Przejdź do treści

Obywatelstwo niemieckie 2024 na nowych zasadach, ustawa wchodzi w życie

27/03/2024 13:47 - AKTUALIZACJA 27/03/2024 19:02
Nowe zasady nabywania niemieckiego obywatelstwa

Obywatelstwo niemieckie w 2024 roku na nowych zasadach – W dniu 26 marca w Federalnym Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa, która zmienia zasady nabywania obywatelstwa (BGBl. 2024 I nr 104). Nowe przepisy wejdą w życie od 27 czerwca 2024 roku. Zgodnie z nową ustawą imigranci będą mogli starać się o naturalizację już po 5 latach pobytu w Niemczech. Nowe przepisy umożliwią ponadto posiadanie podwójnego obywatelstwa. Zmienią się jednak wymogi dotyczące dochodów, przez co niektórym cudzoziemcom trudniej będzie uzyskać niemiecki paszport.

Obywatelstwo niemieckie w 2024 roku na nowych zasadach: Przegląd zmian

Nowa ustawia pozwala uzyskać niemieckie obywatelstwo już po 5 latach pobytu w Niemczech, zamiast 8, bez konieczności rezygnacji z dotychczasowego paszportu. Dla osób szczególnie dobrze zintegrowanych, istnieje możliwość ubiegania się o obywatelstwo już po 3 latach pobytu.
Prawo wejdzie w życie trzy miesiące po publikacji w Bundesgesetzblatt, czyli 27 czerwca 2024 roku,

Przegląd nowych regulacji:

  • Skrócenie okresów wymaganych do naturalizacji do 3-5 lat.
  • Możliwość posiadania podwójnego obywatelstwa bez konieczności uzyskania wcześniejszego pozwolenia na zachowanie obywatelstwa.
  • Automatyczne nadanie obywatelstwa niemieckiego dzieciom urodzonym w Niemczech z rodziców obcokrajowców, jeśli co najmniej jeden z rodziców legalnie przebywał na terytorium Niemiec przez ponad 5 lat.
  • Uproszczenie testu na obywatela Niemiec i łatwiejsze zasady potwierdzania znajomości języka niemieckiego dla osób przybyłych do Niemiec jeszcze przed zjednoczeniem Niemiec
  • Zaostrzenie kryteriów dotyczących wymaganych środków finansowych – osoby o niskich dochodach, pracujące na umowach zlecenie, emeryci i renciści mogą napotkać trudności w spełnieniu wymogów naturalizacji. Czytaj dalej poniżej
    Przeczytaj także: Niemcy wprowadzają dodatkowe pytania na teście na obywatela Niemiec. Oto czego dotyczą

Co ze starymi wnioskami o obywatelstwo?

Wnioski, które zostały już złożone, ale czekają jeszcze na rozpatrzenie, będą mogły być rozpatrywane na nowych zasadach. Oznacza to, że wnioski złożone przed 27 czerwca 2024 roku mogą skorzystać z korzystniejszych warunków, takich jak skrócone okresy na naturalizację czy możliwość uzyskania podwójnego obywatelstwa. Jeśli Twój wniosek nie został jeszcze rozpatrzony, istnieje szansa na korzystanie z tych udogodnień również w starych przypadkach, nawet jeśli otrzymałeś już zapewnienie o naturalizacji.
Przeczytaj także: Czy 5 lat pracy w Niemczech zapewnia dostęp do emerytury? Przepisy mówią jasno

Dzięki wyznaczonemu okresowi przejściowemu, nowe przepisy nie pogarszają sytuacji wniosków w toku. Od 27 czerwca 2024 roku zaostrzone zostają wymagania dotyczące zapewnienia środków do życia. Zgodnie z § 40a ustawy o obywatelstwie (StAG), dla wszystkich wniosków złożonych do dnia 23 sierpnia 2023 roku, nadal obowiązuje poprzednia wersja ustawy, jeśli zawiera ona korzystniejsze postanowienia.
Źródło: Tagesschau.de, Anwalt.de, PolskiObserwator.de