Przejdź do treści

Baukindergeld: zasiłek rodzinny na budowę lub kupno mieszkania

29/10/2018 11:51

Już ponad 22.000 osób w Niemczech złożyło wniosek o przyznanie dofinansowania na budowę lub kupno nieruchomości. Oto, komu przysługuje nowy zasiłek rodzinny Baukindergeld i jak złożyć wniosek.

Baukindergeld

O przyznanie dodatku budowlanego Baukindergeld można starać się od 18 września 2018 r. Do dzisiaj wpłynęło ponad 22.00 wniosków o jego przyznanie. Według Niemieckiego Instytutu Badań Ekonomicznych (DIW), w Niemczech ponad 150.000 rodzin rocznie kwalifikuje się do ubiegania o Baukindergeld. Na nowy zasiłek rodzinny w Niemczech przeznaczono w budżecie aż 4 miliardy euro. Zasiłek będzie wypłacany z mocą wsteczną od 1 stycznia tego roku.

 

Komu przysługuje Baukindergeld?

Nowy dodatek przysługuje rodzinom, których dochody roczne nie przekroczą łącznej kwoty 90.000 euro (rodzina z jednym dzieckiem), 105.000 euro dla rodzin z dwójką dzieci, 120.000 euro dla rodzin z trójką dzieci, 135.000 euro dla rodzin z czwórką dzieci oraz 150.000 euro dla rodzin z piątką dzieci.

O jego przyznanie mogą starać się także osoby samotnie wychowujące dzieci. Baukindergeld wypłacany przez 10 lat na rodziny z jednym dzieckiem wynosi 12.000 euro (1200 euro rocznie). Dla rodzin z dwójką dzieci przewidziano wypłatę 24.000 euro (2.400 euro rocznie). Z kolei z trójką dzieci otrzymają 36.000 euro (3.600 euro rocznie), z czwórką dzieci 48.000 euro (4.800 euro rocznie), a z piątką dzieci 60.00euro (6.000 euro rocznie).

Z dodatku mogą skorzystać rodziny pobierające Kindergeld oraz rodzice, których dzieci na stałe mieszkają z nimi pod jednym adresem. Baukindergeld  przyznawany jest także rodzinom po rozwodzie. W tym przypadku otrzyma go małżonek, u którego dziecko ma stałe miejsce zamieszkania.

Gdzie złożyć wniosek o Baukindergeld?

Wniosek o Baukindergeld należy złożyć na oficjalnych formularzach online na stronie internetowej Kreditanstalt für Wiederaufbau, na której wcześniej trzeba się zarejestrować.

 

Jakie dokumenty załączyć? 

Do wniosku online trzeba załączyć następujące dokumenty:

  • Zaświadczenie o zameldowaniu;
  • Wyciąg z księgi wieczystej, z którego wynika, że wnioskodawca jest (współ)właścicielem nieruchomości;
  • Zaświadczenie o zarobkach z roku poprzedniego oraz sprzed dwóch lat.

 

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:24