Przejdź do treści

Likwidacja Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kolonii

03/08/2017 12:41

Wydział Promocji Handlu i Inwestystycji Konsulatu Generalnego RP w Kolonii informuje, że Zarządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. wszczęto z dniem 2 sierpnia br. proces likwidacji Wydziału.

Termin zakończenia ustalono na dzień 31 października 2017 r.

Od dnia otwarcia likwidacji Wydział podejmuje wyłącznie czynności mające na celu likwidację Wydziału oraz czynności niezbędne do zakończenia bieżących zadań promocyjnych wykonywanych przez Wydział.

Więcej informacji:
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5878323/Dz.+Urz.+Min+Roz.+i+Fin.+z+dnia+2+sierpnia+2017+r.+-+poz.+146+-

 

Źródło: Portal Promocji Eksportu – Germany.trade.gov.pl – komunikat Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kolonii.