Przejdź do treści

Zasiłek na dzieci Kindergeld. Rodzice starszych dzieci muszą latem 2022 złożyć NOWY wniosek

10/06/2022 08:07
zasiłek na dzieci Kindergeld

Życie w Niemczech: Wniosek o zasiłek Kindergeld – Niektórzy rodzice w Niemczech będą musieli tego lata ponownie złożyć wniosek w Familienkasse. Jeśli tego nie zrobią, przestaną otrzymywać świadczenie. Ponadto nie będą mogli otrzymać dodatku dla rodzin Kinderbonus 2022.

Wniosek o zasiłek na dzieci Kindergeld 2022 – kto musi złożyć nowy wniosek

Obecny rok szkolny dobiega końca. Wielu rodziców starszych dzieci nie wie, jaki będzie miał to wpływ na dalszą wypłatę zasiłku rodzinnego Kindergeld. Jeśli Twoje dziecko wkrótce ukończy 18 lat możesz nadal otrzymywać świadczenie. Musisz jednak złożyć nowy wniosek. Jeśli tego nie zrobisz wypłata świadczenia zostanie przerwana. Ponadto nie otrzymasz Kinderbonusa 2022.

Zobacz także: Niemcy: Dodatek do zasiłku rodzinnego Kinderzuschlag w 2022 roku. Ważne zmiany dla świadczeniobiorców

Możesz nadal otrzymywać zasiłek rodzinny, jeśli Twoje dziecko po ukończeniu 18 roku życia nadal uczy się, odbywa praktyki lub pracuje jako zarejestrowany wolontariusz. Kindergeld przysługuje Ci nawet wtedy, jeśli Twoje pełnoletnie dziecko nie mieszka w Niemczech.

Wypłacanie zasiłku na dziecko Kindergeld kończy się z upływem miesiąca, w którym dziecko ukończyło 18 lat. Jeżeli 18. urodziny przypadają w pierwszym dniu miesiąca, wówczas prawo do zasiłku wygasa w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego. Jeżeli dziecko nadal chodzi do szkoły, uczy się zawodu lub studiuje trzeba złożyć nowy wniosek o świadczenie.

Kindergeld na pełnoletnie dzieci, które uczą się zawodu, studiują odbywają staż lub wolontariat przysługuje aż do 25 roku życia.

Zasiłek na dzieci Kindergeld w 2022 roku

Kindergeld jest świadczeniem wypłacanym co miesiąc na każde dziecko. W 2022 stawki kształtują się następująco:
219 euro na pierwsze i drugie dziecko
225 euro na trzecie dziecko
250 euro na każde kolejne dziecko.

Zasiłek na dzieci: do jakiego wieku jest wypłacany
Zasiłek Kindergeld zasadniczo przysługuje:
– na wszystkie dzieci do 18 roku życia
– na dzieci uczące się do 25 roku życia
– na bezrobotne dzieci do 21 roku życia

>>>Zasiłek KINDERGELD w Niemczech na pełnoletnie dziecko

Kinderbonus 2022, czyli dodatek dla świadczeniobiorców Kindergeld

Także w tym roku rodzice w Niemczech otrzymają w tym roku jednorazowy dodatek na dziecko, tzw. Kinderbonus. Jest on częścią pakietu pomocowego, poprzez który rząd federalny chce pomóc rodzinom w Niemczech radzić sobie z kryzysem. W ramach pakietu przewidziano także bonus 300 euro jako zryczałtowana ulga na energię i bilety okresowe na przejazdy komunikacją miejską za 9 euro. KINDERBONUS 2022 wynosi 100 euro na każde dziecko, jednak wiele rodzin otrzyma podwójny dodatek. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Kinderbonus 2022: Wypłata już w lipcu. Wiele rodzin otrzyma podwójny bonus na każde dziecko

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o Kindergeld na pełnoletnie dziecko:

– jeżeli dziecko nadal się uczy, należy przedłożyć zaświadczenie ze szkoły lub uczelni
– jeżeli dziecko uczy się zawodu niezbędne jest zaświadczenie z zakładu pracy stwierdzające rodzaj nauki i czas jej trwania
– jeżeli dziecko ma przerwę w nauce, ze względu na to, że nie dostało się na kształcenie zawodowe należy przedłożyć dokument stwierdzający, że dziecko wnioskowało o przyjęcie, ale uzyskało odpowiedź odmowną

– w przypadku dzieci odbywających roczny wolontariat socjalny lub ekologiczny, wolontariat europejski lub wolontariat federalny należy przedłożyć zaświadczenie o odbywanym wolontariacie.
– w przypadku dzieci niepełnosprawnych należy przedłożyć: legitymację inwalidzką lub inne urzędowe poświadczenie niepełnosprawności zawierające wskazanie wpływu niepełnosprawności na zdolność dziecka do wykonywania pracy zarobkowej.

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek o Kindergeld należy złożyć w Kasie Świadczeń Rodzinnych (Familienkasse) właściwej dla miejsca zamieszkania. Na stronie www.familenkasse.de dostępne są formularze potrzebne do złożenia wniosku.

Więcej informacji na temat warunków otrzymywania zasiłku Kindergeld na dzieci pełnoletnie można znaleźć tutaj https://www.arbeitsagentur.de/

Źródło:  Arbeitsagentur.de, PolskiObserwator.de

AKTUALIZACJA 10/06/2022 08:13