Przejdź do treści
Home » Osiedlenie się » Jak wymeldować się z pobytu stałego przez internet

Jak wymeldować się z pobytu stałego przez internet

13/04/2021 18:50

Jak wymeldować się z pobytu stałego

Polacy mieszkający za granicą, którzy wymeldowali się w Polsce z pobytu stałego są zwolnieni  z obowiązku uczestniczenia w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Obywatel Polscy, którzy nie zgłosili swojego wyjazdu za granicę muszą natomiast wypełnić kwestionariusz emigranta krótkookresowego lub kwestionariusz emigranta długookresowego. Za niedopełnienie obowiązku samospisu grożą kary. Więcej na temat przeczytasz w artykule: Spis powszechny 2021: Obowiązkowy także dla Polaków mieszkających za granicą, ale są wyjątki

Wymeldowanie z pobytu stałego

Wymeldowanie z pobytu stałego można załatwić w urzędzie lub przez internet. Usługa jest bezpłatna.

Jeśli chcesz złożyć formularz przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego albo e-dowodu (jeśli jesteś obywatelem polskim). Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość.

Jeśli nie masz Profilu Zaufanego, a chciałbyś go mieć, aby załatwiać sprawy w polskich urzędach przez internet, możesz go założyć nawet będąc za granicą. Jednorazowo będziesz musiał  potwierdzić swoje dane. Możesz to zrobić online za pomocą bankowości internetowej (lista banków) lub osobiście w konsulacie, ambasadzie  lub w ponad 1100 punktach w całej Polsce: urzędach gminy, urzędach skarbowych, urzędach wojewódzkich, oddziałach ZUS, niektórych placówkach poczty polskiej i urzędach miast.

Składanie wniosku o wymeldowanie przez internet:

Co musisz przygotować

 • login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy
 • lub dane do innego sposobu logowania na profil zaufany,
 • jeśli jesteś obywatelem polskim – możesz też użyć e-dowodu.

Co musisz zrobić

 1. Przygotuj potrzebne dane. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
 2. Kliknij przycisk Wymelduj się.
 3. Przeniesiesz się na stronę login.gov.pl.
 4. Wybierz sposób logowania.
 5. Wypełnij formularz.
 6. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
 7. Wyślij formularz. Wyświetli się komunikat, że został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

Ile będziesz czekać na wymeldowanie

Urzędnik wymelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia.

Wymeldowanie za pośrednictwem pełnomocnika 

Możesz wymeldować się również przez pełnomocnika. Jeśli chcesz, by pełnomocnik wymeldował cię przez internet, udziel mu pełnomocnictwa elektronicznego i podpisz je elektronicznie. Pełnomocnictwo możesz też przesłać do urzędu w inny sposób – skorzystaj z pisma ogólnego dostępnego na stronie gov.pl.

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny wymeldowują z pobytu stałego osoby, które:

 • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
 • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Więcej informacji na temat zasad związanych z wymeldowaniem się znajdziesz na stronie https://www.gov.pl/web/gov/wymelduj-sie-z-pobytu-stalego

Źródło: Gov.pl, PolskiObserwator.de