Przejdź do treści

Te wykroczenia drogowe są najczęściej karane w Niemczech. O tym powinien wiedzieć każdy kierowca

13/11/2023 10:30 - AKTUALIZACJA 29/01/2024 06:00
Najczęstsze wykroczenia drogowe w Niemczech

Wiadomości z Niemiec: Najczęstsze wykroczenia drogowe w Niemczech. Każdy kierowca, który podczas prowadzenia pojazdu popełnia wykroczenie administracyjne lub przestępstwo karne, musi zdawać sobie sprawę o tym, że może zostać ukarany mandatem, lub karą pozbawienia wolności. Oto, za jakie wykroczenia kierowcy w Niemczech są najczęściej karani.
Przeczytaj także: Jeszcze w tym roku na niemieckich ulicach pojawi się nowy znak drogowy. Oto co oznacza

Najczęstsze wykroczenia drogowe w Niemczech

Z najnowszych danych Federalnego Urzędu Transportu Samochodowego (KBA) wynika, że w 2022 r. odnotowano w Niemczech ogółem 4 137 831 wykroczeń drogowych. To o 255 652 mniej niż rok wcześniej. Spośród nich 249 929 to przestępstwa, a 3 887 902 to wykroczenia administracyjne. Ale za co najczęściej karani są kierowcy w Niemczech?
Przeczytaj takżeZnaki zakazu ze strzałką. Oto co oznaczają i co nam grozi za ich pomylenie

Przekroczenie prędkości

Okazuje się, że przekroczenie prędkości należy do najczęstszych wykroczeń drogowych w Niemczech. Wielu kierowców wie, że na mandacie znajduje się informacja o odliczeniu tzw. tolerancji. Ma to na celu zrekompensowanie ewentualnych niedokładności pomiaru. Zależy ono od prędkości. Zasadniczo obowiązują następujące zasady: przy dozwolonej prędkości do 100 kilometrów na godzinę odliczana jest tolerancja wynosząca trzy kilometry na godzinę. Przy dozwolonych prędkościach powyżej 100 kilometrów na godzinę, odliczenie tolerancji wynosi trzy procent.

Przeczytaj także: Gdzie można sprawdzić ilość punktów karnych w Niemczech?

Inaczej wygląda jednak sytuacja w przypadku przekroczenia prędkości, które jest wykrywane za pomocą fotoradarów. Za pomocą tej metody pomiaru policjanci mierzą prędkość poruszającego się pojazdu. Odliczenie tolerancji wynosi wówczas pięć kilometrów na godzinę dla prędkości poniżej 100 km/h lub pięć procent dla prędkości powyżej 100 kilometrów na godzinę.

Przekroczenie prędkości jest wykroczeniem administracyjnym. Należy pamiętać, że jeżeli podczas jazdy przekroczona zostanie prędkość maksymalna, o wysokości kary decyduje różnica pomiędzy prędkością rzeczywistą a obowiązującą prędkością maksymalną oraz miejsce popełnienia naruszenia – w mieście czy poza miastem. > Przeczytaj nasz poradnik na temat kar za przekroczenie prędkości w Niemczech

Grzywna za używanie telefonu komórkowego podczas jazdy

Używanie telefonu komórkowego podczas jazdy samochodem jest plagą nie tylko w Niemczech. To drugie z najczęstszych wykroczeń w Niemczech. W 2022 roku odnotowano 406 396 wykroczeń z powodu telefonu komórkowego, o 32 899 przypadków mniej niż w roku poprzednim. W samej Nadrenii Północnej-Westfalii (NRW) zarejestrowano 121 652 z tych przypadków. Każdy, kto podczas jazdy samochodem lub na rowerze trzyma w dłoni telefon komórkowy, musi być świadomy, że może zostać ukarany mandatem i często także punktem we Flensburgu. Z urządzenia można korzystać poprzez zestaw głośnomówiący. > Przeczytaj nasz poradnik o grzywnach za używanie telefonu komórkowego podczas jazdy

Najczęstsze wykroczenia drogowe w Niemczech

Przejazd na czerwonym świetle

To kolejne wykroczenie, które w Niemczech popełniane jest dość często. W przypadku tego rodzaju wykroczenia istnieją ich dwa rodzaje: zwykłe i kwalifikowane wykroczenie na czerwonym świetle. Wysokość grzywny różni się znacznie w przypadku tych dwóch rodzajów wykroczeń. Jeśli przejechałeś na czerwonym świetle, które było czerwone przez mniej niż jedną sekundę, jest to zwykłe wykroczenie na czerwonym świetle. Jeśli światło było czerwone dłużej niż jedną sekundę, kierowca popełnił kwalifikowane wykroczenie przejazdu na czerwonym świetle. W 2022 r. zarejestrowano łącznie 321 865 tego typu wykroczeń. Zgodnie katalogiem grzywien można spodziewać się następujących minimalnych mandatów:

Proste naruszenie przepisów na czerwonym świetle

  • 90 euro grzywny i jeden punkt we Flensburgu
  • Jeżeli istnieje dodatkowe zagrożenie dla innych użytkowników drogi: mandat w wysokości 200 euro, miesięczny zakaz prowadzenia pojazdów i dwa punkty we Flensburgu
  • W razie wypadku: kara 240 euro, miesięczny zakaz prowadzenia pojazdów i dwa punkty we Flensburgu

Kwalifikowane naruszenie przejazdu na czerwonym świetle

  • 200 euro grzywny, dwa punkty we Flensburgu i miesięczny zakaz prowadzenia pojazdów
  • Jeżeli istnieje dodatkowe zagrożenie dla innych użytkowników drogi: mandat w wysokości 320 euro, dwa punkty i miesięczny zakaz prowadzenia pojazdów
  • W razie wypadku: mandat w wysokości 360 euro, dwa punkty i miesięczny zakaz prowadzenia pojazdów.

