Przejdź do treści

Po 92 latach Niemcy zapłaciły ostatnią ogromną ratę odszkodowań za l wojnę światową

08/08/2022 08:00 - AKTUALIZACJA 08/08/2022 08:06

Wiadomości z Niemiec. Odszkodowania za l wojnę światową 92 lata po zakończeniu I wojny światowej Niemcy spłacają ostatnią ratę swojego wojennego długu. W 2010 roku Bundesbank przelał transzę odszkodowań w wysokości 70 mln euro na konta rządów Wielkiej Brytanii i Francji. Ile wyniósł dług?

Odszkodowania za l wojnę światową

Niemcy spłaciły ostatnią ratę reparacji wojennych wyznaczonych na mocy postanowień traktatu wersalskiego. Po zakończeniu I wojny światowej 28 czerwca 1919 r. w Wersalu podpisano traktat pokojowy i na jego mocy przegrane Niemcy zostały obciążone obowiązkiem wypłaty odszkodowań. 

>>> Niemcy: Ogromne podwyżki pensji dla członków Bundestagu. Pensja Olafa Scholza wyniesie ponad 30 tys. euro miesięcznie

Międzysojusznicza Komisja Reparacyjna ustaliła w 1921 roku ogólną sumę reparacji państwom Ententy oraz krajom z nimi sprzymierzonym za straty poniesione przez nie podczas działań wojennych na 132 mld marek w złocie. Ustalono, że Francja otrzyma 52 proc. kwoty reparacji, Anglia 22 proc., Włochy 10 proc. i Belgia 8 pro., Portugalia i Japonia po 0,75 proc. Pozostałe 6,5 proc. miały dostać Grecja, Rumunia, Jugosławia i inne uprawnione państwa – podaje Money.pl.

Reparacje wojenne

Niemcy wpłaciły pierwszą ratę w wysokości 1 mld marek w złocie w 1921 roku. Jednak już od początku następnego roku niemiecki rząd zaczął przedstawiać wciąż nowe trudności. Kraj nie posiadał wystarczających środków pieniężnych, w związku z tym przerwano spłacanie odszkodowań. Dwukrotnie zmieniano zasady wypłaty reparacji, nieznacznie zmniejszając je do 112 mld marek w złocie. Według różnych wyliczeń Republika Weimarska do 1932 roku zapłaciła ok. 25-30 proc. kwoty odszkodowań. Po dojściu Hitlera do władzy, ponownie wstrzymano wypłaty.

Po II wojnie światowej odpowiedzialność wypłaty reparacji przejęła Republika Federalna Niemiec. Na konferencji w Londynie w 1953 r. ustalono, że wypłaty muszą zostać zakończone do 1983 roku, a naliczone odsetki Niemcy miały zacząć spłacać dopiero po przyszłym zjednoczeniu. Pierwszą ich ratę uiszczono w 1996 roku.

Podejście zmieniło się dopiero po zakończeniu ll wojny światowej. Mimo że Niemcy zmuszono do finansowej rekompensaty innym narodom, to większy nacisk położono na odbudowę Europy.

Czytaj także: Cena najsłynniejszego niemieckiego towaru eksportowego drastycznie rośnie. Taniej nie będzie

Źródło: Zeit.de, Money.pl, PolskiOberwator.de