Przejdź do treści

Nauka języka polskiego dla dzieci za granicą: Trwają zapisy na rok szkolny 2022/2023

09/08/2022 19:42 - AKTUALIZACJA 21/12/2023 15:49

Wiadomości z Polski: Nauka języka polskiego dla dzieci za granicą. Trwa rekrutacja na rok szkolny 2022/2023. Planujesz wyjazd lub mieszkasz z rodziną za granicą? Chcesz, aby Twoje dziecko uczyło się języka polskiego i wiedzy o Polsce? Możesz zapisać je do szkół w systemie kształcenia na odległość (online) koordynowanych przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Nauka języka polskiego dla dzieci za granicą internet

Nauka języka polskiego dla dzieci za granicą

Uczniowie mogą wybierać jeden z dwóch planów nauczania:

  • uczniowie polscy spełniający obowiązek szkolny w szkołach lokalnych za granicą realizują ramy programowe kształcenia uzupełniającego (przedmioty: edukacja wczesnoszkolna, język polski i wiedza o Polsce);
  • uczniom, którzy z uzasadnionych względów nie są w stanie realizować obowiązku szkolnego w miejscu swojego pobytu za granicą, system kształcenia na odległość umożliwia naukę w ramowym planie nauczania

POBIERZ ZA DARMO KSIĄŻKĘ:  “Naturalnie dwujęzyczni. Błyskawiczny poradnik dla rodziców i nie tylko” (Wersja polsko-niemiecka)

Szkoły w systemie kształcenia na odległość (szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące) są koordynowane przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. W roku szkolnym 2021/2022 w kształceniu na odległość uczestniczyło blisko 1500 uczniów w 84 krajach na całym świecie.

>>>Niemcy: Media zachwycone grupą młodzieży o polskich korzeniach z Nadrenii Północnej-Westfalii

Korzyści z kształcenia na odległość

Kształcenie w szkołach koordynowanych przez ORPEG jest bezpłatne. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Istotne miejsce w programie szkół zajmują obchody świąt państwowych i rocznic historycznych, co pozwala uczniom lepiej zrozumieć własną tożsamość. Doskonalenie znajomości języka polskiego umożliwia także utrzymywanie stałego kontaktu z dziadkami, rodziną i rówieśnikami, którzy mieszkają na co dzień w Polsce.

Korzyści z kształcenia na odległość to m.in.: 

  • nauka za pośrednictwem platformy e-learningowej;
  • możliwość otrzymania świadectwa szkolnego oraz legitymacji, które są ważne na terenie Polski;
  • dostęp do materiałów dydaktycznych – uczniowie szkoły podstawowej mają możliwość wypożyczenia podręczników szkolnych; w klasach 1-3 szkoły podstawowej wydawane są również bezzwrotne zeszyty ćwiczeń;
  • możliwość przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego – uczniowie realizujący ramowy plan nauczania przystępują do egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego;
  • płynny powrót do polskiego systemu edukacyjnego, np. na czas studiów;
  • możliwość udziału w Konkursie Literatury i Języka Polskiego – Konkurs jest przepustką do udziału w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego; zdobycie tytułu finalisty bądź laureata uprawnia m.in. do zwolnienia z egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz przewiduje szereg udogodnień w procesie rekrutacyjnym na wybrane uczelnie wyższe; tytuł laureata Olimpiady upoważnia do uzyskania stypendium Ministra Edukacji i Nauki.
  • Więcej informacji

Zobacz także: PDF: Deutsch “Natürlich zweisprachig Ratgeber (nicht nur) für Eltern”, Autorin: Danuta Wojtaszczyk

Źródło: Gov.pl