Przejdź do treści

Błyskawiczny poradnik dla rodziców i nie tylko – Ratgeber (nicht nur) für Eltern. E-book dostępny za darmo

27/12/2019 16:00

’Wyjechałam z Polski za granicę jako świeżo upieczona magister filologii polskiej. Wakacje połączone z pracą miały trwać dwa miesiące, jednak przedłużyły się o blisko 20 lat – Ich habe Polen als frischgebackene Magistra der polnischen Philologie verlassen. Die Ferien, einschließlich Jobben, sollten eigentlich zwei Monate dauern, verlängerten sich aber insgesamt umknapp 20 Jahre’ – tak zaczyna się książka polskiej dziennikarki wydana w trzech wersjach językowych: polskiej, niemieckiej i włoskiej  w ramach wspólnego projektu realizowanego przez przez redakcję „Polskiego Obserwatora” – internetowego serwisu informacyjnego dla Polaków w Niemczech redakcję „Naszego Świata” – internetowego serwisu informacyjnego dla Polaków we Włoszech oraz Fundację Edukacji Polonijnej z Krakowa. Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r. Tytuł publikacji: “Naturalnie dwujęzyczni. Błyskawiczny poradnik dla rodziców i nie tylko” / “Natürlich zweisprachig. Ratgeber (nicht nur) für Eltern” POBIERZ E-PORADNIK
PDF: “Naturalnie dwujęzyczni. Błyskawiczny poradnik dla rodziców i nie tylko” (Wersja polsko-niemiecka)
PDF: Deutsch “Natürlich zweisprachig Ratgeber (nicht nur) für Eltern”, Autorin: Danuta Wojtaszczyk, Mitarbeit: Anna Malczewska, Übersetzt von Sylvia Steinweber 
PDF: Italiano “Naturalmente bilingue. Guida rapida per genitori (e non solo)”.  
„Wyjechałam z Polski za granicę jako świeżo upieczona magister filologii polskiej. Wakacje połączone z pracą miały trwać dwa miesiące, jednak przedłużyły się o blisko 20 latCzytaj dalej pod zdjęciem

Od ponad dwóch dekad mam stały kontakt z osobami, które od najmłodszych lat życia, potrafiły mówić więcej, niż jednym językiem i wychowały się, mając kontakt z kilkoma kulturami. (…) Przez kilka lat byłam nauczycielką języka polskiego dzieci i młodzieży wychowującej się poza Polską. Od kilkunastu pracuję jako dziennikarka w międzynarodowych redakcjach, pośród ludzi pochodzących z kilkudziesięciu różnych krajów. Na co dzień jestem mamą dwujęzycznego Jasia. Wiem z autopsji, ale także od moich uczniów i znajomych, że wychowanie dziecka dwujęzycznego często wydaje się trudne. Stąd ta książeczka o wychowaniu dwujęzyczniaków, którą dedykuję wszystkim parom mieszanym (różnojęzycznym), rodzinom emigrantów, im krewnym, a także nauczycielom dzieci o migranckich korzeniach. Przed jej napisaniem przeczytałam wiele opracowań naukowych na temat dwujęzyczności, rozumianej jako naturalna umiejętność porozumiewania się więcej, niż w jednym języku. Odkryłam jednak, że najwięcej na temat fenomenu bycia osobą dwujęzyczną dowiedziałam się z obserwacji życia ludzi dwujęzycznych – dzieci, młodzieży i dorosłych” – fragment wstępu e-poradnika „Naturalnie dwujęzyczni. Błyskawiczny poradnik dla rodziców (i nie tylko)”. Autor: Danuta Wojtaszczyk, współpraca Anna Malczewska.

Spis treści:
Wstęp
W jaki sposób ta książka pomoże Ci wychować dziecko dwujęzyczne?
1. Siła dwujęzycznego umysłu
2. Naturalnie dwujęzyczni, czyli jak młody umysł chłonie język
3. Zmień swój sposób myślenia o nauce języków
4. Nigdy nie jest za późno. Prawdziwe historie dwujęzycznych dzieci, których przygoda z językiem dziedziczonym zaczęła się późno
5. Specyfika rozwoju dzieci dwujęzycznych, czyli jak się nie zrażać, kiedy pojawią się problemy
6. Dziesięć zasad, które ułatwią Ci wychowanie dziecka dwujęzycznego
7. Biogramy Danuty Wojtaszczyk i Anny Malczewskiej
8. Nauka języka polskiego w Niemczech. Lista szkół polskich i polonijnych (oprac. Anna Malczewska)
9. Inspirujące portale i blogi dotyczące wychowania dzieci dwujęzycznych

Inhaltsübersicht:
Einleitung
Wie kann Ihnen dieses Buch dabei helfen, Ihr Kind zweisprachig zu erziehen?
1. Die Macht des zweisprachigen Geistes
2. Natürlich zweisprachig oder wie ein junges Gehirn Sprachen aufsaugt
3. Ändern Sie Ihre Denkweise über den Spracherwerb
4. Es ist nie zu spät. Wahre Geschichten zweisprachiger Kinder, die erst spät mit dem Abenteuer des
Erwerbs ihrer Herkunftssprache begonnen haben
5. Die Besonderheiten der Entwicklung zweisprachiger Kinder, oder wie Sie sich bei Problemen
nicht abschrecken lassen
6. Zehn Ratschläge, die Ihnen die Erziehung eines zweisprachigen Kinds erleichtern
7. Biogramme von Danuta Wojtaszczyk und Anna Malczewska
8. Polnisch lernen in Deutschland. Liste polnischer und auslandspolnischer Schulen (bearb. von
Anna Malczewska)
9. Interessante Portale und Blogs zur zweisprachigen Erziehung
Bibliographie

Źródło: PolskiObserwator.de, NaszŚwiat.it