Przejdź do treści

Małżonka Prezydenta wzięła udział w obchodach Jubileuszu 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech

07/10/2019 11:44 - AKTUALIZACJA 07/10/2019 12:04

– Państwa działalność to zarówno kilka lat aktywności, które poprzedziły formalną rejestrację, jak też poprzednie ponad 20 lat starań polskich kapłanów, nauczycieli, działaczy społecznych o to, aby młodemu pokoleniu, najpierw oswobodzonych jeńców i więźniów obozów, a później emigrantów osiadłych w Niemczech, przekazać znajomość polszczyzny, historii ojczystej, rodzimej kultury i zwyczajów – mówiła w sobotę Pierwsza Dama. W Kolonii odbyły się obchody Jubileuszu 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech, w których wzięła udział Agata Kornhauser-Duda.
Organizacja jest najstarszym ośrodkiem oświatowym w Niemczech, który nauczając języka polskiego, naszej kultury i tradycji angażuje się w wychowanie kolejnych pokoleń młodych Polaków. – Za Państwa organizacją stoi także tradycja wywodząca się z epoki zaborów, kiedy zmagań o prawo nauczania w języku narodowym i, co jeszcze ważniejsze, w polskim duchu były jednym z najistotniejszych elementów walki naszych przodków i poprzedników o odzyskanie niepodległości – przypomniała Agata Kornhauser-Duda.

Fot. Grzegorz Jakubowski KRPR – www.prezydent.pl

W Kolonii zgromadzili się Polacy należący do kilku pokoleń emigracji: nauczyciele, działacze, absolwenci i uczniowie. Towarzyszący Pierwszej Damie Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, minister Adam Kwiatkowski, wręczył odznaczenie państwowe polonijnej działaczce, prezes Polskiej Macierzy Szkolnej. Ewa Miżejewska została uhonorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej „za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Republice Federalnej Niemiec oraz za rozwijanie polskiej oświaty”.
Podczas uroczystości reprezentanci Macierzy oraz prowadzonych przez nią szkół odebrali z rąk Pierwszej Damy flagi państwowe RP przyznane przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Agata Kornhauser-Duda w imieniu własnym i męża podziękowała odznaczonej za zaangażowanie w krzewienie polskości wśród młodego pokolenia, za integrację Polonii, a także za budowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków w Niemczech.

Obchody odbyły się pod hasłem „W nas jest Polska”. – Chociaż żyją Państwo na obczyźnie, to w swoich sercach, umysłach, pamięci, domach rodzinnych i współtworzonych instytucjach przechowali Państwo narodową tożsamość i dziedzictwo – podkreśliła Pierwsza Dama. Dodała, że „właśnie te wartości czynią nas jedną wspólnotą, niezależnie od tego, gdzie w świecie rzuciły nas osobiste losy lub dramatyczna historia”. Małżonka Prezydenta wyraziła uznanie dla pielęgnowania tych wartości oraz gorąco podziękowała rodzicom i pedagogom za wychowanie dzieci i młodzieży w miłości do kraju ich przodków. – Udaje się Państwu nie tylko podtrzymywać polskość, ale wśród pokolenia Polaków urodzonych w Niemczech budować poczucie tożsamości narodowej i narodowej dumy. Uważam, że młodzież mieszkająca w Polsce mogłaby uczyć się patriotyzmu od swoich rówieśników z zagranicy. Składam wielki ukłon za to dzieło – uzupełniła Pierwsza Dama.

– Chciałabym zapewnić, że tak samo jak Polska jest w Państwa sercach, tak samo Państwo – Polacy mieszkający w Niemczech – jesteście w sercu naszej Ojczyzny – powiedziała Małżonka Prezydenta. Zaznaczyła, że władze państwowe czynią starania, by przede wszystkim umacniać więzi łączące naszą wspólnotę, a instytucje w kraju wspierają polonijną działalność oświatową i kulturalną oraz promują współpracę między rodakami w kraju i za granicą.

Polska Macierz Szkolna w Niemczech prowadzi obecnie 10 szkół. Włącza się też w pomoc polskim dzieciom w Niemczech, organizuje wydarzenia kulturalne, prowadzi projekty językowe i czytelnicze oraz integruje środowisko polonijne. Wizyta Małżonki Prezydenta była okazją do prezentacji działalności placówek, ale także do osobistych rozmów. (KS)

Źródło: Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Prezydent.pl