Przejdź do treści

Wielu obecnych pracowników dostanie obniżoną emeryturę. Popełniają jeden błąd

07/06/2024 19:19 - AKTUALIZACJA 09/06/2024 11:38

Miliony obecnych pracowników dostaną małe emerytury. W Niemczech jest coraz więcej pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze godzin. Jednak nie wszystkie stosunki pracy są takie same. Mini-prace i umowy na czas określony mogą obniżyć emerytury.

Miliony obecnych pracowników dostaną małe emerytury

Od 2010 r. wzrosła liczba pracowników zatrudnionych zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze godzin. W 2022 r. prawie 17,7 mln mężczyzn i 9,5 mln kobiet było zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, o 1,2 mln lub 600 000 więcej niż w 2010 r., według Federalnego Urzędu Statystycznego. Jednak w Niemczech jest również wiele osób, które nie są zatrudnione w pełnym wymiarze godzin i podlegają składkom na ubezpieczenie społeczne na czas nieokreślony. Należą do nich na przykład osoby pracujące na mini-job i osoby na umowach na czas określony z agencjami pracy tymczasowej.

Są to tak zwane „nietypowe stosunki pracy”, które odbiegają od standardowego stosunku pracy pod co najmniej jednym względem, zgodnie z oświadczeniem Fundacji Hansa Böcklera. I to właśnie te nietypowe stosunki pracy mają negatywny wpływ na emerytury.

Praca w niepełnym wymiarze godzin zmniejsza emeryturę

W niepełnym wymiarze godzin pracują głównie kobiety. Szczególnie w zachodnich Niemczech, gdzie brakuje miejsc opieki nad dziećmi, matki muszą być elastyczne pod względem czasu. Dlatego też praca w niepełnym wymiarze godzin jest dla wielu kobiet jedynym sposobem na zatrudnienie. Praca w niepełnym wymiarze godzin podlegająca składkom na ubezpieczenie społeczne ma swoje zalety: Według badaczy fundacji „zwrot z inwestycji” w ubezpieczenie zdrowotne i opiekę długoterminową jest wyższy, ponieważ nawet ci, którzy płacą mniej, otrzymują wszystkie korzyści.

Jednak zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin nie jest tak korzystne dla wysokości emerytury. Im mniej wpłacasz, tym niższa będzie Twoja emerytura. Oznacza to, że długotrwała praca w niepełnym wymiarze godzin może prowadzić do niewystarczających uprawnień emerytalnych. Echo24.de informowało już, że emerytury kobiet są znacznie niższe niż emerytury mężczyzn. Różnica może wynosić nawet kilkaset euro.
Przeczytaj też: Od dziś karty Bahncard 25 i 50 są dostępne wyłącznie w formie cyfrowej

Brak prawa do wcześniejszej emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy

Mini-job to szczególna forma zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin. Większość pracowników mini-job jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym, opiekuńczym i emerytalnym w ramach swojej głównej pracy lub rodziny. Niemniej jednak ponoszą oni znaczne straty w zakresie zabezpieczenia społecznego. Ponieważ nie płacą oni składek na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, nie są uprawnieni do zasiłku dla bezrobotnych. Mogą się o niego ubiegać pełnoetatowi emeryci, na przykład jeśli zostaną zwolnieni na krótko przed przejściem na emeryturę. Jest to często bardziej opłacalne niż wcześniejsze przejście na emeryturę.

Chociaż wszyscy pracownicy mini-job są uprawnieni do emerytury, nie są oni uprawnieni do wcześniejszej emerytury lub emerytury z tytułu ograniczonej zdolności do zarobkowania. „Normalna” emerytura jest dla nich również naturalnie bardzo niska. Nawiasem mówiąc, okres pobierania zasiłku obywatelskiego ma również negatywny wpływ na wysokość emerytury, o czym informował już portal Echo24.de. >>> Pułapka dla odbiorców emerytur z Niemiec: Brak odpowiedzi na jeden list skutkuje wstrzymaniem świadczenia

Umowy o pracę na czas określony również mogą mieć negatywny wpływ na emerytury

Na pierwszy rzut oka umowa o pracę na czas określony nie różni się od umowy na czas nieokreślony pod względem indywidualnego zabezpieczenia społecznego. Drugi rzut oka ujawnia, że nie istnieje żaden lub istnieje tylko ograniczony firmowy program emerytalny. Ponadto pracownicy zatrudnieni na czas określony są często początkowo bezrobotni po wygaśnięciu umowy. W zależności od długości zatrudnienia, zasiłek dla bezrobotnych może również zostać anulowany.

Wynika to z faktu, że zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany tylko tym, którzy byli zatrudnieni przez co najmniej dwanaście miesięcy w ciągu dwóch lat i podlegają składkom na ubezpieczenie społeczne. W takim przypadku osoby dotknięte bezrobociem muszą korzystać z zasiłku obywatelskiego. To z kolei ma negatywny wpływ na ich emeryturę. Nawiasem mówiąc, farmaceuci, architekci i przedstawiciele podobnych zawodów nie muszą martwić się o swoją emeryturę. Otrzymują pieniądze z programów emerytalnych. Przeczytaj także: Pułapka dotycząca wynagrodzeń w Niemczech. Tyle zostaje na rękę z płacy minimalnej