Przejdź do treści

Minister Czaputowicz w Berlinie o UE opartej na wartościach

24/05/2019 07:33

– W dyskusji nad reformą Unii Europejskiej należy skupić się na tym, co przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa i dobrobytu obywateli oraz zwiększa możliwości oddziaływania UE w świecie zgodnie z europejskimi wartościami i standardami – podkreślił szef polskiej dyplomacji podczas Forum Europejskiego w niemieckiej stolicy.

Inauguracja 22. Międzynarodowego Forum Europejskiego zorganizowana przez stację telewizyjną Westdeutscher Rundfunk (WDR) była jednym z głównych punktów programu jednodniowej wizyty ministra Czaputowicza w Niemczech.

W swoim wystąpieniu nt. wspólnego kształtowania Europy w oparciu o wartości europejskie, szef polskiej dyplomacji zaprezentował polski punkt widzenia na rozwój Unii Europejskiej i przyszłość jej integracji. – Wpływ Unii Europejskiej w świecie zależy od prężności i innowacyjności jej gospodarki, wyznawanych wartości, atrakcyjności kultury europejskiej dla innych – powiedział minister Jacek Czaputowicz. Zwrócił on uwagę m.in. na zagrożenia, jakie niesie ze sobą koncepcja Unii dwóch prędkości czy protekcjonizm uderzający w przedsiębiorców i pracowników na unijnym rynku pracy. Czytaj dalej pod zdjęciem

– My w Polsce opowiadamy się za silną Unią Europejską, wspólnotą konkurencyjną, opartą na czterech swobodach: przepływu towarów, kapitału, osób i usług. Powinniśmy dążyć do pogłębienia integracji sektora usług i znoszenia barier na wspólnym rynku. Konieczne jest wypowiedzenie walki z nadużyciami podatkowymi, które są poważnym wyzwaniem w wielu państwach członkowskich. Tu Polska jest tym pozytywnym przykładem. Unia silna to także Unia dysponująca ambitnym budżetem – mówił minister Czaputowicz. – Jest oczywiste, że państwa, których gospodarki rosną, przyczyniają się do wzrostu całej Unii Europejskiej – jej siły i pozycji w świecie. Natomiast państwa, których gospodarki są nieefektywne, osłabiają pozycję Unii w świecie. Polska należy do tych państw (w UE), które najszybciej się rozwijają – dodał.

Szef polskiej dyplomacji opowiedział się za utrzymaniem jedności wspólnoty i zaznaczył, jak ważne jest, by Unia cieszyła się poparciem społeczeństw i posiadała mandat do działania na rzecz realizacji demokratycznie określonych celów. – Większą rolę w unijnym procesie decyzyjnym powinny odgrywać parlamenty narodowe – podkreślił minister Czaputowicz. Zaznaczył też, że Unia powinna pozostać otwarta na otoczenie zewnętrzne, w tym państwa Bałkanów Zachodnich, a także zacieśniać współpracę z krajami Partnerstwa Wschodniego. Zwrócił ponadto uwagę na kluczowe znaczenie relacji transatlantyckich i Sojuszu Północnoatlantyckiego. – Naszym zdaniem sama Unia Europejska na tym etapie nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa swoim obywatelom bez sojuszu z USA – powiedział szef polskiego MSZ. – Do europejskich wartości należy także zasada solidarności z państwami, które padły ofiarą agresji, jak w przypadku Ukrainy wobec agresji rosyjskiej – dodał.

Podczas wizyty w Berlinie minister Czaputowicz rozmawiał także ze swoim niemieckim odpowiednikiem Heiko Maasem. Ministrowie omówili aktualne tematy z agendy międzynarodowej, w tym‎ sytuację w sąsiedztwie Polski i Niemiec, m.in. w regionie Bałkanów Zachodnich. Poruszyli kwestię wspólnych działań w ramach Procesu Berlińskiego, które zwieńczy szczyt premierów w lipcu br. w Poznaniu. Ministrowie omówili także przyszłość Partnerstwa Wschodniego, sytuację na Ukrainie po wyborach prezydenckich‎ oraz politykę wobec Rosji. Szef polskiej dyplomacji przedstawił ponadto stronie niemieckiej aktualny stan prac w ramach Procesu Warszawskiego, w tym w odniesieniu do powstających grup roboczych‎. Ministrowie rozmawiali też o współpracy Polski i Niemiec na forum ONZ, odnosząc się m.in. do planowanej na sierpień polskiej prezydencji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Tematem rozmów była także planowana podróż szefa niemieckiej dyplomacji do Warszawy 1 sierpnia br., w 75. rocznicę Powstania Warszawskiego. – Zaprosiłem ministra Heiko Maasa do złożenia 1 sierpnia wizyty w Warszawie w związku z obchodami 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Minister Maas przyjął zaproszenie – powiadomił po spotkaniu polskie media minister Jacek Czaputowicz.

Minister Czaputowicz wziął również udział w spotkaniu z niemieckimi ekspertami polityki zagranicznej, zorganizowanym przez Fundacje Körbera, dla których wygłosił wystąpienie poświęcone roli Polski w Unii Europejskiej.

Złożył też wizytę w Centrum Dokumentacyjnym Topografia Terroru, gdzie rozmawiał z dyrektorem muzeum – Andreasem Nachamą. – Jestem wdzięczny profesorowi Nachamie, że prowadzona przez niego placówka tak dużo miejsca poświęca zbrodniom popełnionym na Polakach w czasie II wojny światowej – podkreślił minister Czaputowicz. W czasie wizyty szef polskiego MSZ podkreślił potrzebę działań na rzecz zachowywania pamięci o dramatycznych wydarzeniach II wojny światowej, szczególnie wśród przedstawicieli młodego pokolenia.‎ Rozmowa dotyczyła też wystawy na temat Powstania Warszawskiego, która zostanie ponownie pokazana z okazji 75. rocznicy jego wybuchu.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Źródło: Serwis polskiego rządu – Ministerstwo Spraw Zagranicznych