Przejdź do treści

Chaos na lotniskach: Odwołany lub opóźniony lot. Oto jak uzyskać odszkodowanie!

11/07/2022 13:51

Życie w Niemczech: Jak uzyskać odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot? Chaos na niemieckich lotniskach skutkuje często odwoływaniem lub opóźnianiem lotów. Sprawdź jak uzyskać odszkodowanie.

Jak uzyskać odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot

Jak uzyskać odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot?

Przypadki opóźnień, odwołań lotów, bądź odmowy przyjęcia na pokład wbrew woli pasażera reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261 z 2004 roku. Oto prawa pasażerów, w przypadku opóźnionego lub odwołanego lotu.

CZYTAJ: Odwołane loty i długie kolejki: Chaos na niemieckich lotniskach. Mają nad nim zapanować pracownicy z Turcji

Odwołany lot. Co robić? Przewoźnicy mogą zwalać winę na chaos na lotniskach

Jeżeli Twój lot został odwołany, masz prawo do wyboru między zwrotem kosztów, zmianą planu podróży lub lotu powrotnego.

Masz również prawo do uzyskania pomocy na lotnisku .

Jeżeli poinformowano Cię o odwołaniu krócej niż 14 dni przed planowaną datą czasem odlotu, przysługuje Ci odszkodowanie . Linie lotnicze mają obowiązek wykazania, że poinformowały Cię osobiście o odwołaniu lotu, oraz podania daty, kiedy to zrobiły. Jeżeli tak się nie stało, możesz skontaktować się z właściwym organem krajowym , aby uzyskać dalszą pomoc.

Odszkodowanie nie przysługuje jednak, jeżeli przewoźnik może wykazać, że odwołanie lotu było następstwem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo wprowadzenia wszelkich racjonalnych środków. Linie lotnicze muszą to udowodnić, przedstawiając na przykład wyciągi z dzienników pokładowych lub sprawozdań dotyczących incydentów. Przewoźnik lotniczy powinien dostarczyć takie dowody właściwemu krajowemu organowi odpowiedzialnemu za egzekwowanie przepisów oraz zainteresowanym pasażerom, zgodnie z krajowymi przepisami o dostępie do dokumentów.

Wysokość odszkodowania za odwołany lot

W przypadku, gdy samolot został odwołany pasażer ma prawo do zwrotu w terminie 7 dni pełnego kosztu biletu lub zmiany planu podróży. Jeżeli nie został na czas, czyli na 14 dni przed wylotem poinformowany o odwołaniu lotu lub został powiadomiony w okresie krótszym i przewoźnik nie zaproponował mu przelotu alternatywnego w czasie określonym przez właściwe przepisy, przysługuje mu odszkodowanie pieniężne w wysokości od 250 do 600 euro. Wspomniane odszkodowanie nie przysługuje jednak, jeżeli lot odwołano z przyczyn niezależnych od przewoźnika takich jak m.in. złe warunki atmosferyczne, strajk na lotnisku lub niestabilna sytuacja polityczna.

Opóźniony lot. Co robić?

Jeżeli Twój lot jest opóźniony względem planowanego czasu odlotu, masz prawo do uzyskania pomocy, zwrotu kosztów i do lotu powrotnego, w zależności od długości opóźnienia i długości trasy.

Jeżeli dotrzesz do miejsca docelowego z co najmniej 3-godzinnym opóźnieniem, masz prawo do odszkodowania, chyba że opóźnienie było spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności. Linie lotnicze muszą to udowodnić, przedstawiając na przykład wyciągi z dzienników pokładowych lub sprawozdań dotyczących incydentów. Przewoźnik lotniczy powinien dostarczyć takie dowody właściwemu krajowemu organowi odpowiedzialnemu za egzekwowanie przepisów oraz zainteresowanym pasażerom, zgodnie z krajowymi przepisami o dostępie do dokumentów.

Odszkodowanie za opóźniony lot

Odszkodowanie wynosi 250 euro w przypadku lotu na dystansie do 1500 km, 400 euro w przypadku lotu na dystansie od 1500 do 3500 km, oraz 600 euro na dłuższych trasach. Jest jednak jeden wyjątek – jeśli zaoferowano nam lot alternatywny, którego czas przylotu nie przekracza planowanego czasu lądowania o 2, 3, 4 godziny (w zależności od dystansu), to linia lotnicza może pomniejszyć wypłacane odszkodowania o 50 proc.

Walcz o swoje prawa

Przewoźnicy „prawdomównie będą się bronić argumentami, że aktualna sytuacja na lotniskach, z załogami lotniczymi i personelem pokładowym nie wynika z ich winy” powiedziała w rozmowie z Polsat News adwokat i ekspert lotniczy Jadwiga Stryczyńska, wiceprezes Polskiego Klubu Lotniczego.

„Zdecydowanie należy upierać się przy stanowisku, że w związku z tym, że wynika to z pewnego biznesplanu, które linie lotnicze podjęły, te problemy z personelem są jak najbardziej po ich stronie i są ich winą – podsumowywała Stryczyńska.

źródło: EUROPA.eu, PolsatNews.pl, PolskiObserwator.de

AKTUALIZACJA 11/07/2022 13:52