Przejdź do treści

Niemcy: W tych landach nie obowiązuje zakaz jazdy ciężarówek do końca sierpnia 2020

08/07/2020 16:14

Władze jednego z landów zdecydowały sie na cofnięcie rozluźnienia zakazu ruchu samochodów ciężarowych, dwa inne je przedłużyły. Oto, w których landach nie obowiązuje zakaz jazdy ciężarowych do końca sierpnia 2020 roku.

Oto kraje związkowe w Niemczech, w których NIE OBOWIĄZUJE zakaz prowadzenia pojazdów ciężarowych w niedziele i dni świąteczne oraz w okresie wakacyjnym, który obowiązuje zazwyczaj od Od 1 lipca do do 31 sierpnia. Wykaz zgodny z dokumentem opublikowanym przed Federalny Urząd Transportu Drogowego z dnia 29 czerwca 2020 r.

W Brandenburgii wprowadzono rozluźnienia zakazów ruchu aż do 30 września br. Władze zadecydowały jednak o jego skrócenia i rozluźnienia przestały obowiązywać tam już 1 lipca br. Na przedłużenie rozluźnień do końca sierpnia br. zdecydowały się natomiast dwa landyL: Hamburg oraz Meklemburgia-Pomorze Przednie.

Zgodnie z ww. dokumentem, 9 landów rozluźniło letnie zakazy ruchu do 31 sierpnia br. Nie obowiązują one tego lata w:

– Badenia-Wirtembergii,
– Brema (do 30 sierpnia),
– Dolnej Saksonii,
– Hamburg,
– Meklemburgii-Pomorzu Przednim,
– Nadrenii-Palatynacie (do 29 sierpnia),
– Nadrenii Północnej-Westfalii,
– Saksonii-Anhalt,
– Szlezwiku-Holsztynie,
– Turyngii.
W pozostałych landach obowiązuje zakaz jazdy ciężarówek w okresie letnim.

Jakie pojazdy podlegają wakacyjnemu zakazowi?

Zakazowi jazdy podlegają ciężarowe pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t oraz pojazdy ciężarowe z przyczepami niezależnie od ciężaru.

Zakaz obowiązuje na całej sieci dróg w niedziele i dni świąteczne w godzinach 0.00–22.00.

Dodatkowo Od 1 lipca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz poruszania się ciężarówek w soboty w godzinach 7.00–20.00 na niektórych autostradach i drogach federalnych.

Kogo powyższy zakaz nie obowiązuje?

Zakaz ten nie obowiązuje:

– kombinowanych przewozów towarowych kolejowo-drogowych od nadawcy do najbliższej stacji załadunku lub też od najbliższej stacji wyładunku do odbiorcy oraz,

– kombinowanych przewozów towarowych portowo-drogowych pomiędzy punktem załadunku i wyładunku oraz portem leżącym maksymalnie w promieniu 150 kilometrów (dowóz i wywóz) oraz,

– przewozów

a) świeżego mleka oraz świeżych produktów przetwórstwa mlecznego,

b) świeżego mięsa oraz świeżych produktów przetwórstwa mięsne go,

c) świeżych ryb, żywych ryb oraz świeżych produktów przetwórstwa rybnego,

d) łatwo psujących się owoców i warzyw,

– rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 transportów materiałów kategorii 1, o których mowa w artykule 8 oraz materiałów kategorii 2, o których mowa w artykule 9 litera f punkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz.U. L300 z dnia 4.11.2009, str. 1, L348 z dnia 04.12.2014, str. 31).

– pilnych interwencji z użyciem pojazdów ratowniczych, holowniczych oraz pomocy drogowej,

– przewozów żywych pszczół.

– przejazdów w stanie pustym, wykonywanych w związku z prze wozami wymienionymi w pkt. 6.3. Należy być w posiadaniu przewidzianych prawem dokumentów przewozowych lub towarzyszących w odniesieniu do wszystkich przewożonych ładunków oraz na żądanie okazywać te dokumenty osobom powołanym do kontroli.

Źródło: Federalny Urząd Transportu Towarowego (BAG)