Przejdź do treści

Niemcy: Dodatek na dziecko w wysokości 320 euro. Oto, kto go wkrótce otrzyma

28/07/2022 22:22

Życie w Niemczech: Dodatek na dziecko w wysokości 320 euro – otrzymają go osoby w trudnej sytuacji finansowej. Wypłata dodatku w sierpniu i we wrześniu 2022 roku. 

Dodatek na dziecko w wysokości 320 euro

W ramach pakietu pomocowego rząd federalny zdecydował się na wypłatę specjalnych dodatków na dzieci, rodzicom pobierającym zasiłek Hartz IV. Łącznie osoby bezrobotne pobierające socjal otrzymają dodatkowo 320 euro na każde dziecko.

Kinderbonus 2022 i dodatki na dziecko dla odbiorców Hartz 4

W związku z agresją Rosji na Ukrainę ceny w Europie, w tym w Niemczech, drastycznie wzrosły. Aby wspomóc  obywateli Niemiec rząd Niemiec wprowadził pakiet ulg wart miliardy. Oprócz dodatku do zasiłku rodzinnego (Kinderbonus) i biletu miesięcznego za 9 euro pakiet obejmuje również dodatek dla beneficjentów zasiłku socjalnego Hartz 4.

Beneficjenci zasiłku Hartz 4 mogą liczyć na jednorazową premię w wysokości 200 euro. Jednocześnie zdecydowano o przyznaniu ubogim rodzinom natychmiastowego dodatku w wysokości 20 euro miesięcznie na dziecko. Jest on skierowany do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, którzy mają prawo do podstawowych świadczeń socjalnych, płatności na podstawie ustawy o świadczeniach dla osób ubiegających się o azyl (Asylbewerberleistungsgesetz) lub dodatkowej pomocy na utrzymanie na podstawie ustawy o dochodzie podstawowym (Bundesversorgungsgesetz).  Oprócz tego świadczeniobiorcy Hartz 4 mają prawo do Kinderbonusa w wysokości 100 euro. 

>>>Zasiłek na dzieci Kindergeld. Rodzice starszych dzieci muszą latem 2022 złożyć NOWY wniosek

Oznacza to, że rodzina z jednym dzieckiem pobierająca Hartz 4 otrzyma dodatkowo 320 euro na dziecko. Premia nie będzie wliczana do dochodu.

Jak informują media wypłata dodatków może się odbyć w różnych terminach. Jeśli chodzi o Kinderbonus 2022 to zasadniczo wszyscy powinni otrzymać go w lipcu, kilka dni po otrzymaniu zasiłku Kindergeld. Pozostałe dodatki mogą zostać wypłacone nieco później. 

Według “Frankfurter Rundschau” dodatki będę wypłacane przez różne instytucje w następujących terminach:

  • 23 lipca 2022
  • 20/21 sierpnia 2022
  • 24/25 września 2022

Dzięki pakietowi pomocowemu samotny rodzic otrzymujący Hartz IV powinien do września otrzymać 760 euro standardowej stawki zasiłku oraz dodatki na dziecko w wysokości 320 euro.

>>>Kindergeld w Niemczech: Któremu z rodziców jest wypłacany? Zasady obowiązujące w 2022 roku

Źródło: Fr.de, PolskiObserwator.de