Przejdź do treści

Opłaty eksploatacyjne przy wynajmie mieszkania. Na te punkty warto zwrócić uwagę

30/08/2023 08:00
Opłaty za wynajem w Niemczech. Na co zwrócić uwagę?

Wiadomości z NiemiecOpłaty za wynajem w Niemczech. Zestawienie opłat eksploatacyjnych jest częstym punktem spornym między najemcami a wynajmującymi. Wielu właścicieli lubi unikać szczegółowego zestawienia, a niektórzy najemcy płacą bez sprawdzenia lub znajomości swoich praw. Istnieje jednak kilka punktów w zestawieniu tych opłat, na które warto zwrócić uwagę.
Czytaj także: To niemieckie miasto może znaleźć się pod wodą. „To najgorszy scenariusz”

Zgodnie z prawem, wynajmujący muszą wysłać szczegółowe zestawienie opłat eksploatacyjnych nie później niż do końca dwunastego miesiąca po okresie rozliczeniowym. Jeśli wynajmujący nie dotrzyma tego terminu, nie może już domagać się żadnych dodatkowych płatności z tytułu spóźnionego rozliczenia. Nawiasem mówiąc, termin dostarczenia zestawienia opłat eksploatacyjnych obowiązuje również w przypadku, gdy wynajmujący już się wyprowadził.

Co może zrobić najemca, jeśli wynajmujący uporczywie nie dostarcza zestawienia opłat eksploatacyjnych? W przypadku aktualnej umowy najmu najemca może wstrzymać wypłatę zaliczki na poczet kosztów eksploatacyjnych; jest to tzw. prawo zatrzymania. Jednak po otrzymaniu zestawienia należy oczywiście uiścić opłaty eksploatacyjne. W razie potrzeby można również złożyć pozew o brakujące zestawienie opłat eksploatacyjnych.

Opłaty za wynajem w Niemczech. Na co zwrócić uwagę?

To, co wchodzi w skład opłat eksploatacyjnych, jest uregulowane w umowie najmu. Często umowa odwołuje się do paragrafu 2 rozporządzenia o kosztach eksploatacyjnych. Jest to w porządku, ponieważ dokładnie wymienia, co jest wliczone w koszty operacyjne:

 • Podatek od nieruchomości
 • Koszty systemu odwadniającego
 • Koszty wynagrodzenia dozorcy
 • Zimna woda
 • Ciepła woda
 • Koszty ogrzewania
 • Koszty powiązanych systemów ogrzewania i dostarczania ciepłej wody
 • Energia elektryczna i konserwacja windy
 • Składki na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
 • Sprzątanie budynku i zwalczanie szkodników
 • Sprzątanie ulic i wywóz śmieci
 • Koszty energii elektrycznej do oświetlenia nieruchomości wspólnej
 • Opłaty kominiarskie
 • Opłaty za podłączenie kabla lub obsługę systemu antenowego
 • Koszty eksploatacji pralni
 • Koszty utrzymania ogrodu
 • Inne koszty operacyjne, tj. koszty czyszczenia rynien, konserwacji gaśnic czy eksploatacji basenu. To, jakie „inne koszty operacyjne” są ponoszone w każdym przypadku, musi być wyraźnie określone w umowie najmu.

Koszty jednorazowe nie należą do opłat eksploatacyjnych

Tylko regularnie ponoszone koszty związane z eksploatacją wynajmowanej nieruchomości są uznawane za koszty operacyjne. Koszty jednorazowe, takie jak prace naprawcze, opłaty bankowe, instalacja czujników dymu lub koszty zwalczania szkodników, nie są uwzględniane w zestawieniu kosztów operacyjnych. Najemcy, którzy mają wątpliwości, czy zestawienie opłat eksploatacyjnych jest prawidłowe, mogą zażądać przedstawienia rachunków.

Zgodnie z niemieckim kodeksem cywilnym (BGB), wynajmujący są zobowiązani do zwracania uwagi na efektywność ekonomiczną kosztów operacyjnych. Oznacza to na przykład, że nie wolno wypłacać nadmiernych wynagrodzeń lub opłat personelowi sprzątającemu lub za usługi dozorcy. Podobnie, nie można zawierać bezsensownych polis ubezpieczeniowych, a kosztami obciążać najemców.

Czytaj także: Obniżka czynszu w wynajmowanym mieszkaniu. W tych 6 przypadkach masz do niej prawo

Merkur.de, PolskiObserwator.de