Przejdź do treści

Odszkodowanie od pracodawcy w Niemczech. Kiedy pracownikowi przysługują pieniądze za zwolnienie z pracy?

17/08/2023 06:00 - AKTUALIZACJA 17/08/2023 06:00

Wiadomości z Niemiec – Odszkodowanie od pracodawcy za zwolnienie z pracy. Pracodawca zastrzega sobie prawo do zwolnienia pracownika z powodu częstej lub długotrwałej choroby. Zaświadczenie lekarskie nie chroni przed zwolnieniem z przyczyn operacyjnych. Powód: zwolnienie z powodu częstej choroby jest zwolnieniem z przyczyn osobistych. Kwestia, czy masz prawo do odszkodowania, zależy od rodzaju zwolnienia i tego, czy było ono zgodne z prawem.
Sprawdź: 6 milionów użytkowników otrzyma odszkodowanie od Facebooka. Ich dane osobowe wyciekły

Brak prawa do odprawy w przypadku zwolnienia z powodu choroby

Jeśli Twój pracodawca podejmie działania z powodu choroby, nie jesteś automatycznie uprawniony do rekompensaty finansowej. Jeśli zwolnienie jest zgodne z prawem, nie możesz oczekiwać odszkodowania. Aby zwolnienie z powodu choroby było zgodne z prawem, musi zostać spełnionych kilka warunków:

  • Rozwiązanie umowy musi być społecznie uzasadnione
  • Prognoza zdrowotna musi być negatywna
  • Musi to mieć negatywny wpływ na interesy gospodarcze i operacyjne przedsiębiorstwa
  • Należy wyważyć interesy pracownika i firmy

Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności są chronione przed zwolnieniem. Jednakże zwolnienie osób o znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu choroby jest możliwe, jeśli nie jest to spowodowane niepełnosprawnością, a dana osoba często choruje lub choruje przez długi czas.

Aby móc ubiegać się o odprawę, wymagana jest ocena prawna zwolnienia przez prawnika. Tylko w przypadku bezprawnego zwolnienia możliwe jest ubieganie się o odszkodowanie.

>>> Zwolnienie lekarskie a wypowiedzenie umowy w Niemczech. W tym przypadku pracodawca nie musi wypłacać wynagrodzenia

Kiedy przysługuje roszczenie o odprawę?

Roszczenie o odprawę istnieje, jeśli zastosowanie ma ustawa o ochronie przed zwolnieniem i jest to przypadek zwolnienia z przyczyn operacyjnych. Pracownik może wówczas wybrać między powództwem o ochronę przed zwolnieniem a odprawą. Musi on zostać poinformowany, że może ubiegać się o odprawę, jeśli upłynie trzytygodniowy termin na wniesienie powództwa o ochronę przed zwolnieniem (§ 1 a KSchG).

Zwolnienie z przyczyn operacyjnych może być spowodowane spadkiem zamówień lub groźbą niewypłacalności. Jest to również możliwe w przypadku posiadania zaświadczenia lekarskiego. W takim przypadku można złożyć pozew o ochronę przed zwolnieniem w celu uzyskania odszkodowania w sądzie. Masz również prawo do rekompensaty finansowej, jeśli układ zbiorowy lub umowa o pracę przewiduje wypłatę odprawy w przypadku zwykłego wypowiedzenia.

Wyższe wymagania w służbie publicznej

Wielu pracowników sektora publicznego uważa się za niekwalifikujących się do zwolnienia. Zwolnienie z powodu choroby jest jednak możliwe na takich samych warunkach jak w przypadku pracowników sektora prywatnego. Pracownicy, którzy byli zatrudnieni w swoim dziale przez co najmniej 15 lat i ukończyli 40 lat, nie kwalifikują się do zwolnienia.

Mogą oni jednak zostać wyjątkowo zwolnieni z powodu częstej lub długiej choroby. W tym celu musi wystąpić wiele dni nieobecności i negatywne prognozy zdrowotne. W takich przypadkach nie przysługuje rekompensata finansowa. Urzędnicy służby cywilnej z wieloletnim stażem pracy mogą ubiegać się o odprawę. Czasami rokowania są dobre.

Czytaj także: Masowe wycofanie sera ze sprzedaży. W ponad 30 produktach wykryto listerię

Źródło: T-online.de, PolskiObserwator.de