Przejdź do treści

Niemcy: Zakaz jazdy samochodów ciężarowych w okresie wakacyjnym w 2021 r.

29/06/2021 17:51 - AKTUALIZACJA 13/12/2023 12:38

Od 1 lipca do do 31 sierpnia 2021 r. w Niemczech obowiązuje dodatkowy zakaz ruchu dla ciężarówek. Zakaz ruchu obowiązywać będzie także w niedziele i święta.

W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 r. ruch ciężarówek na terenie Niemiec jest ograniczony. W krajach związkowych nie planuje się generalnego zawieszenia zakazu prowadzenia pojazdów wszelkiego rodzaju z powodu pandemii.

Zakazowi podlegają następujące pojazdy

Samochody ciężarowe o masie całkowitej powyżej 7,5 t oraz samochody ciężarowe z przyczepami nie mogą być wykorzystywane do zarobkowego lub płatnego transportu towarów, w tym związanych z nimi pustych przejazdów, na autostradach, o których mowa w ust. 2 oraz drogach federalnych, o których mowa w ust. 3.

Kiedy?

Wszystkie soboty od 1 lipca do 31 sierpnia włącznie każdego roku od 7:00 do 20:00.

Gdzie?

Pełna lista dróg, na których obowiązywać będą wspomniane zakazy jazdy, znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI).

Kogo powyższy zakaz nie obowiązuje?

Zakaz ten nie obowiązuje:

– kombinowanych przewozów towarowych kolejowo-drogowych od nadawcy do najbliższej stacji załadunku lub też od najbliższej stacji wyładunku do odbiorcy oraz,

– kombinowanych przewozów towarowych portowo-drogowych pomiędzy punktem załadunku i wyładunku oraz portem leżącym maksymalnie w promieniu 150 kilometrów (dowóz i wywóz) oraz,

– przewozów

a) świeżego mleka oraz świeżych produktów przetwórstwa mlecznego,

b) świeżego mięsa oraz świeżych produktów przetwórstwa mięsne go,

c) świeżych ryb, żywych ryb oraz świeżych produktów przetwórstwa rybnego,

d) łatwo psujących się owoców i warzyw,

Fot. Pixabay.com

– rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 transportów materiałów kategorii 1, o których mowa w artykule 8 oraz materiałów kategorii 2, o których mowa w artykule 9 litera f punkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz.U. L300 z dnia 4.11.2009, str. 1, L348 z dnia 04.12.2014, str. 31).

– pilnych interwencji z użyciem pojazdów ratowniczych, holowniczych oraz pomocy drogowej,

– przewozów żywych pszczół.

– przejazdów w stanie pustym, wykonywanych w związku z prze wozami wymienionymi w pkt. 6.3. Należy być w posiadaniu przewidzianych prawem dokumentów przewozowych lub towarzyszących w odniesieniu do wszystkich przewożonych ładunków oraz na żądanie okazywać te dokumenty osobom powołanym do kontroli.

Zakaz ruchu a pandemia

W związku z pandemią Covid-19 na terenie Niemiec częściowo wprowadzone zostały wyjątki i zwolnienia od przepisów obowiązujących w drogowym transporcie drogowym. Zwolnienia te wygasają w większości landów 30 czerwca.

Aktualnie obowiązujące (na dzień 29 czerwca 2021r.) regulacje w poszczególnych krajach związkowych znajdują się na stronie Federalnego Urzędu ds. Transportu Towarów (Bundesamt für Güterverkehr).

Ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację, możliwe są dalsze zmiany w zakresie wyjątków i zwolnień, dlatego zaleca się regularny przegląd obowiązujących przepisów na stronie Urzędu lub poszczególnych krajów związkowych.