowej. Z obowiązku wyłączone są osoby, które mieszkają za granicą i zgłosiły to właściwym urzędom albo które mogą wykazać, że na stałe mieszkają za granicą.  Dowodem na stały pobyt za granicą może być brak meldunku na terenie RP lub zaświadczenie potwierdzającego stałe zamieszkiwanie na terytorium innego kraju.

Wezwanie z jednostki wojskowej na ćwiczenia a pobyt za granicą 

Zdarza się, że żołnierz rezerwy wyjechał za granicę, ale nie zgłosił nigdzie tego faktu. Wówczas w razie otrzymania wezwania na ćwiczenia wojskowe powinien złożyć odwołanie od decyzji administracyjnej, aby uzyskać zwolnienie. Konieczne będzie przedstawienie dokumentów potwierdzających fakt zamieszkiwania lub pracy za granicą.

Obowiązek czynnej służby wojskowej a wyjazd za granicę

Zgodnie z informacją zamieszczona na stronie polskiego Rządu osoby, które podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej, mają obowiązek zgłaszania szefowi WCR zmiany: imienia, nazwiska, wykształcenia i zawodu, miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące lub adresu do korespondencji, a także wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż sześć miesięcy oraz powrotu z tego wyjazdu.

>>>> Inwazyjny szerszeń azjatycki rozprzestrzenia się! Można go znaleźć w ogrodzie

Każdy, kto zmienia miejsce zamieszkania i jest:

 • mężczyzną w wieku od 18 do 60 lat,
 • mężczyzną w wieku od 18 do 63 lat, który ma stopień wojskowy oficera lub podoficera,
 • kobietą w wieku od 18 do 60 lat, która podlega obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (na przykład skończyła szkołę pielęgniarską),
 • kobietą w wieku od 18 do 63 lat, która podlega obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, która ma wojskowy stopień oficera lub podoficera.

Osoby, które podlegają obowiązkowi obrony, mają obowiązek osobiście stawić się na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących tego obowiązku.

Czytaj także: Trzy warunki, które musi spełniać testament. W innym wypadku nie będzie ważny

Kiedy należy zgłosić swój wyjazd za granicę w wojsku:

Wtedy, gdy:

 • zmieniasz miejsce pobytu stałego,
 • zmieniasz miejsce pobytu czasowego, który trwał ponad 3 miesiące,
 • wyjeżdżasz z miejsca pobytu stałego na pobyt czasowy, który będzie trwał ponad 3 miesiące w Polsce,
 • wyjeżdżasz za granicę na pobyt czasowy, który będzie trwał ponad 6 miesięcy,
 • wracasz z zagranicy z pobytu czasowego, który trwał ponad 6 miesięcy.

W WCR właściwej dla twojego miejsca zameldowania. Zgłoszenie możesz przynieść do WCR lub wysłać je pocztą. Adresy WCR znajdziesz na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.

Akty prawne:

 • Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 974)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. 2017 poz. 944)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz. U poz. 333)

Teksty aktów prawnych są dostępne w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej http://dziennikustaw.gov.pl/

Źródło: Powroty.gov.pl, Gov.pl, PolskiObserwator.de