Przejdź do treści

Niemcy: Przełomowy wyrok Federalnego Sądu Pracy w sprawie zaległych urlopów. Czekało na to miliony pracowników w Niemczech

Tagi:
20/12/2022 17:32 - AKTUALIZACJA 20/12/2022 17:32
Niewykorzystany urlop wypoczynkowy nie przepada

Praca w Niemczech: Niewykorzystany urlop wypoczynkowy nie przepada. Wyrok Federalnego Sądu Pracy w Erfurcie. Na tą wiadomość czekało miliony pracowników. Niewykorzystany urlop w Niemczech nie przepada automatycznie po 3 latach.
Czytaj także: Urlop w Niemczech. O tym musi wiedzieć każdy pracownik zatrudniony w Niemczech

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy nie przepada

Dwie kobiety z Nadrenii Północnej-Westfalii złożyły skargę do najwyższych sądów w Niemczech i Europie. Chodziło o 101 dni niewykorzystanego urlopu i 14 dni urlopu pozostałego po długotrwałej chorobie. 20 grudnia 2022 roku Federalny Sąd Pracy w Erfurcie (9 AZR 266/20) zadecydował! Prawo do urlopu nie ulega przedawnieniu! 

W orzeczeniu napisano, że urlop nie wygasa automatycznie po trzech latach. Ma to zastosowanie, jeśli pracodawcy nie poproszą swoich pracowników w odpowiednim czasie o skorzystanie z urlopu i nie ostrzegą ich o zbliżającym się przedawnieniu.

Przełomowy wyrok ma wpływ na wielu pracowników w Niemczech, którzy od lat spierają się o prawo do zaległego urlopu – pisze portal Tagesschau.de. „Często ma to miejsce w przypadku zmiany pracy lub gdy stosunek pracy zostaje rozwiązany z innego powodu” mówi prawnik ds. zatrudnienia w Bonn, Gregor Thüsing i dodaje. „Wyrok ten wzmacnia pozycję pracowników, jednocześnie czyniąc pracodawców bardziej odpowiedzialnymi” podkreśla.

Obowiązek informowania pracowników o ograniczeniach czasowych również w przypadku choroby

Według Federalnego Sądu Pracy obowiązek poinformowania pracownika o zaległym urlopie spoczywa na pracodawcy i dotyczy on również pracowników długotrwale chorych. Drugi powód z Nadrenii Północnej-Westfalii, który od dłuższego czasu chorował i w związku z tym mógł skorzystać tylko z części swojego corocznego urlopu, również ma rację.

Wcześniej dni urlopu wygasały 15 miesięcy po zakończeniu roku urlopowego w przypadku długotrwałej choroby. Teraz jeżeli urlop nie zostanie wykorzystany z innych powodów, prawo do niego wygasa po trzech latach.

Od przełomowej decyzji Federalnego Sądu Pracy w 2019 r., pracodawcy są zobowiązani do informowania pracowników o przysługującym im urlopie i proszenia ich o wykorzystanie pozostałych dni urlopowych. Jak zauważa Tagesschau.de, dzisiejszym wyrokiem najwyżsi niemieccy sędziowie pracy wykonali decyzje Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) z września br.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że terminy na wykorzystanie przez pracowników dni urlopu są ważne tylko wtedy, gdy zostali oni poinformowani przez pracodawców o ograniczeniach czasowych. Jeżeli nie dopełnią tego obowiązku, prawo do płatnego urlopu pozostaje.

Prawo do płatnego urlopu w Niemczech

Obecnie przewidziane jest minimum 24 dni urlopu w roku w przypadku 6-dniowego tygodnia pracy oraz analogicznie 20 dni urlopu rocznie w przypadku 5-dniowego tygodnia pracy. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin urlop wypoczynkowy jest obliczany proporcjonalnie na podstawie tygodniowego czasu pracy. Pełne uprawnienia urlopowe zaczynają obowiązywać dopiero 6 miesięcy od rozpoczęcia stosunku pracy. Jeżeli trwa on krócej niż 6 miesięcy, urlop przysługuje w wymiarze obliczanym proporcjonalnie (dwa dni robocze na miesiąc).

W przypadku stosunków pracy, wobec których obowiązuje układ zbiorowy, wymiar urlopu jest zwykle wyższy. Wobec młodzieży mają zastosowanie postanowienia ustawy o ochronie pracującej młodzieży. W zależności od wieku pracownika ustawa ta przewiduje do 30 dni roboczych urlopu rocznie.

Kurzarbeit a skrócenie urlopu wypoczynkowego

30 listopada 2021 roku, Federalny Sąd Pracy w Erfurcie wydał orzeczenie w kwestii skróconego urlopu wypoczynkowego dla pracujących w mniejszym wymiarze godzinowym. Okazuje się, że proporcjonalne skrócenie urlopu wypoczynkowego jest zgodne z prawem. Czytaj więcej TUTAJ.

Ile dni urlopu przysługuje w Niemczech pracownikom zatrudnionym na Minijob?

Chociaż pracownicy zatrudnieni na Minijob zwykle nie pracują w pełnym wymiarze godzin, nadal mają prawo do urlopu. Można to obliczyć za pomocą łatwego wzoru. Dowiedz się więcej TUTAJ.

źródło: Tagesschau.de, PolskiObserwator.de