Nieprzestrzeganie bezpiecznej odległości

To kolejne wykroczenie popełniane najczęściej przez kierowców w Niemczech. W 2022 roku zarejestrowano 145 549 przypadków nieprzestrzegania minimalnej odległości. Odległość bezpieczeństwa ma na celu zapobieganie najechaniu na tył pojazdu poprzedzającego. Szybkość reakcji kierowcy i droga hamowania decydują o tym, czy dojdzie do wypadku, czy nie. Droga hamowania zależy od prędkości, jaką pojazd pokonuje. Im większa prędkość i im krótsza droga, tym kierowca otrzymuje wyższy mandat. Istnieje wiele praktycznych zasad dotyczących zachowania minimalnej odległości. >> Zasada dwóch sekund. Wszyscy kierowcy powinni ją znać

Na obszarach miejskich: bezpieczna odległość od pojazdu poprzedzającego wynosi trzy długości pojazdu

Poza miastem: W przypadku „zasady połowy prędkościomierza” bieżąca prędkość zostaje zmniejszona o połowę. Wynikiem jest minimalna bezpieczna odległość w metrach, którą należy zachować w najlepszych warunkach ruchu drogowego.

Najczęstsze wykroczenia drogowe w Niemczech

Jazda bez prawa jazdy

Piątym najczęstszym wykroczeniem drogowym jest prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy oraz prowadzenie pojazdu pomimo zakazu prowadzenia pojazdów. W 2022 r. zarejestrowano 121 326 takich przestępstw. Większość tych przestępstw popełniono w Nadrenii Północnej-Westfalii (25 591), Bawarii (22 660) i Badenii-Wirtembergii (19 381). Należy pamiętać, że w Niemczech także właściciele pojazdów, którzy pozwalają na używanie ich przez osoby posiadające zakaz prowadzenia pojazdów, również popełniają przestępstwo. > Przeczytaj nasz przewodnik o karach za prowadzenie bez prawa jazdy

Prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

To szóste najczęściej popełniane wykroczenie drogowe w Niemczech. W 2022 roku odnotowano 116 795 takich przypadków. Limit zawartości alkoholu we krwi dla osób poniżej 21. roku życia, początkujących kierowców oraz kierowców ciężarówek wynosi 0. Limit 0,5 alkoholu obowiązuje wszystkich pozostałych kierowców posiadających ważne prawo jazdy. >> Przeczytaj poradnik nt. Odpowiedzialność karna za jazdę pod wpływem alkoholu w Niemczech

Prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków jest dziewiątym pod względem częstości występowania wykroczeniem drogowym. W 2022 r. w rejestrze zdolności do kierowania pojazdami odnotowano 49 682 przypadki. Według Bußgeldkatalog.org do najczęściej zażywanych narkotyków należą konopie indyjskie, heroina, kokaina, amfetamina i ecstasy. 

Osobom przyłapanym na jeździe pod wpływem środków odurzających grozi grzywna w wysokości 500 euro, miesięczny zakaz prowadzenia pojazdów i dwa punkty we Flensburgu za pierwsze wykroczenie. Według obowiązującego katalogu mandatów, kierowca złapany po raz drugi, grozi mu mandat w wysokości 1000 euro, trzymiesięczny zakaz prowadzenia pojazdów i dwa punkty. 

Najczęstsze wykroczenia drogowe w Niemczech

Naruszenia pierwszeństwa przejazdu

Federalny Urząd ds. Transportu Samochodowego odnotował w 2022 roku 79 772 przypadki naruszeń pierwszeństwa przejazdu. Większość z nich miała miejsce w Nadrenii Północnej-Westfalii (19 211), Bawarii (12 327) i Badenii-Wirtembergii (12 478). Brema odnotowała najmniejszą liczbę naruszeń pierwszeństwa w 2022 r. – 448 wpisów. 

Wyprzedzanie i wymijanie

W 2022 r. w Niemczech oficjalnie odnotowano 63 363 nieprawidłowych wyprzedzań lub nieprawidłowych wymijań. Zasadniczo wyprzedzanie jest dozwolone tylko z lewej strony. W wyjątkowych przypadkach można to robić z prawej strony. Należą do nich m.in. jazda w mieście, poza miastem w korkach czy na pasie przyspieszania. Kary za nieprawidłowe wyprzedzanie wynoszą od 20 euro do 300 euro.

Ucieczka z miejsca wypadku

To kolejne wykroczenie, do którego wbrew pozorom dochodzi dość często w Niemczech. W ubiegłym roku odnotowano 32 098 przypadków. Jeżeli osoby biorące udział w wypadku uciekną z miejsca zdarzenia, mogą zostać ukarane karą grzywny lub kary pozbawienia wolności do lat trzech (Artykuł 142 kodeksu karnego StGB). źródło: Handelsblatt.com, PolskiObserwator.de